Directienieuws 22 december 2021

woensdag 22 december 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Als het goed is heeft u inmiddels per post ons bericht ontvangen over het nieuwe oordeel van de Onderwijsinspectie. Nadat onze school tussen 2012 en 2018 diverse herstelopdrachten opgelegd kreeg, werd de school in 2019 beoordeeld met het predicaat Zeer Zwak. Er waren namelijk lange tijd grote zorgen over het onderwijs op De Kosmos. Tussen 2019 en nu hebben we hard gewerkt aan verbetering van ons onderwijs. Leidend was hierin ons Schoolplan 2019-2023 en de ambitie om de school duurzaam te verbeteren. 

Op 26 november 2021 en op 16 december 2021 hebben twee afrondende onderzoeken plaatsgevonden. Het onderzoek op 26 november 2021 was online en op 16 december heeft de onderwijsinspectie de school bezocht. Het nieuwe oordeel is Voldoende. Hiermee heeft de school het basisarrangement terugverdiend. Ook hebben we op twee indicatoren een Goed gekregen: SKA1 visie, ambitie en doelen en SKA2 uitvoering en kwaliteitscultuur.  

In het voorlopige rapport heeft de Onderwijsinspectie o.a. geschreven dat: 

‘’De directie van basisschool De Kosmos heeft een goede werkwijze ontwikkeld waarmee de leerkrachten samen werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De basis ligt in een duidelijke visie op kwaliteit van onderwijs.  

Daarnaast borgt de school verbetering die hebben plaatsgevonden in het onderwijsproces. Teamleden specialiseren zich binnen de verschillende vakgebieden om zo samen veranderingen in het onderwijs te kunnen starten en begeleiden.’’ 

Zodra het definitieve rapport beschikbaar is, ontvangt u dit van ons. De Stentor publiceert over ons verbetertraject op korte termijn een artikel.  

Zoals gezegd blijven we ons ook de komende jaren inspannen om alle verbeteringen vast te houden en ons nog verder te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat u bij deze ontwikkelingen betrokken blijft.

In de afgelopen periode is er verder gewerkt aan onze nieuwe schoolbieb (zie verderop in deze Satelliet), heeft Sinterklaas onze school bezocht en hebben we gelukkig vlak voor de vervroegde vakantie nog een gezellig kerstfeestje in alle klassen gevierd.

We wensen jullie allemaal gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een fijne vakantie.
Tot ziens in het nieuwe jaar!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge en Marit Limburg

 

Delen via