nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 5 november 2017

Het Nationale Schoolontbijt

Aankomende woensdag, 8 november, doen we mee met het Nationale Schoolontbijt. Alle kinderen worden dan op de normale tijd op school verwacht. Ze genieten dan vervolgens op school van een lekker ontbijt. De kinderen hoeven dus niet van tevoren gegeten te hebben. Om het ontbijt goed te laten verlopen, hebben we de hulpouders ingezet, die zich aan het begin van het jaar hebben opgegeven. Zij hebben inmiddels per mail bericht ontvangen. Wij hopen dat iedereen een fijne dag zal hebben.

Wilt u uw kind een bordje – beker – bestek meegeven? Graag voorzien van hun naam.

Meer informatie over het Schoolontbijt vindt u hier

Schoolregels

Als basisschool zijn we altijd in ontwikkeling. De schoolomgeving  is een dynamische gemeenschap in een snel veranderende maatschappij . Daarbij worden er vragen gesteld over  veiligheid, sociale ontwikkeling en welbevinden. Het is heel belangrijk dat onze leerlingen, ouders en personeel, zich prettig voelen op school, gerespecteerd worden en gehoord. Allemaal.

En er gaan al heel veel zaken goed. Daar zijn we dan ook erg tevreden over. Toch blijft er  altijd ruimte voor verbetering. Daarom hebben we onze schoolregels eens onder de loep genomen. Met in het achterhoofd bovenstaande vragen omtrent de sociale ontwikkeling, veiligheid en welbevinden, hebben we onze schoolregels opnieuw geformuleerd. Geen schokkende veranderingen, maar wel herkenbare en duidelijke regels. Kernwoorden bij deze regels zijn 'vertrouwen', 'helpen', 'samenwerken', 'plezier' en  'meedoen'. Binnenkort zullen we op school deze regels in de gangen en in de klassen ophangen (en uiteraard bespreken met de leerlingen). Neemt u gerust eens een kijkje bij deze regels. En laten we ze gezamenlijk uitdragen. Voor de kinderen, voor u, als ouders en voor ons personeel. Samen voor een respectvolle samenleving.

Verkeerssituatie rondom school

Na enige weken van overlast, lijkt het einde nu in zicht voor de werkzaamheden rondom de school. De oude parkeerplaatsen aan de voorkant kunnen straks weer gebruikt worden. Aan de zijkant van de school (de straat bij de speelweide) zijn ook parkeerplaatsen. Op de drempel, ter hoogte van de kruising geldt echter een parkeerverbod. Een vriendelijk verzoek hier rekening mee te houden.  Voor de veiligheid van alle kinderen.

Versierde ´Glazen´ huisjes voor Serious Request

Versierde ´Glazen´ huisjes voor Serious Request

Dinsdag 31 november zijn de spaarpotjes mee gegaan naar huis voor Serious Request. In deze potjes kan het geld wat opgehaald wordt in gestopt worden. Dit jaar is het doel  van Serious Request om ouders en kinderen met elkaar te herenigen. Door verschillende oorlogen komt het vaak voor dat kinderen en ouders van elkaar gescheiden worden. Het kost 300 euro om een kind te herenigen met zijn familie. Het Rode Kruis: „Vooral in conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis.” De kinderen hebben al leuke ideeën bedacht om geld in te zamelen. Zo zijn er al kerststerren en armbandjes gemaakt om te verkopen, lege flessen opgehaald, in de familie en vriendenkring …

 

Bezoek Russische leerlingen op de Kosmos.

Donderdag 27 oktober kregen we bezoek van Russische kinderen uit St Petersburg. De Kosmos heeft een lange geschiedenis met St. Petersburg. Juf Alona is uit deze stad afkomstig en organiseert regelmatig een uitwisselingsprogramma. Vorig jaar was er een delegatie van onze school in Rusland te gast. Dit jaar waren ze weer hier. De kinderen uit Rusland hebben samen met kinderen van pcbo de Kring en van obs de Kosmos samen een workshop schilderen gevolgd die gegeven werd door schilderes Tamara Semenova, een goede vriendin van Juf Alona. Samen met de hulp van Juf Ria was het een geslaagde workshop.  

Kijken naar opbrengsten

Vorig schooljaar zijn we gestart met opbrengstgericht werken in alle groepen, om meer zicht te krijgen op wat de kinderen moeten kunnen en op welk niveau zij zitten, maar ook of ze daadwerkelijk leren wat wij willen dat ze leren. Opbrengstgericht werken is volgens een systematische en doelgerichte werkwijze de prestaties van uw kind verhogen, oftewel door opbrengstgericht te werken halen we meer uit uw kind.   Belangrijke onderdelen van ons onderwijs zijn het geven van een goede instructie en het leren om zelfstandig te kunnen werken. Daarnaast geven juist de evaluatie van de les zelf en de toetsen, ons ook inzicht of een kind geleerd heeft. Is uw kind voldoende vooruit gegaan en kent uw kind de aangeleerde leerdoelen voldoende? Dan gaan we zo door. Als dit niet het geval is passen we ons onderwijs zodanig aan dat de doelen alsnog worden bereikt. Door steeds tussentijds de vorderingen van …

Meer lezen.

Workshops.

Workshops.

Vrijdag 27 Oktober zijn we gestart met een eerste ronde workshops. De onderwerpen waren heel gevarieerd. Er was voor elk wat wils. In de hal werden logo’s ontworpen, in het kleine gymzaaltje werd naar hartelust getrommeld, er werden Halloween lichtjes gemaakt, kleianimaties gefilmd, rozen van was ontworpen. De leerlingen leerden breien en  armbandjes maken en er werd een les over de ruimte gegeven waarbij natuurlijk ook het Planetarium werd bezocht. Alle ouders die zich hiervoor inzetten: van harte bedankt!

 

Kunst en het Rode Kruis in groep 7/8

Kunst en het Rode Kruis in groep 7/8

Vorige week was het onderwerp bij Nieuwsbegrip 'Loving Vincent'. De kinderen hebben een tekst gelezen en opdrachten gemaakt waarbij verteld werd over de film 'Loving Vincent'; een film over het leven van Vincent van Gogh. Het bijzondere aan de film is dat het de eerste geschilderde speelfilm ter wereld is. Vincent van Gogh is onder andere beroemd geworden door zijn vele zelfportretten, de kinderen hebben in zijn stijl ook een zelfportret gemaakt. Als eerst hebben we gekeken naar hoe een zelfportret van Van Gogh eruit ziet; een serieus gezicht en hij maakte gebruik van tegengestelde kleuren. Daarnaast schilderde hij veel met kleine streepjes. De kinderen hebben elkaar vervolgens op de foto gezet, zodat ze die konden gebruiken bij de schets. Daarna konden ze hun schets gaan schilderen, het resultaat mag er zijn, kom gerust eens kijken in onze klas!   Verder hebben we deze week een gastles van het Rode …

Groep 5.

Groep 5 werkt al regelmatig achter de computer. Nadat we in september met Word hebben leren werken, volgt nu Squla. De leerlingen hebben allemaal een eigen account. Met veel enthousiasme wordt er gewerkt aan alle opdrachten. Rekenen, spelling, geschiedenis, begrijpend lezen...het komt allemaal voorbij.

 

Plezier in lezen in groep 3 en 4

Leesplezier: De komende weken gaan we starten met "duo lezen'. Met de kinderen van groep 6 gaan onze kinderen lezen op de woensdagen, na de pauze een half uurtje. Elke leerling uit groep 4 krijgt een vast leesmaatje en samen werken ze in een werkboek dat hoort bij de methode  'Lekker lezen'. En... op naar de schoolbibliotheek! Iets waar we in groep 4 naar uitgekeken hebben! De kinderen uit groep 3 lezen in kleine groepjes uit hun boekje dat hoort bij de methode 'Veilig leren lezen'.      

 

Herfst groep 3 en 4

Na een weekje herfstvakantie, en veel vakantieverhalen en belevenissen,  weer helemaal gewend aan het naar school gaan. En we hebben geluk met het prachtige weer, want wat is er nu leuker speelgoed dan bladeren, bladeren en nog eens bladeren!

 

Scholing Rekenen.

Woensdag 25 oktober waren de leerlingen vrij. Dat gold vanzelfsprekend niet voor de leraren. Die kwamen onder leiding van rekenspecialist Arlette Buter bijeen om zich verder te bekwamen in het geven van rekenlessen. Arlette bracht ons op de hoogte van de allernieuwste inzichten over het rekenonderwijs en hielp ons om de rekenlessen in alle klassen op elkaar af te stemmen. Het was een hele zinvolle dag. Arlette komt nog een paar keer terug. Alleen zullen deze bijeenkomsten zich na schooltijd afspelen.  

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055