Kijken naar opbrengsten

woensdag 1 november 2017

Vorig schooljaar zijn we gestart met opbrengstgericht werken in alle groepen, om meer zicht te krijgen op wat de kinderen moeten kunnen en op welk niveau zij zitten, maar ook of ze daadwerkelijk leren wat wij willen dat ze leren. Opbrengstgericht werken is volgens een systematische en doelgerichte werkwijze de prestaties van uw kind verhogen,