Directienieuws 4 februari 2019

maandag 4 februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Iedere ochtend is het toch een beetje spannend in Huize De Jonge: zou mijn telefoon gaan omdat iemand zich ziek moeten melden?

Nederland heeft last van een griepgolf en er zijn in Apeldoorn en omgeving bijna geen vervangers meer beschikbaar. Op lerarentekortisnu.nl leest u wat vandaag de gevolgen hiervan zijn op verschillende scholen. Vandaag kregen in Nederland ruim 400 kinderen geen les. Ze werden naar huis gestuurd omdat er geen andere oplossing mogelijk was. Triest he? Er is een actie gaande vanuit de AVS waarbij schoolleiders geen vervangers regelen. Hier doe ik niet aan mee, omdat ik het een onprettige actie vind.

Gelukkig hebben we ook fijn nieuws. Op De Kosmos wordt keihard gewerkt door alle kinderen en medewerkers en er gebeuren mooie dingen. Naast de nieuwe Zaakvakmethode die we dit jaar in gebruik hebben genomen zijn er nog een aantal veranderingen gaande. Ronkende computers en haperende digiborden zijn vervangen door Chromebooks en smartboards, De Kanjertraining-lessen gaan steeds beter, het handenarbeidlokaal is opgeruimd en we werken hard aan onze verbeterpunten: didactisch handelen en zicht op ontwikkeling.

Na schooltijd komen we als team altijd even samen en blikken we terug op de dag. Bijna wekelijks hebben we een korte vergadering of werkbijeenkomst waarin we stap voor stap verbeteringen bespreken. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.. Heeft u ideeën voor de school: we krijgen graag feedback, tips of suggesties.

Dan nog een oproep aan u. De leerpleinapp is vanaf nu beschikbaar. Deze app vervangt Klasbord en What’s-App groepen. Wilt u de app alstublieft installeren op uw telefoon? De mail hierover heeft u -als het goed is- vandaag gekregen. De activatiemail volgt deze week en geeft u toegang tot de gesloten community van de groep van uw zoon of dochter. Hierdoor kunnen we u nog makkelijker informeren over wat we doen op school en/of uw hulp inschakelen.

Dan nog twee belangrijke data: 14 februari hebben we weer een studiedag en 21 februari de Disco!

Hartelijke groet,

Karlijn de Jonge

Delen via