nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 8 februari 2018

Ziek, afwezig, vervanging of naar huis

De achterliggende weken hebben we nogal wat pech en ziektegevallen gehad. Zo waren er veel kinderen ziek, helaas ook leerkrachten. We hebben telkens ons best gedaan met het regelen van de afwezigheid van leerkrachten, opdat de kinderen continuïteit van het onderwijsproces konden ervaren. Er zijn invallers geweest, maar soms hebben we ook zelf moeten schuiven met de leerkrachten. Uiteindelijk konden we er niet aan ontkomen, dat we zelfs groepen naar huis hebben moeten sturen. Dat vinden wij, als leerkrachten en directie, heel erg vervelend. Landelijk doet dit probleem zich gelden. Het is ook, zoals u weet, deels inzet van onze stakingen.

Ik wil drie complimenten uitdelen:

1. aan de kinderen: zij hebben het echt heel goed gedaan. Het valt niet mee om als kind telkens iemand anders voor de groep te krijgen. De manier waarop zij daarmee omgegaan zijn verdient lof! Knap gedaan kanjers!

2.  aan u: de berichtgeving kwam soms laat en de berichtgeving maakte ook, dat van u flexibiliteit werd gevraagd om uw kinderen op te vangen op dagen, dat het eigenlijk de planning was dat ze naar school zouden gaan. Het (soms stilzwijgende) begrip, in het vertrouwen dat de school er alles aan heeft gedaan het probleem op te lossen, doet de leerkrachten goed. Ook zij staan voor goed onderwijs en als ziekte, of gebrek aan invallers dit in de weg staat, betekent dit een teleurstelling voor hen. Daarom is mijn derde compliment:

3. voor de leerkrachten: voor hun inzet, flexibiliteit en het vermogen om er te staan op het moment dat het nodig was. Iedereen heeft hierin het uiterste gegeven.

Uw schooldirectie vindt het erg vervelend, dat we zaken niet altijd passend op kunnen lossen. Echter de manier waarop we daar met ons allen mee omgaan stemt tot vreugde en vertrouwen in de toekomst.

Wijziging inzet juf Myra

In de plannen voor dit schooljaar is destijds bedacht, dat juf Myra aan het begin van het schooljaar groep 3/4 ondersteunt en de tweede helft van het jaar groep 1/2. Dit laatste , omdat groep 1/2 aan het begin van het schooljaar kleiner is en gedurende het jaar groeit met leerlingen, die op dat moment 4 jaar worden. Het moment waarop juf Myra overstapt naar groep 1/2 is na de voorjaarsvakantie. 

Carnaval

Aankomende week wordt, onder de rivieren, carnaval gevierd. Wij willen de kinderen daar een klein stukje van mee laten beleven. Maandagochtend mogen (dat hoeft dus niet per se) de leerlingen verkleed op school komen. We gaan dan voor één keer om 8.30 in polonaise en met muziek naar binnen.

 Afbeeldingsresultaat voor carnaval 2018

 

Voorleeswedstrijd finale

De afgelopen week was het de week van de Nationale voorleesdagen. Vandaag dinsdag 6 februari is er voorleeswedstrijd geweest. De klassenwinnaars hebben tegen elkaar gestreden in de finale. Er was een speciale jury bestaande uit juf Monique, Lilian (AC) en meester Dave.  Na goed overleg bleek er een winnaar te zijn: Imme. De jury gaf een compliment aan elke lezer. Voor Imme een extra compliment, omdat zij tijdens het voorlezen regelmatig het publiek in keek. zoals het hoort. En daarom is zij de winnaar en mag zich een jaar lang de "Voorleeskampioen van de Kosmos" noemen. 

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055