nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 3 december 2018

Directienieuws december 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrijdag heeft de Sint een bezoek gebracht aan De Kosmos. Wat een feest was dat! De Sint en 11(!) pieten werden met een brandweerauto naar school gebracht, op het plein werden liedjes gezongen en er werd getrommeld door groep 8. In de aula hebben we met hulp van Sinterklaas onze eigen  meester Klaas bedankt voor zijn muzikale ondersteuning in de school. Meester Klaas geeft nog regelmatig muziekles en daar zijn we heel erg blij mee!

En tijdens het Sinterklaasfeest ontbrak het aan niets. Hiervoor wil ik graag ook de AC (de activiteitencommissie) bedanken en alle overige hulpouders. Jullie inzet is fantastisch en een enorme steun voor het team. Bedankt! De Jumbo v/d Bunt (Apeldoorn zuid) leverde ons gratis mandarijnen voor alle leerlingen. Ook hen willen we graag bedanken!

Dan nog een aantal praktische zaken van mijn kant:

1.       De Klasbord-app gaan we per direct niet meer gebruiken. De privacy van onze gebruikers blijkt onvoldoende gewaarborgd. De app is niet veilig. De leerkrachten die de app nog gebruiken gaan hier met ingang van vandaag mee stoppen.
2.       Er komt een nieuwe, goed beveiligde app voor ouder(s)/verzorger(s) van Leerplein055. Deze app gaan we na de kerstvakantie implementeren. U ontvangt hier op een later moment meer informatie over.
3.       We zien regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) foto’s maken tijdens feestjes in de school. We begrijpen dat u bijzondere momenten wilt vastleggen. Toch moeten en willen we u er ook op wijzen dat het plaatsen van foto’s op social media niet mag, tenzij u hier expliciet toestemming voor hebt gevraagd en gekregen van andere ouder(s)/verzorger(s). Dit heeft te maken met de nieuwe AVG wet. Een foto maken mag. Staan er andere kinderen op? Dan mag de foto dus niet op internet worden geplaatst. Dit geldt natuurlijk ook voor filmpjes en dergelijke.
4.       De input voor het schoolplan is gegeven door het team van De Kosmos, ouder(s)/verzorger(s) en onze leerlingen. Beneden in de hal leest u de dromen van de kinderen. Alle informatie wordt nu samengevoegd in één concept beleidsstuk. U ontvangt dit na de kerstvakantie.
5.       Juf Inge is nog ziek, maar gaat vanaf volgende week langzaamaan weer beginnen met werken. Voorlopig nog buiten de groep. Juf Inge kijkt er naar uit om weer naar school te komen en u krijgt de hartelijke groeten van haar. Meester Robert en Juf Janneke blijven voor de vervanging zorgen in groep 3/4 en meester Paul blijft voorlopig ook bij ons in groep 5/6.
6.       De Kosmos groeit weer. We krijgen veel kinderen aangemeld die jonger zijn dan 4 jaar. We willen u daarom verzoeken broertjes/zusjes tijdig in te schrijven op onze school indien u dit wenst. Zo kunnen we bepalen of en hoeveel plekken er over blijven voor nieuwe leerlingen. Samen met de MR gaan we sowieso een groeiplan maken. Hierin beschrijven we onder meer hoe groot de groepen mogen worden.

Volgende week toveren we de school in kerstsfeer. Op donderdagavond 20 december vieren we het kerstfeest. De uitnodiging voor dit feest ontvangt u binnenkort.

Ik wens u en uw gezin een mooie decembermaand toe.

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Obs. De Kosmos

Meer lezen.

Groep 1/2

Groep 1/2

Wat hebben de kinderen genoten van het Sinterklaasfeest vrijdag! Sint kwam met de brandweerwagen, Piet speelde mee op het plein, er waren veel cadeaus en pepernoten. De kinderen zitten vol verhalen. En wat waren Hazem en Micha trots dat Sint hun duplo-Sint zo mooi vond.

Vorige week hebben alle kinderen pepernoten gebakken. De kinderen uit groep 6/7 hebben ze hier heel goed bij geholpen en na afloop hebben zij de kinderen Sinterklaasverhalen voorgelezen. Dit was voor beide groepen zo een erg leuke activiteit!

Deze week gaan we alweer over op de gezelligheid van kerst. De eerste kerstballen en sterren worden al geknutseld.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig met de Kanjertraining. Afgelopen week hebben we de oefening motor-benzine gedaan, waarbij de kinderen leren dat je vervelend- en/of pestgedrag onbewust kunt stimuleren door erom te lachen of mee te doen (de motor benzine geven). Met deze oefening ervaren de kinderen dat als ze geen benzine geven aan de motor, deze vanzelf ophoudt. Dus niet meedoen, niet lachen om zwarte-pettengedrag en iets anders gaan doen.

 

Meer lezen.

feestnieuws uit groep 3 en 4

feestnieuws uit groep 3 en 4

 

Dat was me het feestje wel afgelopen vrijdag!

Wat hebben de kids genoten! En...vooral ook dat de pieten mee dansen, meespelen in de pauze zoals touwtje springen, voetballen, fietsen, schommelen, betekent veel plezier!

De kinderen in groep 3 hebben hun eigen vulpen gekregen van Sinterklaas en gaan hier vanaf nu mee schrijven. De pennen werden enthousiast ontvangen!

Deze week gaan we over naar de sfeer van Kerst met lichtjes en de mooie kerstversiering. Een prettige sfeer om in verder te gaan met rekenen, taal, spelling, lezen, knutselen en nog meer.

Betreft de Kanjertraining: tussen alle sinterklaasverhalen door hebben we het verhaal van 'Max en de vogel'  bijna uit gelezen. We zijn gestart met de oefening 'motor en benzine':

De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze onbewust vervelend gedrag kunnen voeden door hun eigen gedrag als ze meedoen of er in mee gaan door te lachen. Middels deze oefening laten we ze zien/ervaren dat het ook anders kan: geen 'benzine geven aan de motor', dus niet meedoen, afstand nemen, steun zoeken, iets anders gaan doen. We gaan hier de komende weken verder mee en ook de vertrouwensoefeningen komen aan bod. Want elkaar kunnen vertrouwen is een belangrijke basis.

 

 

 

Meer lezen.

ASK en Sinterklaas in groep 5/6

Dinsdagmiddag hebben we genoten van een prachtige voorstelling in Orpheus. De kinderen hebben ademloos zitten kijken naar de voorstelling, maar ook naar het theater zelf.

Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben woensdag een pietenparcours uitgezet in de gymzaal. En we kunnen u vertellen dat er heel wat kinderen zo voor zwarte piet door zouden kunnen gaan.

Afgelopen vrijdag kwam de lieve goede Sint op school. In de bovenbouw hebben we het dobbelspel gespeeld en 's middags heerlijk samen gezelschapsspelen gedaan. Iedereen is naar huis gegaan met 2 leuke cadeau's.

 

Meer lezen.

Lessen juf Alona groep 6

Juf Alona gaat groep 6 les geven op de vrijdagmiddag. Ze is vanmiddag gestart. Als afsluiting van de lessen geven de kinderen een voorstelling.
De leerlingen leren spelenderwijs over verschillende omgangsvormen. Door de expressieve aanpak in de lessen met toneel, muziek en dans worden de lessen zinvol en boeiend.

Meer lezen.

Nieuws uit groep 8

ASK
Op dinsdag 27 november zijn we met de groepen 5 tot en met 8 naar Orpheus geweest voor de jaarlijkse voorstelling van de ASK. Dit jaar werd Arthur en het zwaard in de steen opgevoerd. Het was grappig, spannend en heel goed gespeeld!

Kanjertraining
In groep 8 zijn we druk bezig met het bespreken van de kanjerafspraken. Zo hebben we vorige week donderdag gekeken naar de afspraken aan de hand van stellingen. We hebben bijvoorbeeld bij de afspraak ‘Niemand speelt de baas’ gesproken over wanneer iemand de baas speelt en hoe dat voelt. Op deze manier hebben we bij elke afspraak stilgestaan en gesproken over wat er in onze klas speelt en beter zou kunnen.

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag bracht Sinterklaas een bezoek aan onze school. De aankomst was spectaculair; Sinterklaas kwam samen met zijn pieten aan in een brandweerwagen!
Een deel van groep 8 zorgde voor muzikale begeleiding bij de aankomst. Meester Klaas heeft in de weken voorafgaand hard met ze geoefend en wat trommelden ze goed!
Vervolgens hebben we in de klas het dobbelspel gespeeld, het was weer een groot succes. Het was spannend, leuk en gezellig!
Tussendoor kwamen de Pieten en Sinterklaas ook nog even in onze klas. Kortom, een geslaagde dag!

Werken met Chromebooks
U heeft er vast al iets over gehoord... Sinds vorige week werken we met Chromebooks in groep 8! We werken met Snappet, een site waarop de verwerking van de meeste methodes digitaal te vinden is. Dat betekent dat de kinderen nu na de instructie de opdrachten zelf op de Chromebooks kunnen maken. Na een aantal standaardopdrachten wordt het niveau aangepast, daar zitten natuurlijk veel voordelen aan! Voor de leerkrachten heeft het ook voordelen; het scheelt veel nakijkwerk en met één druk op de knop hebben we een overzicht van de resultaten per gemaakte les. Handig voor extra uitleg of verdieping!

Kerstbakje maken bij Zone.college in Twello
Op donderdag 13 december zullen we met de klas een bezoekje brengen aan het Zone.college in Twello om daar een kerstbakje te maken, we hebben er zin in!
Het vervoer is inmiddels rond, alvast bedankt daarvoor!

Meer lezen.

Schoolfruit

Schoolfruit

Vanaf 14 november zullen de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 drie keer per week schoolfruit krijgen. Op dinsdag, woensdag, donderdag kunnen de kinderen kiezen uit 3 verschillende soorten fruit. Eerst wordt dit fruit gegeten en wanneer er nog trek is kan het meegebrachte gezonde tussendoortje van thuis opgegeten worden. Op maandag is altijd bekend welke soorten fruit er de komende 3 dagen op school zijn voor in de 10 uur pauze. Het project duurt tot en met 19 april. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

 

Meer lezen.

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055