nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 3 september 2018

Nieuws vanuit directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week was een bijzondere week. Na een lange zomervakantie, ging het nieuwe lesrooster (het continurooster) van start! Moest u hier erg aan wennen? En hoe ervaren de kinderen het? We zijn benieuwd! Voor het team is het best even wennen. Er zit meer tempo in het lesrooster en de pauzemomenten zijn korter. Dit is nog even zoeken, maar geeft ook een zekere rust.

Voor de pleinwacht zoeken we nog hulpouders voor één of meerdere keren per week. De vergoeding die hier tegenover staat is inmiddels bekend. Voor kalenderjaar 2018 is dit €5-, per keer. Een pleinwacht duurt van 11.55 uur tot 12.35 uur. Opgeven kan via kdejonge@leerplein055.nl. Ook zoeken we ouder(s)/verzorger(s) die we mogen bellen als de pleinwachten ziek of afwezig zijn. U kunt zich dus ook aanmelden als reserve.

Aankomende 2 weken staan er een paar dingen te gebeuren:
- De administratie wordt bijgewerkt. Hier blijkt best veel achterstallig onderhoud te zijn. Denkt u aan het inleveren van de Leerlingstamkaart en het calamiteitenformulier?
- De kennismakingsgesprekken worden gepland en gevoerd. Denkt u aan het inleveren van het antwoordstrookje? De gesprekken vinden plaats in de middagen. Dit is nieuw en is een z.g. werkdrukverlagende maatregel voor leerkrachten. We hopen dat u ruimte kunt maken in uw agenda.
- De website wordt bijgewerkt. Binnen enkele weken worden er ook (na toestemming van ouder(s)/verzorger(s)) nieuwe algemene foto's geplaatst op de website. Hiervoor komt binnenkort een fotograaf op school. Ook gaan we een nieuw informatieboekje maken over De Kosmos.
- Vrijdag 7 september hebben we een studiedag. We gaan dan samen met een onderwijsadviseur kijken naar de schoolontwikkeling. In de volgende Satelliet praten we u bij over de uitkomsten.

Op de website hebben we nog een toevoeging gedaan. Onder het tabblad 'het team' hebben we de contactgegevens van de groepsleerkrachten geplaatst. Indien u contact wilt met één van de leerkrachten, dan kunt u mailen, na schooltijd even binnenlopen of bellen.

Dan nog een belangrijke gebeurtenis om te noteren in uw agenda. Maandag 29 oktober komt er een team van twee schoolfotografen naar De Kosmos. Zij maken desgewenst individuele foto's van uw kind(eren), een groepsfoto, een broer/zus foto en een originele afscheidsfoto van groep 8. We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar samen te werken met een andere schoolfotograaf. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het bezoek van de schoolfotografen op maandag 29 oktober 2018.

En last but not least.. De uitslag van onze fotowedstrijd staat nu op de site. Had uw kind alles goed? 

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Obs De Kosmos

Meer lezen.

Nieuws uit groep 8

De eerste schoolweek zit erop!
We zijn enthousiast van start gegaan en kunnen zeggen dat er deze week al heel wat bereikt is!
Elke dag kijken we samen naar hoe we graag willen dat het gaat. Dit is belangrijk om een fijn schooljaar te hebben, maar het is ook om ons goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Vrijdag zijn we de dag begonnen met een filmpje over meteorieten. De kinderen vonden dit heel interessant en wilden er graag meer over weten. Dit werd dan ook de extra opdracht van vandaag. Ze mochten na het 'gewone werk' samen informatie opzoeken over meteorieten. De verzamelde informatie werd getypt in Word en maandag mag erover verteld worden. Dit gaan we zeker vaker doen!

 

Meer lezen.

Nieuws uit groep 6/7

Nieuws uit groep 6/7

We zijn weer begonnen!

Wat een fijne eerste week hebben we samen gehad. Het was even wennen na een zonnige zomervakantie. Maar na elkaar bijgepraat te hebben konden we starten met elkaar beter te leren kennen en het opfrissen van taal, spelling, rekenen enz.

Deze week hebben we een gastles gehad van 'Mad Science'
De professor (die je zelf ook kan worden, zie de informatiefolders die mee gegaan zijn of nog mee gaan) deed hele gave proefjes met lucht en water.

 

 

 

Meer lezen.

groep 5/ 6

We moesten allemaal even wennen na een heerlijke zomervakantie. Maar de eerste week is voorbij gevlogen. Gelukkig waren we weer snel gewend. We hebben vakantieverhalen verteld, afspraken met elkaar gemaakt en zijn begonnen met de kanjerlessen...en natuurlijk weer even het opfrissen van taal, rekenen, spelling, schrijven...

Afgelopen donderdag was er een korte demonstratie van "madscience" door een 'professor'.Hij liet proefjes zien met lucht en vuur. De kinderen waren onder de indruk.Binnenkort krijgen de kinderen een foldertje mee. Als ze het leuk vinden, kunnen ze zich opgeven voor een korte cursus 'madscience'. Dit is na schooltijd. De informatie over deze cursus staat in de folder.

 

Meer lezen.

YES! YES! YES!

In de fotowedstrijd heeft u gezien dat Juf Joyce gaat trouwen! Dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk! Gefeliciteerd lieve Juf Joyce! 

Liefs, van alle kinderen en collega's van De Kosmos.