Nieuws vanuit directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De kinderen en het team van De Kosmos hebben de afgelopen maand hard gewerkt. In de berichtjes hieronder kunt u lezen wat de hoogtepunten waren. Ook hebben we de kennismakingsgesprekken  weer achter de rug. We kijken terug op goede gesprekken: informatief, eerlijk en open. Daar houden we van!

Ook hebben we onze administratie weer bijgewerkt en zijn we verder gegaan met opruimen. Vindt u het leuk om een oude schoolkast in uw huis (of clubgebouw) te hebben? Vraag dan eens of u mag kijken in het technieklokaal. Hier staat nog wat oud meubilair. Op de tafel vlakbij de keuken liggen nog oude biebboeken. Ook deze mag u meenemen.

Op 7 september hadden we op De Kosmos een hele productieve studiedag. We hebben nagedacht over de toekomst van de school, opgeschreven waar we trots op zijn en verbeterpunten geformuleerd. Nu willen we u (ouder(s)/verzorger(s)) vragen om binnenkort hetzelfde te doen. Wilt u tussen 8 en 19 oktober op grote posters in de gemeenschapsruimte opschrijven wat u goed vindt aan De Kosmos en wat volgens u de verbeterpunten zijn? Hierna zijn onze leerlingen aan de beurt. De informatie van het team, ouder(s)/verzorger(s), onze leerlingen en de onderwijsinspectie gaat samen de inhoud van het schoolplan bepalen. Dit is een verplicht document voor iedere school waarin de doelen voor de komende vier jaar beschreven staan. Zo werken we (team-ouders-leerlingen-onderwijsinspectie) samen aan de verbetering van ons onderwijs.

Op 16 oktober komt de onderwijsinspectie voor het kwaliteitsonderzoek naar De Kosmos. Dit bezoek is voor de zomervakantie niet doorgegaan. Zij vinden uw input vast ook erg waardevol en prettig om te lezen. Het inspectiebezoek zien wij overigens met vertrouwen tegemoet. De uitkomst zal vast nog niet voldoende zijn (dit kan ook niet anders, de achterstand is groot), maar we weten wat we moeten doen. Sterker nog.. we zijn al begonnen. Dat geeft rust. Op 16 oktober is ook de ouderavond over de Kanjertraining. We starten graag een kwartier eerder: om 19.15 uur. Zo kan ik u meteen informeren over de uitkomst van het inspectiebezoek. Om 19.30 uur gaat de Kanjer-ouderavond echt van start. Om 21.00 uur is het afgelopen. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Vergeet u niet dat we op 12 en 15 oktober twee studiedagen hebben? We krijgen dan twee dagen les in de Kanjertraining. Zo worden we weer een echte Kanjer-school!

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Obs De Kosmos

Meer lezen.

Groep 1/2 werkt aan thema 'vervoer'

De eerste weken zijn we vooral bezig geweest met de regels en routines in de klas, kijken naar onszelf en het leren kennen van alle nieuwe kinderen.

Deze week zijn we gestart met ons eerste thema: Vervoer. We knutselen een auto, bouwen wegen en bruggen en praten over verschillende vervoersmiddelen, verkeerborden, veiligheid en nog veel meer. Het is leuk als u onderweg naar school eens met uw kind naar de verkeersborden kijkt en ze zelf goed laat uitkijken bij het oversteken. De komende 3 weken zullen we nog met dit thema bezig zijn in de klas.

Volgende week begint de Kinderboekenweek. Het thema hiervan is 'Kom erbij', over vriendschap. Natuurlijk zullen we ook hier aandacht aan besteden in de klas.

De eerst volgende inloopochtend voor ouders/verzorgers is woensdag 10 oktober van 8.25 tot 8.45 uur. De kinderen vonden het vorige keer erg gezellig om een spelletje of puzzel te doen met degene die hen naar school bracht. De inloopochtenden zijn steeds op andere dagen, zodat alle ouders eens in de gelegenheid zijn om mee te doen.

De volgende speelgoedochtend is woensdag 17 oktober. De (nieuwe) lijst met speelgoeddagen hangt op de deur van de klas.

Meer lezen.

Groep 3-4: letters leren, rekenen en zingen

In groep 3 hebben we de volgende woorden geleerd: ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en, teen, een. De letters die aan de orde zijn geweest zijn: m, r, v, i, s, aa, p, e, t, ee. De leerlingen zijn heel erg enthousiast en doen erg goed mee! In groep 4 zijn we heel druk met getallen tussen de 20 en de 100 te vinden op de getallenlijn, de kralenketting en het rekenrek. Met spelling zijn de ‘luisterwoorden’ (dat zijn woorden die je precies zo schrijft als je ze hoort) te oefenen. Het dictee is heel goed gemaakt. Ook hier is veel enthousiasme! Maar het leukst vindt groep 3-4 de muziekles. Tjonge wat kan deze groep leuk zingen.

Meer lezen.

Groep 5/6 oefent, leest, leert en beweegt!

In groep 5/6 wordt hard gewerkt! 

Wist u dat…. groep 6 al breuken heeft gehad? En groep 5 hard bezig is om alle tafels te oefenen? Groep 5 heeft dit jaar voor het eerst de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur). Groep 6 heeft een nieuwe methode. Beide klassen vinden dat superleuk.

Elke woensdag verzorgen 2 leerlingen van groep 8 de gymles voor de andere kinderen van de school. Uiteraard is de leerkracht hierbij aanwezig. De kinderen gaan elke week met plezier naar de gymles. We willen de kinderen van groep 8 complimenteren voor hun leuke lessen.

Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. We vragen de kinderen om hun lievelingsboek mee te nemen en hierover kort in de klas te vertellen.

Meer lezen.

Leerlingen groep 6/7 lezen samen met groep 3/4

Leerlingen groep 6/7 lezen samen met groep 3/4

Op dinsdag en donderdagochtend leest een aantal kinderen uit groep 6/7 samen met kinderen uit groep 3/4. De leerlingen uit de bovenbouw werken aan het vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel, bevorderen van de zelfstandigheid maar leren ook complimenten te geven of te stimuleren.

Van 3 t/m 14 oktober is de Kinderboekenweek met als thema vriendschap. 'Kom erbij!’ is het themalied van Kinderen voor Kinderen voor de Kinderboekenweek 2018. Het liedje gaat over vriendschap, want ook al is iedereen anders – we horen er allemaal bij! We hebben al druk het liedje geoefend.
U kunt hieronder de videoclip bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw

 

 

Meer lezen.

Groep 8 geeft gymles!

Groep 8 geeft gymles!

Heeft u het al gehoord? De kinderen van groep 8 geven op woensdag in tweetallen gymles aan groep 3 tot en met 8! Elke week worden er twee kinderen gekozen die dit mogen organiseren. Ze mogen zelf de spellen of activiteiten bedenken en houden hierbij rekening met de verschillen in leeftijd en vaardigheden. Wat een beloning is het om de hele dag in de gymzaal te staan! Afgelopen week was het de beurt aan Skye en Dhylana. Zij hadden zelfs voor elke groep passende activiteiten bedacht! Bewegen op muziek stond bij elke les centraal. 

Voorlichting voortgezet onderwijs

Op maandag 1 oktober brengen we ‘s avonds met de kinderen en ouders van groep 8 een bezoek aan het Edison College. Tijdens deze avond krijgen de kinderen en hun ouders meer informatie over de overstap naar de middelbare school. We kijken naar hoe het laatste jaar op de basisschool eruit gaat zien, maar we gaan ons ook oriënteren op de verschillende middelbare scholen. Tijdens de informatierondes wordt informatie over de scholen gegeven en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook krijgen de kinderen meer informatie over de ‘DOEdagen’. Kortom, een belangrijke avond!

Meer lezen.

Workshops. Verzoek om hulp.

Net als voorgaande jaren hopen we dit jaar weer met de workshops te kunnen starten. Als u graag uw kookkunst wil delen met kinderen, of wil figuurzagen, timmeren, breien, haken, wat niet al en u kunt zich op een beperkt aantal vrijdagmiddagen een uurtje vrij maken....meld u aan!

Het gaat om vijf rondes van twee vrijdagmiddagen. In totaal dus 10 vrijdagmiddagen. De data worden voor het hele jaar vastgesteld. Elke workshop duurt dus 1 uur.

Wilt u meer weten...meld u zich dan bij juf Jenneken of bij juf Inge. Weet u het al zeker...meld u zich dan aan bij de juf van uw zoon of dochter.

 

Meer lezen.

nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 1 oktober 2018

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055