nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 14 april 2018

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt dit jaar op maandag 23 en dinsdag 24 april. Maandag worden de groepen 1 t/m 5 op de foto gezet en worden de broertjes-zusjes-foto's gemaakt voor zover de broertjes en zusjes op school zijn. Als er nog broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten, kan de fotograaf ook een broertjes-zusjes-foto maken. Hiervoor komt een aparte intekenlijst.

Dinsdag na de Sterrenparade gaat de fotograaf verder met de groepen 6 t/m 8.

Maandag 16 april komt de fotograaf 's morgens even in de groepen 1 t/m 4 in de klas, om te vertellen wat de kinderen te wachten staat en om de camera te laten zien. Zo kunnen de kinderen alvast wennen aan het idee.

Sterrenparade

Zoals u enige tijd geleden per brief is medegedeeld, houden we onze eerstvolgende Sterrenparade op 24 april vanaf 9.00 uur. U bent allen van harte welkom.

Koningsspelen 2018

Over de Koningsspelen van komende vrijdag hebben alle ouders een brief ontvangen via ons mailsysteem. Leerlingen van groep 1 mogen ook meedoen deze ochtend. Graag even aanmelden bij juf Susanne.

Dank u en tot ziens!

Aankomende woensdag ben ik voor het laatst aanwezig op de Kosmos. Acht maanden ben ik dan betrokken geweest bij deze prachtige school met karakter. Op 23 april zal Karlijn de Jonge van mij het stokje overnemen. En ik heb er vertrouwen in, dat de ingeslagen weg wordt voortgezet.

Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor de samenwerking, de openheid, de oprechtheid en het vertrouwen. De Kosmos heeft alles in zich om een kwaliteitsschool te zijn, om aandacht te hebben voor verschillen, om aan te sluiten bij (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen, om creatief te zijn, om het verschil te maken. En daar waar het even niet lukt, dit passend op te lossen. Ik hoop, dat ik hier mijn steentje aan heb kunnen bijdragen.

Het team wil ik ook bedanken, voor hun inzet, betrokkenheid en de zorg voor de school en de leerlingen. Collega's: jullie zijn fantastisch!

Als u uw kind(eren) woensdag naar school brengt, of als u aan het einde van de ochtend op school bent, loopt u dan gerust even langs. Ik zou het prettig vinden u persoonlijk gedag te kunnen zeggen.

Dave Leijser.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055