nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 27 april 2018
Even voorstellen: de nieuwe directeur van OBS De Kosmos

Even voorstellen: de nieuwe directeur van OBS De Kosmos

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op maandag 23 april 2018 ben ik begonnen als directeur op OBS De Kosmos. Hoewel ik deze week al veel ouder(s)/verzorger(s) heb ontmoet, wil ik me graag nog één keer voorstellen. Mijn naam is Karlijn de Jonge en ik ben 31 jaar. In 2010 behaalde ik mijn PABO diploma en sinds 2012 ben ik werkzaam als leidinggevende in het basisonderwijs. Tot vorige week was ik directeur van Taalschool Utrecht, een grote school in Utrecht voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd. Na 8 jaar op deze school te hebben gewerkt, vond ik het tijd voor een andere uitdaging. Op De kosmos zijn de afgelopen jaren veel directiewisselingen geweest. Ik heb veel zin om me voor langere tijd aan De Kosmos te verbinden en om samen met het team, de leerlingen en u verder te bouwen aan een fijne school.

De komende periode probeer ik een goed beeld te vormen van De Kosmos: Hoe gaat het met onze leerlingen? Hoe geven we les? Wat is onze visie? Hoe werken we samen met ouder(s)/verzorger(s) en externe partijen? Waar zijn we goed in? Wat zijn onze ontwikkelpunten?

Eind mei verwacht ik ook een beslissing te kunnen nemen over het continurooster. Hiervoor heb ik nog een aantal weken nodig. Ik informeer u hier zo snel mogelijk over. Via korte berichtjes in de Satelliet probeer ik u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de schoolontwikkeling.

Dan nog iets over mij persoonlijk. Ik woon in Ede samen met mijn vriend en onze twee kinderen: Flip (4 jaar) en Jack (1 jaar). In mijn vrije tijd kook ik graag en ben ik regelmatig in Zeeland.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over de schoolontwikkeling, dan ga ik graag met u in gesprek. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik op De Kosmos.

Tot ziens!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge

Sterrenparade

Sterrenparade

Dinsdag 24 april hadden we weer de Sterrenparade in de hal. Dit keer was het thema 'landen'. De kinderen hebben samen gezongen en gedanst. Er was zelfs een heus reisbureau waar de kinderen vertelden over verschillende landen. Wij als team zijn heel trots op alle kinderen en wat was de opkomst van ouders, opa's, oma's en verdere familie fantastisch!

Dit jaar helaas geen Ugchelse avond 4 daagse

De Kosmos heeft jarenlang met heel veel plezier en enthousiasme mee gelopen met de Ugchelse avond 4 daagse. Helaas kan deze dit jaar niet doorgaan door omstandigheden binnen de organisatie van de Ugchelse avond 4 daagse.  We hebben ons best gedaan om te kijken naar de mogelijkheden elders, maar dit is helaas niet haalbaar als school zijnde. Wel is er de mogelijkheid om je individueel in te schrijven. Mochten er als nog vragen zijn horen wij die natuurlijk graag.  

Vriendelijke groet van de AC

Lopathon op 24 mei

Op donderdagmiddag 24 mei houden wij onze jaarlijkse lopathon. Reservedag bij slecht weer: donderdag 31 mei. Dit jaar lopen de kinderen voor Speelgoedbank 'De schatkist'. De speelgoedbank zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die rond de armoedegrens leven, 4 keer per jaar speelgoed kunnen komen uitzoeken. Ook is natuurlijk een deel van de opbrengst weer voor onze eigen school.

Gisteren hebben de kinderen de brief en sponsorlijst mee naar huis gekregen. We hopen dat iedereen in de vakantie zoveel mogelijk sponsors zoekt! De lijsten mogen uiterlijk 17 mei bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd. Na de lopathon krijgen de kinderen een certificaat mee naar huis met daarop het aantal gelopen rondjes. Hiermee kunnen ze dan het geld bij hun sponsors ophalen. We hopen dat we met zijn allen een mooi bedrag ophalen voor de Speelgoedbank en voor onze school!  

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055