Nieuws vanuit directie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij sturen we u een korte extra nieuwsbrief.

Vier weken geleden is Monique Resoort begonnen met werken op De Kosmos. Zij is onze nieuwe intern begeleider en wil graag iets aan u uitleggen over vaardigheidsscores. Haar bericht leest u hieronder.

Dan nog graag uw aandacht voor het volgende:
- De borden waarop u uw mening kunt schrijven over de school (zie ook de vorige nieuwsbrief) staan klaar in de gemeenschapsruimte;
- Alle leerlingen hebben vandaag de factuur voor de ouderbijdrage ontvangen + een papier waarop u kunt aangeven wanneer u kunt helpen bij activiteiten in de school;
- Woensdagochtend 10 april hebben we een open-ochtend. De kinderen van groep 8 gaan potentiële nieuwe ouders en kinderen rondleiden. Ook hebben ze posters gemaakt over De Kosmos. Op deze posters staat wat ze leuk vinden én wat ze niet leuk vinden;
- We merken dat er niet meer gerookt wordt op het schoolplein. Hier zijn we blij mee!;
- 12 en 15 oktober is de school dicht. We hebben dan twee Kanjertraining-studiedagen;
-  16 oktober is de Kanjerouderavond. We starten om 19.15 uur met een korte uitleg over het inspectiebezoek van die dag. Om 19.30 uur start de Kanjertraining. De avond duurt tot 21.00 uur. Uw aanwezigheid stellen we op prijs!

 

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge

Meer lezen.

We hebben uw hulp nodig

We hebben uw hulp nodig

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben uw hulp nodig.

Tijdens de studiedag van 7 september hebben wij als team opgeschreven waar we trots op zijn en wat wij verbeterpunten vinden. Onze vellen hebben we in een koker gedaan (zie foto) en presenteren we op een later moment aan u. We willen u nu eerst vragen om hetzelfde te doen. Uw input is belangrijk voor de ontwikkeling van De Kosmos. Hierna zijn onze leerlingen aan de beurt.

Vanaf nu staan er in de gemeenschapsruimte twee schermen waarop u uw mening kunt schrijven. U kunt opschrijven:

• Dit vind ik goed / hier ben ik blij mee / dit moet De Kosmos niet veranderen.

• Dit vind ik (nog) niet goed / hier ben ik niet blij mee / dit moet De Kosmos veranderen.

We zijn heel erg benieuwd!

Hartelijke groet,

Team Obs De Kosmos

 

Meer lezen.

Juf Monique Resoort stelt zich voor en geeft uitleg over vaardigheidsscores

Juf Monique Resoort stelt zich voor en geeft uitleg over vaardigheidsscores

Mijn naam is Monique Resoort en ik ben vanaf dit schooljaar de nieuwe intern begeleider op De Kosmos. Ik werk tevens als intern begeleider op De Mheen in Apeldoorn. Op de Kosmos zal ik iedere woensdag aanwezig zijn en op de dinsdag/donderdag ben ik wisselend op De Kosmos/De Mheen. Per week werk ik twee dagen op De Kosmos en twee dagen op de Mheen.

De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met de kinderen, ouders en collega's op De Kosmos. Ik ben bij iedere groep op bezoek geweest om mijzelf voor te stellen aan de kinderen. Ik ben warm ontvangen en heb veel zin om dit schooljaar hier op school aan de slag te gaan.

Samen met alle teamleden ben ik afgelopen week bezig geweest met verschillende onderwerpen passend bij de zorg. We hebben gekeken naar de zorgroutes binnen het Samenwerkingsverband, hebben gesproken over vaardigheidsscores en -niveaus en hebben groepsoverzichten gemaakt per vakgebied waarin we doelen stellen voor de kinderen.

Over de vaardigheidsniveaus wil ik jullie als ouders ook een stukje informatie geven. Het woord zegt wellicht wat weinig, maar als ik aangeef dat dit weer wordt gegeven bij de CITO toetsen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys als A, B, C, D of E zal er meer herkenning zijn. Deze scores geven een schaal aan waarin we landelijk gezien alle kinderen op eenzelfde toets kunnen vergelijken. Echter zal deze schaal gaan veranderen en wordt er vanaf dit schooljaar op De Kosmos gesproken over de niveaus I, II, III, IV en V. De verdeling van de niveaus is ook aangepast (zie afbeelding). De nieuwe verdeling is niet strenger of soepeler dan de oude verdeling, het is anders ingedeeld. Met de nieuwe normering worden de niveaus gelijk ingedeeld, waardoor er een 'gemiddelde groep' ontstaat.


I= 20% hoogst scorende leerlingen
II= 20% boven het landelijk gemiddelde
III= 20% landelijk gemiddelde
IV= 20% onder het landelijk gemiddelde
V= 20% laagst scorende leerlingen

 

Meer lezen.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055