Nieuws vanuit directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag begint de zomervakantie. Ik hoop dat jullie genieten van de rust, tijd met elkaar en mooi weer. Hoewel ik nog maar 9 schoolweken heb meegemaakt, heeft De Kosmos mijn hart gestolen. De betrokkenheid van de kinderen, het team en u als ouder(s)/verzorger(s), heeft diepe indruk op me gemaakt.

Afgelopen week was verdrietig en vrolijk. We namen afscheid van groep 8, Juf Monique, Juf Marlies en vierden een mooi feestje tijdens De Kosmos Disco! Het was fijn dat u hierbij aanwezig was. Via deze weg wil ik Juf Marlies en Juf Monique nog één keer hartelijk danken voor hun inzet op De Kosmos.

De afgelopen weken hebben we aan een aantal punten gewerkt waarvan u volgend schooljaar hopelijk het verschil merkt. Nieuwe lesroosters, een deels nieuw lesaanbod (nieuwe methode voor de zaakvakken, Kanjertraining) en werken & leren in een rustige(re) schoolomgeving met duidelijke regels voor iedereen.

Na de zomervakantie gaan we werken met een continurooster. Hiermee gaat een wens van veel ouder(s)/verzorger(s) in vervulling. Op de lange dagen lunchen de leerlingen 15 minuten in de eigen groep met de eigen leerkracht. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur hebben de leerkrachten 30 minuten pauze. De kinderen spelen dan 30 minuten buiten. Er blijft een korte fruit/drinkpauze rond 10.00 uur.

Onze nieuwe schooltijden
Groep 1-2
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 uur – 12.00 uur
Groepen 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur – 12.00 uur

Pleinwachten gezocht!
We zoeken nog pleinwachten voor de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Voldoende pleinwachten zijn belangrijk. Het draagt bij aan een gezellige pauze en de veiligheid. Kunt u ons één of meerdere keren per week helpen tijdens de pauze van 12.00 uur en 12.30 uur, dan kunt u dit melden bij mij: kdejonge@leerplein055.nl. Samen met een aantal medewerkers van De Kosmos loopt u dan rond op het plein. Na de zomervakantie kan ik u meer vertellen over de vergoeding die hier tegenover staat. Dit is (heel vervelend) nog niet goed afgestemd met afdeling Financiën van Leerplein055.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor volgend schooljaar en de data van de 6 studiedagen in schooljaar 2018-2019. Deze 6 studiedagen zijn op wisselende dagen. Hiervoor hebben we gekozen zodat (parttime) werkende ouders allemaal ‘belast’ worden. Studiedag 2 en 3 zorgen voor u voor een lang weekend. Het team heeft dan twee dagen Kanjertraining! De meivakantie is volgend jaar één week. Met Pinksteren zijn we ook een week vrij. De periode tussen de meivakantie en zomervakantie zou anders erg lang zijn.

Herfstvakantie
20 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
23 februari 2019 tot en met 3 maart 2019
Goede vrijdag en Pasen
19 april 2019 tot en met 22 april 2019
Meivakantie
27 april 2019 tot en met 5 mei 2019
Hemelvaartsdag
30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie
8 juni 2019 tot en met 16 juni 2019
Zomervakantie
20 juli 2019 tot en met 1 september 2019

Studiedag 1
Vrijdag 7 september 2018
Studiedag 2 = Leerplein055-dag
Dinsdag 25 september 2018
Studiedag 3 en 4
Vrijdag 12 oktober 2018 en maandag 15 oktober 2018
Studiedag 5
Donderdag 14 februari 2019
Studiedag 6
Dinsdag 26 maart 2019

Ouderavond Kanjertraining
Dinsdag 16 oktober 2018 19.30 uur – 21.00 uur

De overige data (rapporten, afscheid groep 8, schoolreisjes, e.d.) volgen in het nieuwe schooljaar.

Calamiteiten tijdens de zomervakantie
We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne en gezonde zomervakantie heeft. Mocht er onverhoopt iets gebeuren waarover u contact wilt met ons, dan kunt u mij mailen. In de vakantie kijk ik iedere dag even op mijn mail. De leerkrachten gaan in de vakantie echt even offline. Dat verdienen ze, na een mooi én hectisch jaar.

Tot maandag 27 augustus 2018! Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar.

Vriendelijke groet, ook namens het team,
Karlijn de Jonge
Directeur Obs De Kosmos

Meer lezen.

Groep 1/2

Groep 1/2

Wat hebben we een gezellige laatste schoolweken gehad!

Op schoolreisje naar de Koperen ezel in Epe. De kinderen hebben heerlijk gespeeld en bij alle dieren gekeken. We hebben een huifkartocht gemaakt en patat met een snack en een ijsje gegeten.

Mike de brandweerman, vader van Lucas, is bij ons op het plein geweest met zijn brandweerwagen. Hij heeft laten zien wat er achter alle schuifdeuren zit en de kinderen mochten allemaal in de wagen zitten. We mochten zelfs spuiten met de brandslang. Wat een belevenis! Bedankt Mike en Renate!

Dinsdag hebben de kinderen van groep 2 mogen kijken in groep 3. Ze waren enthousiast en vooral onder de indruk van juf Inge met haar gitaar!

Woensdag vierden we juffendag. Wat was het gezellig! En wat hebben de kinderen mij verwend met cadeautjes en knuffels.

Gisteren hebben we het jaar afgesloten met een gezellige disco! We gaan nu genieten van een heerlijke zomervakantie!

Dan nog een bedankje aan Elina, Renate, Patricia en Michel. Samen hebben ze de hele klas gepoetst, zodat we in het nieuwe schooljaar weer fris kunnen beginnen. Bedankt!

Ik wens jullie allemaal een gezellige, zonnige, fijne zomervakantie! Tot volgend schooljaar! Ik kijk uit naar jullie vakantiefoto voor op het prikbord in de klas!

Meer lezen.

Groep 5

De kinderen van groep 5 hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt, veel geleerd en veel plezier met elkaar gehad. Volgend schooljaar wordt deze groep gesplitst, toch weten wij zeker dat ze elkaar op blijven zoeken. Het was een leuk stel om les aan te geven. We wensen alle kinderen en ouders een fijne vakantie en hopen jullie in augustus weer terug te zien.

Juf Inge en juf Kim

Meer lezen.

Klassenshow groep 6

Klassenshow groep 6

Na een paar maanden flink oefenen stonden de leerlingen van groep 6 woensdag 11 juli te schitteren op het podium. Voor de kinderen van de Kosmos en hun eigen ouders lieten ze zien wat ze hebben geleerd tijdens de lessen.
Mime, clowntjes, fantastische presentatoren, toneelstuk een poppenkast verhaal... Bedankt juf Alona!

Meer lezen.

Afscheid groep 8

Na 8 jaar zwoegen op de basisschool zat het er deze week voor de leerlingen van groep 8 dan echt op. Ze zijn klaar voor een nieuwe fase in hun leven... de middelbare school!

Natuurlijk konden we ze niet laten gaan zonder een goed afscheidsfeestje!

Dinsdagavond hebben de kinderen samen met hun familie en vrienden de film "Het geheim van De Kosmos" bekeken. Alle kinderen van groep 8 kwamen in de afscheidsfilm voor.
Vervolgens hebben we stilgestaan bij hun periode op De Kosmos. Velen waren er al vanaf het begin! Dit alles gebeurde onder het genot van een hapje en drankje. Iedereen nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!

Woensdag was het dan echt de laatste dag op school. Na het trakteren, vormden de overige groepen een erehaag op het plein. Onder de muzikale begeleiding van groep 7 hebben we alle kinderen van groep 8 uitgezwaaid.

We wensen jullie nogmaals een fijne vakantie en veel succes op de middelbare school!

 

Meer lezen.

lopathon en de speelgoedbank

De Speelgoedbank Apeldoorn,

Afgelopen woensdag bij elkaar gekomen in de hal, hebben we de cheque uitgereikt aan Lynn. Ze is vrijwilliger bij de Speelgoedbank en was er tijdens de lopathon ook bij. Nu had ze een vrijwilliger meegenomen om onze cheque in ontvangst te nemen.

Maar liefst 250 euro voor de Speelgoedbank!

De medewerkers van Speelgoedbank zijn er erg blij mee en bedanken de kinderen voor hun inzet en enthousiasme!

 

Meer lezen.

Nieuw lid Medezeggenschapsraad.

Na de vakantie keert Diana Schopman niet terug in de MR. Wij willen haar hartelijk danken voor al haar inzet! Dat betekent dat er een plaats in de oudergeleding vacant is. Mocht u wat meer informatie willen voor u zich aanmeldt, dan kunt u zich wenden tot juf Inge. Na de vakantie hoort u dan meer.

Meer lezen.

nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 13 juli 2018

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055