Directienieuws 18 februari 2021

vrijdag 19 februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen maanden waren voor kinderen, ouders en teamleden onrustige tijden. De tweede schoolsluiting, vorige week een dik pak sneeuw, wisselende leerkrachten op school in verband met ziekte en afgelopen maandag opnieuw code rood vanwege de gladheid. Toch zijn we vooral blij dat we weer ‘gewoon‘ allemaal op school zijn! 
Wmerkten de afgelopen twee weken dat de kinderen veel behoefte hadden aan een gewone schooldag. Fijn dat dit nu weer mogelijk is. We hebben als team veel respect voor u als ouders en willen u bedanken voor uw inzet, begrip en hulp in de afgelopen periode!  

Gelukkig hebben we ook veel plezier gehad in de afgelopen twee weken. Zo waren er vorige week helemaal geen fietsen in de fietsenstalling te bespeuren, maar hadden we wel een hal vol sleeën! Wat hebben de kinderen genoten van de sneeuw. Lekker op de slee naar school en in de pauzes zijn er heel wat sneeuwballen gegooid. Vervolgens lagen de verwarmingen vol met handschoenen en mutsen om weer op te drogen.

In de afgelopen week kwam Juf Joyce met Mees op bezoek! Eindelijk mochten we hem bewonderen en het gezamenlijke cadeau geven. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Na de voorjaarsvakantie gaat Juf Joyce op woensdag t/m vrijdag werken. Op maandag en dinsdag is Juf Roos er, onze nieuwe collega! Zij start ook na de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie beginnen ook de gymlessen van Juf Laura weer.

Dan informeren we u graag over het afnemen van toetsen, de rapporten en oudergesprekken. We hebben hiervoor een nieuwe planning gemaakt.

Het ouderportaal is even ‘dicht’. Hier zijn nu tijdelijk geen toetsen te zien. De leerkrachten zijn namelijk aan het kijken wat de kinderen de afgelopen periode hebben geleerd en dit levert soms sterk wisselende resultaten op. Dat is niet gek, het onderwijs is nu eenmaal niet optimaal geweest in de achterliggende periode. Omdat we de resultaten goed aan iedereen uit willen leggen, bespreken we de uitkomsten van de toetsen en observaties met u tijdens het rapportgesprek in april. Uiteraard zal het ouderportaal dan ook weer open worden gezet.

Na de voorjaarsvakantie zullen we in de tweede week ook starten we met het afnemen van de Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem voor de groepen 2 t/m 7. De toetsen willen we eind maart allemaal afgerond hebben. Per toets maken we dan een uitgebreide analyse: welke kinderen hebben de verschillende onderdelen niet, deels niet of juist goed begrepen? Hierop worden de lessen aangepast.

Op 17 maart ontvangen alle kinderen hun rapport. De resultaten van de Citotoetsen ontvangt u wat later, namelijk op het moment dat alle toetsen zijn afgenomen. De resultaten van de Citotoetsen en het rapport zullen met u besproken worden tijdens de (digitale) oudergesprekken die we plannen in de twee weken na de Pasen. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.  

Voor nu wensen we u een heel fijne en hopelijk zonnige voorjaarsvakantie!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge en Marit Limburg

 

Delen via