nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 17 maart 2018

Andere schooltijden

De uitslag van de onlangs gehouden enquête over andere schooltijden, geeft aan, dat 20% van alle ouders de oude tijden te wil behouden.

80% van de ouders wenst andere schooltijden. 75% hiervan geeft aan een voorkeur te hebben voor een continurooster en 25% voelt meer voor een 5-gelijke dagenmodel.

Hiermee geven de ouders een duidelijk signaal af om over te willen naar andere tijden. Dit signaal gaan we niet negeren. Daarom gaan we met dit gegeven, samen met de nieuwe directeur, de komende tijd aan de slag. Eind mei wordt u door haar nader geïnformeerd over het vervolg.

Aanwezigheid meester Dave en juf Karlijn (nieuwe directeur)

De komende weken zal meester Dave langzaam het werk op de Kosmos afbouwen en zal Juf Karlijn, de nieuwe directeur, het stokje over gaan nemen. Er zal dan ook gezorgd worden voor een zorgvuldige overdracht, zodat de continuïteit op de Kosmos zo veel als mogelijk gewaarborgd zal blijven. Dit zijn de dagen waarop meester Dave aanwezig zal zijn:

Maandag 19 maart van 10.30 – einde dag
Dinsdag 20 maart van 8 – 12 uur
Maandag 26 maart van 8 – einde dag
Donderdag 29 maart  van 8 – einde dag
Dinsdag 3 april van 8 – einde dag (juf Karlijn is ook aanwezig)
Maandag 9 april van 8 – 12 uur
Woensdag 11 april van 8 – einde dag
Woensdag 18 april van 8 – einde dag (Laatste dag)

Mocht u vragen hebben op dagen dat meester Dave er niet is, kunt u altijd mailen. Of stelt u de vraag aan de leerkracht van uw kind(eren)

Lentedag

Op de Lentedag (29 maart) gaan alle groepen naar de boer. Maandag a.s. volgt hier meer informatie over via de mail.

 

 

nieuws uit groep3/4

Muziek in groep 3/4 Aanstaande donderdag komt juf Corine van Markant voor de derde en laatste keer met een kar vol muziekinstrumenten de klas binnengereden. Dan weten de kinderen het al: we krijgen muziekles.  We leren naar muziek luisteren, erop bewegen, zingen, zelf muziek maken,  muziek lezen en noteren.We zijn al bezig geweest met Engelse liedjes, ritmes spelen, boomwhackers (muziekkokers) en we spelen mee als orkest op muziek van de Notenkraker met een echte muziekpartituur. De kinderen vinden het geweldig en doen heel enthousiast mee.

 

Apeldoorn Rein

Apeldoorn Rein

Op maandag 12 maart startte de Week van Apeldoorn Schoon.  We gingen woensdag 14 maart gezamenlijk de buurt in rondom de school om zwerfafval te verzamelen. Wij hebben dat samen met groep 5 gedaan. Het is altijd erg mooi om de samenwerking tussen de kinderen te zien. En natuurlijk fijn dat de plek rondom de school daarna lekker schoon is.

 

Onze open dag en Doomijn

Alle Apeldoornse scholen houden op 11 april een open dag voor ouders met kinderen die binnenkort 4 jaar worden. Zij kunnen op die ochtend de school eens van binnen bekijken. De Kosmos doet natuurlijk ook mee. Doomijn, heeft die dag ook een activiteit voor deze ouders en hun kinderen. Daarover gaat onderstaand bericht.   Bezoek je met je peuter of bijna kleuter de open dag van de basisschool en heb je nog jongere kinderen? Laat ze op woensdagochtend 11 april GRATIS spelen bij Doomijn! Apeldoornse basisscholen openen op woensdag 11 april a.s. (tussen 9 en 12 uur) hun deuren, om kinderen en hun ouders te laten kennismaken met school. Kleine broertjes en zusjes tussen 0 en 4 jaar zijn die ochtend van harte welkom in onze kinderdagopvang locaties, die ook gehuisvest zijn in dezelfde school of daar dicht in de buurt!   Gratis kennismaken met de Doomijn én school Laat …

Meer lezen.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055