010318 DiginwsKosmosP055()
nieuwsbrief De Kosmos | oktober 2023

Directienieuws 13 oktober 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanmiddag begint de herfstvakantie. De eerste periode van het schooljaar is voorbij gevlogen! Komt dat soms door al die leuke dingen die we samen meegemaakt hebben? Denk hierbij aan de baby van juf Joyce die geboren is, de Vossenjacht, de Kinderboekenweek en het spetterende muziekoptreden van groep 6 en 7!

Zoals u in deze Satelliet kunt lezen, zijn alle groepen het schooljaar goed gestart. Er is de afgelopen weken volop ingezet op elkaar leren kennen en samen afspraken maken. Maar natuurlijk is er ook al heel hard gewerkt!
Het team is ook goed van start gegaan. We hebben goede en leerzame startdagen gehad, hebben al een studiedag lezen achter de rug en we hebben regelmatig inhoudelijke gesprekken om het onderwijs aan alle kinderen van De Kosmos nog beter vorm te geven.

Na de herfstvakantie krijgt uw kind de informatie voor de High Five-gesprekken mee naar huis. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede en derde week na de herfstvakantie (23 oktober t/m 3 november). Denkt u eraan dat de gesprekken samen met uw kind zijn? In de week na de vakantie gaan we de gespreksplanner openzetten zodat u zich kunt intekenen voor de gesprekken. Meer informatie ontvangt u op maandag 23 oktober.

Helaas hadden we de afgelopen weken ook weer meer te maken met invalperikelen. Op één dag na hebben we alle groepen goed op kunnen vangen. We doen elke keer ons uiterste best om te zoeken naar een goede oplossing wanneer een leerkracht ziek/afwezig is. Het lerarentekort is helaas nog steeds enorm en de invalpool is steeds vaker leeg. We vinden het erg vervelend, maar proberen u in ieder geval zo spoedig mogelijk via Parro te informeren.

We hopen dat jullie allemaal kunnen genieten van een fijne herfstvakantie!

Vriendelijke groet,
Marit Limburg

Bericht namens de Activiteitencommissie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ook dit jaar gaat de Activiteitencommissie (AC) weer meerdere activiteiten voor de kinderen van De Kosmos organiseren. Hierover heeft u kunnen lezen in de brief van 3 oktober jl.

De AC kan deze activiteiten niet realiseren zonder de hulp van ouders! Dit jaar gaan we de hulp bij activiteiten op een nieuwe manier uitvragen, namelijk per periode. Daarom ziet u hier een overzicht van de activiteiten waarbij we uw hulp voor deze eerste periode kunnen gebruiken:
Mocht u kunnen helpen, mail dan uiterlijk maandag 23 oktober naar acdekosmos@gmail.com. Graag met uw naam, telefoonnummer, de groep van uw kind en bij welke activiteit u zou kunnen helpen.

Vervolgens maakt de AC een overzicht en ontvangt u van ons een bericht met verdere informatie. Voor sommige activiteiten ontvangen we erg veel aanmeldingen. Het kan dan zijn dat uw hulp bij die activiteit niet nodig is, de AC maakt hierin keuzes. Weet dat we in ieder geval altijd blij zijn met uw aanmelding!

Per kwartaal sturen we een nieuw overzicht van activiteiten, zodat u zich opnieuw kunt aanmelden om te helpen. Daarnaast zullen de activiteiten ook vermeld worden in de agenda van Parro.

Heeft u nog andere vragen aan de AC? Ook hiervoor kunt u ons mailadres gebruiken.

Vriendelijke groet,
Marith Singel
Voorzitter AC
Sport in de wijk/Sporten in Herfstvakantie

Sport in de wijk/Sporten in Herfstvakantie

Op verschillende locaties kan je weer meedoen aan sport in de wijk! Sport in de wijk is een gymles na schooltijd waar iedereen
aan kan en mag deelnemen. Kijk voor de actuele tijden op onze website Sportservice Apeldoorn: Iedereen in beweging

Digitale flyer herfstvakantie & sport in de wijk 2023
Groep 1/2

Groep 1/2

Huizen bouwen, wonen…… De afgelopen weken was dit het thema in groep 1 en 2 en dit konden we uiteraard heel goed combineren met het thema van de kinderboeken week: “Bij mij thuis”…… om zo af te sluiten met een tentoonstelling.

Maar er is nog meer leuks te melden:
De aanschaf van de nieuwe fietsen voor de kleuters. Wat zijn ze er blij mee. En op 11 oktober jl. is er een insectenhotel geplaatst op het kleuterplein. We gaan dit hotel vullen met de verschillende groepen binnen onze school en de peuters om zo de insecten onderdak te verschaffen. Idee om op dit nog lege stukje grond wilde bloemen te zaaien en wellicht samen met de kinderen een moestuintje te maken. Een leuke activiteit straks in het voorjaar!
Na de herfstvakantie gaan we verder met het thema “herfst” en ja…….dan komt ook heel langzaam de intocht van Sinterklaas weer in …
De eerste weken in groep 3

De eerste weken in groep 3

De eerste periode in groep 3 zit er alweer op!

Weten jullie dat:

-De kinderen al 18 letters geleerd hebben?
-Ze ook woordjes leren lezen met die letters?
-Deze letters ook allemaal kunnen schrijven?
-Ze al plussommen tot 10 kunnen maken?
-En minsommen tot 5?
-De kinderen kunnen meten met een liniaal?
-En splitsen tot 5?
-De kinderen heel goed zijn in elkaar helpen?
-We een hele gezellige, hardwerkende groep hebben?
-We bezig zijn met de Kinderboekenweek en er vrijdag een tentoonstelling is in de klas?

Voor daarna wensen we jullie een hele fijne herfstvakantie!
Groep 4

Groep 4

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen! Naast dat er kennis is gemaakt met twee nieuwe juffen, is er uiteraard ook hard gewerkt. Kinderen werken nu in echte boeken en voor zowel technisch lezen als begrijpend lezen is er zelfs een nieuwe methode: "Atlantis". Verder is met rekenen al geoefend met het rekenen met tientallen. Gelukkig kon hiervoor bijna dezelfde strategie gebruikt worden als in groep 3. Ook het aflezen van zowel de analoge als de digitale tijd is geoefend. Daarnaast is voor spelling hard geoefend met woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar, met de s/z en met de f/v. Vooral de weetwoorden zijn hierbij soms nog lastig!
Naast het harde werken in de klas is de schoolfotograaf langs geweest op school om van iedereen en van de klas een mooie foto te maken.
Ook is deelgenomen aan de Vossenjacht en is volop aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Hiervoor zijn droomslaapkamers gemaakt en zijn huisjes geschilderd.


Na de herfstvakantie maken we ons op voor een bezoek aan Paleis Het Loo, het Sinterklaasfeest en later in de decembermaand ook de Kerstviering.

Kortom, na de vakantie staan er nog veel meer leuke en leerzame activiteiten op de planning en tussendoor blijft groep 4 natuurlijk hard werken!


Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne herfstvakantie.
Groep 5

Groep 5

Wat zijn de eerste weken van het nieuwe schooljaar voorbij gevlogen! Uiteraard was het de eerste week even wennen in een nieuwe groep met twee (nieuwe) juffen. Inmiddels is iedereen gewend en wordt er ontzettend hard gewerkt in groep 5. Voor rekenen, spelling en lezen zijn de doelen van eind groep 4 nog even herhaald, want na een lange (zomer)vakantie wordt soms nog het een en ander vergeten. Na deze herhaling is bij de rekenles al begonnen met het rekenen over het honderdtal en ook bij de andere vakken wordt geoefend met de doelen van groep 5. Verder is de schoolfotograaf langs geweest op school om van iedereen een mooie foto te maken, en natuurlijk om de klas op de foto te zetten.

Ook is er volop aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Voorafgaand aan de opening is het lied en de bijbehorende dans geoefend, zodat de kinderen deze konden laten zien bij de opening. De anderhalve week voor de herfstvakantie hebben de kinderen zich nog meer verdiept in het thema van dit jaar: 'Bij mij thuis'. Geheel passend bij dit thema hebben de kinderen in een huisje mogen lezen. Als afsluiting van de Kinderboekenweek zijn alle werkjes gedeeld bij de tentoonstelling.

Na herfstvakantie zullen de eerste High-Five-gesprekken plaatsvinden. Ook maken we ons op voor het Sinterklaasfeest en later in de decembermaand ook de Kerstviering. Kortom, na de vakantie staan er nog veel meer leuke activiteiten op de planning en tussendoor blijft groep 5 natuurlijk hard werken!

Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne herfstvakantie.
Groep 6

Groep 6

De leerlingen zijn de afgelopen tijd druk geweest met het herhalen van de tafels, met cijferen onder elkaar (+,-,x) en met verhaaltjessommen. Tijdens deze Kinderboekenweek zijn ze ook erg druk geweest met lezen, begrijpend lezen en creatief lezen.

Afgelopen dinsdagavond was er een optreden voor ouders. (blazen met de harmonie) De kinderen hebben fantastisch gespeeld, wij zijn echt trots op hen. Ook het publiek deed heel goed mee: klappen, stampen en zelfs zingen.

We zijn begonnen met het eerste hoofdstuk van Tijdzaken, het eerste hoofdstuk van natuurzaken en na de vakantie beginnen we met het eerste hoofdstuk wereldzaken.

De sfeer in de groep is top en de kinderen werken hard.

Maar nu eerst ............herfstvakantie.

Wij wensen u allen een hele fijne vakantie.
Groep 7/8

Groep 7/8

Er zijn acht weken voorbij sinds we zijn gestart na de zomervakantie. Een periode van (opnieuw) kennismaken en een groep worden. En alles is voorbij gekomen. De vrolijke gebeurtenissen, maar ook de vervelende dingen. Verjaardagen, ruzietjes, samenwerken, zelfstandig werken, lol maken, muziek maken, toetsen maken en hard werken. In de ochtend met rekenen, taal en spelling is de groep verdeeld over twee lokalen en gaan de juffen heen en weer voor instructie en begeleiding. Voor iedereen meer rust en ruimte. En dat werkt voor de kinderen. Routines beginnen vertrouwd te worden en de groep is gevormd. Een energieke groep, maar ook leergierig en nieuwsgierig.

Nu eerst even vakantie en daarna weer lekker aan de slag.

Fijne herfstvakantie allemaal!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...