nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 5 november 2018
Directienieuws november 2018

Directienieuws november 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op maandag 29 oktober liep ik naar mijn kantoortje en rook ik iets vreemds. Een mix van haarlak, lippenbalsem en deodorant. Weet u waarvoor? De schoolfotograaf! De bovenbouwers hebben erg hun best gedaan om er tip-top uit te zien. Ik ben benieuwd naar het resultaat. Zou u ons willen laten weten of u blij bent met de nieuwe foto’s?

De Kanjertraining is na de studie-tweedaagse en de ouderavond weer terug in de school. Dit doen we stap voor stap. Juf Kim is Kanjercoördinator en stuurt dit proces samen met mij aan. Vorige week hebben alle kinderen de startweek aangeboden gekregen en vanaf nu krijgt iedere groep minimaal één Kanjertraining-les per week. De Kanjertraining kent vijf Kanjerafspraken:

• We vertrouwen elkaar.

• We helpen elkaar.

• We werken samen.

• We hebben plezier.

• We doen mee.

De komende weken besteden we extra aandacht aan de eerste Kanjerafspraak: We vertrouwen elkaar. U kunt dit natuurlijk ook thuis met uw kind(eren) bespreken. Wat is vertrouwen? Wanneer ben je te vertrouwen? Hoe merk of zie je dat je te vertrouwen bent?  Op www.kanjertraining.nl vindt u meer informatie over de Kanjerafspraken en het effect ervan.

Op de blauwe borden in de gemeenschapsruimte heeft een tiental ouders voor de herfstvakantie input gegeven voor het schoolplan. Dank daarvoor! Nu zijn de leerlingen aan de beurt. Hierna wordt alles samengevat en gepubliceerd op de website. Zo kunt u op de hoogte blijven van het proces om tot een mooi schoolplan te komen. Nogmaals dank voor uw feedback!

Dan graag nog uw aandacht voor de ouderbijdrage. Op dit moment hebben we 44% van de ouderbijdrage ontvangen. Heeft u nog niet betaald? Dan ontvangt u deze week een herinnering. Om alle activiteiten door te laten gaan, hebben we een blauwe grafiek nodig. Helpt u mee?

De volgende Satelliet verschijnt op maandag 3 december. Voor nu veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Obs. De Kosmos

Meer lezen.

Kanjers in groep 1/2

Aan alle verhalen te horen hebben de kinderen een heerlijke herfstvakantie gehad. Sommigen zijn op vakantie geweest of naar een dierentuin of pretpark. In ieder geval zijn we uitgerust en klaar voor de gezelligste periode van het schooljaar met het Sinterklaasfeest en natuurlijk kerst! Op ons nieuwe Touchscreen hebben we nu hele leuke, leerzame spellen en schrijfoefeningen. De kinderen zijn enthousiast!

Deze week zijn we ook in groep 1/2 begonnen met de Kanjertraining. We hebben het gehad over de smileyposter, de petten, de motor en bezinepomp, plagen, pesten en ruzie. Daarnaast zijn we al begonnen met vertrouwensoefeningen en kennismakingsspellen. Vanaf volgende week beginnen we met de echte lessen. Max en het dorpje is het boek dat hoort bij groep 1/2. Max is een kleuter die terecht komt in een heel klein dorpje. In dit dorpje wonen apen, konijnen, vogels en tijgers. De dieren hebben allemaal hun eigen kleur pet en vertonen gedrag dat hoort bij die pet. Hierover horen jullie later meer.

Volgende week beginnen we met het thema sprookjes. Het eerste sprookje dat we gaan behandelen is Roodkapje. Natuurlijk komen er nog veel meer sprookjes en verhalen aan bod. Mochten jullie thuis nog verkleedkleren, knuffels of andere dingen van een sprookje hebben liggen die niet meer gebruikt worden dan zou ik deze heel graag op school willen hebben.

Volgende week woensdag 7 november is het speelgoedochtend. Er zijn altijd kinderen die, vaak tot hun eigen verdriet, niks bij zich hebben. Dus zet deze dagen in de agenda, zodat alle kinderen iets te spelen mee hebben. Lijst met alle data hangt op de deur van de klas.

Nu het weer kouder en natter wordt buiten zullen we steeds vaker binnen gaan spelen/gymmen. Er zijn kinderen die nog steeds geen gymschoenen op school hebben. Ze moeten dan op sokken of blote voeten naar het speellokaal met het risico dat ze tenen hard stoten of er andere kinderen op gaan staan. Willen jullie er voor zorgen dat alle kinderen zo snel mogelijk een setje gymschoenen (met elastiek of klittenband) in een tasje met naam op school hebben liggen? Deze tasjes mogen in de blauwe bakken bij de kapstok.

Meer lezen.

Kanjers in groep 3 en 4

Deze week lezen we het boek uit dat gaat over kanjergedrag: 'Max en de vogel'.
De kinderen vinden het verhaal mooi en luisteren aandachtig.
Daarna gaan we verder in het boek over 'Max en de klas'.
Ook hebben we het de afgelopen week gehad over het gedrag dat bij de petjes hoort.
En wat betekent het als we iemand kunnen vertrouwen?
Een vertrouwensoefening gedaan en hoewel de kinderen graag verder wilden gaan, was het tijd om naar huis te gaan en gaan we deze week verder.
Enthousiast zijn ze!
Om te leren over: rekenen, taal, spelling, schrijven, begrijpend lezen, woordenschat, de natuur en natuurlijk technisch lezen. Dit laatste gaat groep 3 ook al heel goed af. Fantastisch om te horen wat ze in zo'n korte tijd al kunnen. En natuurlijk: tijd om te spelen, een liedje of even bewegen tussendoor is er ook!!!

Dinsdag- en donderdagochtend om 8.30 lezen de kinderen uit groep 4 met een leesmaatje uit groep 6/7.
Dinsdag: 'technisch lezen'.
De kinderen van groep 3 lezen dan met de leerkracht.
Donderdag: 'raket lezen': rijtjes woorden op tempo, voor zowel groep 3 als groep 4.

En een bezoek aan de bibliotheek boven behoort nu ook tot de mogelijkheden.
De kinderen uit groep 4 willen graag voorlezen in de klas.
Misschien wil Kayleigh ons ook komen vertellen over de tips!
Nieuwsgierig naar...

 

 

 

 

Meer lezen.

Kanjertraining in groep 5/6

Na de studiedagen zijn we in de klas direct aan de slag gegaan. We zijn begonnen met het herhalen van het verhaal van Max en het dorp. Daarbij kwamen de petten en hun betekenis ook aan de orde. De meeste kinderen wisten nog goed hoe dit werkt.

Ook hebben we vertrouwensoefeningen gedaan. In tweetallen deden we de volgende oefening. Een kind deed z'n ogen dicht en werd geleid door een ander. Zo werd er door de klassen gelopen. Uiteraard moet je degene die je leid kunnen vertrouwen. Dit is voor de oefening ook aan elkaar gevraagd: Kan ik je vertrouwen?

Een andere oefening die we gedaan hebben is "Motor en benzine".

Motor en benzinepomp

Dit is een oefening dat als doel heeft rust (terug) te brengen in de groep. Deze belangrijke oefening is ontwikkeld door de Kanjertraining. Het maakt kinderen - die niet willen pesten - bewust van het feit dat zij onbedoeld voeding geven aan pestgedrag. En het leert kinderen die zich onmachtig en bang voelen dat zij meer invloed kunnen uitoefenen dan zij zich bewust zijn. Kern van deze aanpak: Doe niet mee, dan doe je veel. Geef geen benzine aan vervelend gedrag. Veel grensoverschrijders hebben namelijk jouw aandacht nodig, jouw applaus, jouw ergernis en angst om voort te kunnen gaan met vervelend gedrag. Enerzijds: Laat je niet op de kast jagen. Ga er niet tegenin, neem afstand, irriteer je niet, word niet bang. Zoek steun, doe iets anders. Anderzijds: als jouw vriendin of vriend vervelend gedrag vertoont en jij staat daar steeds bij, of je moet erom giechelen, dan moedig jij jouw vriend aan om door te gaan. Loop weg bij vervelend gedrag. Je bent stoer als je nee durft te zeggen tegen vervelend gedrag van jouw vrienden.

De kinderen hebben de lessen als prettig ervaren. Binnenkort starten we met het verhaal van Max en de zwerver.

 

 

Meer lezen.

Kidsnieuws uit groep 6/7

02-11-2018

Hallo wij zijn Julia en Lisa en we willen jullie wat vertellen over onze week.
Wij kregen op dinsdag juf Anly. Zij is er 1x in de 4 of 5 weken. Dat is wel anders als bij juf Joyce maar net zo leuk. We doen elke donderdag nieuwsbegrip en dat is een soort van begrijpend lezen maar dan met anderen opdrachten. Elke vrijdag doen wij een talent moment als er geen workshops zijn en dat duurt ongeveer een half uur. Vanmiddag is Kayleigh aan de beurt. Het talent van Kayleigh is voorlezen.

Meer lezen.

Nieuws uit groep 6/7

Nieuws uit groep 6/7

Kanjer startweek
We zijn op school gestart met de startweek van de Kanjertraining. In de eerste leskern zijn de vijf afspraken van de afsprakenposter herhaald. Dit is gebeurd aan de hand van gesprekken en stellingen. Wat is vertrouwen eigenlijk volgens de kinderen?
Oefeningen:
De vijf afspraken bespreken
Jezelf presenteren/voorstellen
Vertrouwensoefening uitvoeren (komt volgende week)
Motor en benzinepomp oefening (komt volgende week)

 

Talentmoment
Vanmiddag mocht Kayleigh één van haar talententen laten zien. Lezen vind Kayleigh erg leuk maar voorlezen is echt haar ding! Ze gaf kinderen tips waar je op moet letten als je goed wilt voorlezen. En iedereen was heel stil aan het luisteren toen ze zelf een stuk uit haar boek 'de verhalen van de heks' ging voorlezen. We sloten af met mooie complimenten.

                                         Goed gedaan Kayleigh!

 

 

Meer lezen.

Nieuws uit groep 8

Vrijdagmiddag 2 november was geen gewone vrijdagmiddag in groep 8...
Eerst werd er hard gewerkt aan de taaltoets van thema 2. Dat was geen gemakkelijke opgave. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld het zoeken van het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in de zin. Gelukkig gaan we dit nog regelmatig oefenen.

Na de toets was het tijd voor iets anders. De kinderen hebben in groepen samengewerkt aan een Haka. U heeft het vast wel eens gezien, een ceremoniële dans van de Maori's uit Nieuw-Zeeland. Juf Karlijn heeft de kinderen de opdracht gegeven om in een groep een Haka te bedenken. Ze krijgen een week de tijd om te oefenen. Vrijdagmiddag 9 december hopen we dat er groepjes zijn die het laten zien op het schoolplein. Komt u ook kijken? We zullen dit doen bij het naar huis gaan.

Deze week zijn we ook gestart met de Kanjerstartweek. We hebben de petten en het bijbehorende gedrag opgefrist en we hebben diverse spelletjes gedaan die er ook bij horen. Volgende week gaan we verder! Volgende week starten we ook met de Citotoetsen, kortom een spannende tijd! 

Meer lezen.

Nieuws van onze intern begeleider: Juf Monique Resoort

De afgelopen weken hebben we met elkaar gesproken over onderwijsbehoeften van leerlingen. Wat heeft een kind nodig om goed te kunnen leren? Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van een koptelefoon, vergroting van werkboeken, een plekje buiten een tafelgroep enz. Voor iedere leerling wordt dit genoteerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Ook hebben we gekeken naar stimulerende - (wat is helpend) en belemmerende (wat in niet helpend) factoren van de leerlingen. Ook deze informatie komt in Parnassys.

In januari 2019 zullen de Cito toetsen afgenomen gaan worden bij de groepen 2 t/m 7. Dit is ieder jaar het geval in deze periode. Deze toetsen geven de leerkrachten informatie over de beheersing van verschillende onderdelen per vakgebied. Deze informatie is heel belangrijk om weer verder te kunnen met de lesstof.

In januari 2019 worden voor het eerst de nieuwe toetsen voor AVI (lezen op tekstniveau) en DMT (lezen op woordniveau) aangeboden. Deze vernieuwing heeft een aantal voordelen; de teksten zijn geschreven door kinderboekenschrijvers van deze tijd en de woorden passen beter bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkrachten informeren jullie door middel van oudergesprekken in februari over de uitkomst van deze toetsen.

Meer lezen.

De 4 schoolregels op De Kosmos

De 4 schoolregels op De Kosmos

Naast de Kanjerafspraken hebben we ook 4 positief geformuleerde schoolregels op de Kosmos. Dit zijn praktische huisregels, waarmee we samen zorgen voor een rustige en prettige schoolomgeving. Deze schoolregels komen herkenbaar in de school te hangen en elke maand stellen we een schoolregel centraal. Voor de zomervakantie hebben we de 4 schoolregels aan u verstuurd. Toch willen we ze ook via de Satelliet weer even ‘opfrissen’. Dit zijn onze 4 schoolregels:

• We lopen rustig door de school.

• We houden de school netjes.

• Eerst denken, dan doen.

• We zijn aardig voor elkaar.

 

Meer lezen.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055