nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 25 mei 2018

Nieuws vanuit directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn derde week op De Kosmos zit er bijna op. Ik heb veel gepraat over het onderwijs op onze school, geluisterd naar de verhalen over het verleden en heden, lessen gezien, resultaten bekeken, enzovoorts. Volgende week is een belangrijke week. Ik ga dan:
- de MR instemming en advies vragen over een aantal belangrijke punten (de lestijden, de formatie en enkele beleidswijzigingen);
- samen met het team de doelen voor volgend schooljaar bespreken.
Over ongeveer één week kunt u over de bovenstaande zaken meer nieuws van mij verwachten. Ik stuur u hier een brief over.

Graag informeer ik jullie nu ook over het volgende: juf Monique en juf Marlies gaan De Kosmos verlaten. Ieder om hun eigen reden, die zij hieronder toelichten. Uiteraard vind ik het jammer dat ze weggaan maar ik heb ook veel begrip voor hun beslissing. Ik wens juf Monique en juf Marlies heel veel plezier in hun volgende baan!

Hoe verder zonder juf Marlies en juf Monique? Alle intern begeleiders worden vanaf dit jaar bovenschools geworven door Stichting Leerplein055. Via deze werving zal een kandidaat worden voorgesteld aan de school en volgt er een sollicitatiegesprek op De Kosmos. Het is de bedoeling dat we dit schooljaar nog gesprekken voeren met (een) toekomstige intern begeleider(s). Door het vertrek van Juf Marlies, is er natuurlijk formatieruimte vrijgekomen. Juf Joyce heb ik daarom gevraagd of zij fulltime op onze school wil komen werken. Dat wil ze gelukkig! Hiermee blijft er nog een kleine vacature over voor volgend schooljaar, voor ongeveer één dag in de week.

Woensdag 30 mei is De Kosmos dicht. De leerkrachten zullen dan gaan staken voor een betere onderwijskwaliteit en meer salaris. Het is spijtig dat dit nodig is, toch?

Hartelijke groet,

Karlijn de Jonge

Meer lezen.

Een berichtje van Juf Monique en van Juf Marlies

Berichtje van Juf Monique:

Beste ouders,

Sinds 2012 ben ik met heel veel plezier werkzaam geweest  als intern begeleider op de Kosmos en heb ik, samen met u, een aantal bewogen jaren meegemaakt. Met veel van u heb ik een goed en prettig contact gehad en ik heb ook met heel veel plezier en aandacht met uw kinderen gewerkt.

Toch heb ik besloten met mijn werkzaamheden als intern begeleider en bij Leerplein055  te stoppen, omdat er de laatste jaren veel veranderingen zijn in het werk als IB-er op de basisschool en ik het contact met en de begeleiding van kinderen en hun ouders steeds meer ben gaan missen. Hierdoor heb ik de start durven maken om voor mezelf te beginnen, waarin de nadruk ligt om de begeleiding van kinderen en ondersteuning van ouders. Dit avontuur ga ik met veel plezier tegemoet, en zal ik de Kosmos, het team, u en de kinderen zeker gaan missen.

Dank u wel voor de mooie gesprekken en het vertrouwen. Ik wens u, uw kinderen en het team veel plezier en een mooie tijd toe op deze mooie school.

Met vriendelijke groet,

Monique

Berichtje van Juf Marlies:

Lieve ouders en kinderen van de Kosmos,

Na zeven jaar op de Kosmos ga ik weer een deurtje verder kijken. Ik heb een heerlijke tijd gehad met de kinderen, met alle fijne collega’s en uiteraard met u! Ik heb echt het idee dat we samen een bijdrage hebben kunnen leveren om uw kind een stapje verder te brengen. We hebben ook pittige tijden gekend, maar u bent achter ons blijven staan en dat voelt goed. Ik heb verschillende redenen waarom ik deze keuze heb gemaakt. Ten eerste heb ik al een tijdje de wens om meer uren te werken. Mijn kinderen zijn al wat ouder, hebben de basisschoolperiode achter zich en zijn al heel zelfstandig. Dus tijd om als moeder ook meer mijn eigen weg te gaan. Op de Kosmos is er helaas geen mogelijkheid tot uitbreiding van uren. Bij Leerplein055 is er altijd de kans om mobiliteit aan te vragen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de aanvraag de deur uit gedaan. Het toeval wilde dat de oude basisschool van mijn kinderen (De Mheen) op zoek was naar personeel. De Mheen is een Jenaplanschool en ik weet natuurlijk uit ervaring (maar dan als ouder) wat een fijne basisschool het is. De Mheen zag het ook zitten met mij gelukkig! De uitdaging om een volledig ander soort onderwijs te gaan geven en daarin ook een opleiding te gaan volgen, spreekt mij heel erg aan! We komen elkaar vast nog wel eens tegen en ik hoop dan enthousiaste verhalen van u te horen over De Kosmos en hoe goed het met u en uw kind gaat.

Tot ziens! (Juf)Marlies

Meer lezen.

Gastles Mudanthe

Gastles Mudanthe

Dinsdag 15 mei had de bovenbouw een gastles van Mudanthe.
We kregen uitleg over 2 instrumenten. We hebben geleerd hoe we didgeridoo moesten bespelen en dat was zo makkelijk nog niet! Ook konden we ons lekker uitleven op de djembé. 1 juni hebben we een muziekvoorstelling van het Gelders orkest in het Orpheus.

 

 

Meer lezen.

Schoolvoetbal groep 5/6/7/8

Schoolvoetbal groep 5/6/7/8

Dit jaar heeft de Kosmos zich weer sportief ingezet op het voetbalveld!
Groep 7 en 8 heeft dit in voorrondes op 28 maart gedaan. En vorige week woensdag op 16 mei hebben de meisjes en jongens van groep 5 en 6 dapper gestreden in onze nieuwe sporttenues tijdens het voetbaltoernooi.
Helaas ging er een ander team met de hoofdprijs er vandoor.
Maar wat zijn we trots op de kids! En wat zagen ze er op en top sportief uit in de nieuwe sportkleding!

Bedankt namens de teams voor de grote opkomst om ons aan te moedigen, fantastisch!
We hebben hele leuke sportieve woensdagmiddagen gehad!

Meer lezen.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055