Directienieuws, 29 oktober 2019

dinsdag 29 oktober 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne herfstvakantie.

Een school kan niet zonder betrokken ouder(s)/verzorger(s). We zijn ontzettend blij met de reacties op de oproep waarin we hulp vroegen bij het niveaulezen in groep 4/5. Aanstaande vrijdag (een werkweek later dan gepland) maken we het rooster definitief en horen de ouder(s)/verzorger(s) die zich hebben opgegeven meer van ons. In ieder geval alvast dank voor de aanmeldingen, erg fijn!

De komende maand besteden we op school aandacht aan de schoolregel ‘eerst denken, dan doen’. Heeft u dit onderwerp thuis ook al eens besproken? Kinderen vinden het vaak fantastisch om te horen wanneer hun ouder(s), opa, oma, buurvrouw, broer/zus, leerkracht, etc. dit weleens vergaten te doen..

Daarnaast nog een aantal verzoeken/ontwikkelingen die belangrijk zijn voor u als ouder(s)/verzorger(s):

  • Aanstaande donderdag om 19.30 uur is de ouderavond over de uitkomst van het bezoek van de onderwijsinspectie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We geven graag uitleg over de uitkomst van het onderzoek, beantwoorden uw vragen en horen graag uw reactie;
  • We doen het komende half jaar weer mee met EU-schoolfruit project. Hiervoor zoeken we hulp van één of twee ouders die op woensdag, donderdag en vrijdag willen helpen met het verdelen van het fruit/groente en evt snijden hiervan. Opgeven hiervoor mag bij mij;
  • Een aantal kinderen komt structureel te laat. Dit is erg vervelend voor het kind zelf, de klas en de leerkracht. We hebben als team afgesproken dat we hier vanaf nu anders mee omgaan. We gaan ouders van kinderen die frequent te laat komen vanaf 1 november informeren per mail. Bij 12x te laat in 3 maanden tijd heeft u inmiddels 3 e-mails van ons ontvangen en doen wij melding bij de leerplichtambtenaar. Het protocol ‘te laat komen’ staat vanaf 1 november ook op onze website. Overigens hebben we afgesproken dat we kinderen nooit de schuld geven van het te laat komen of op een vervelende manier aanspreken. Kinderen moeten altijd het gevoel hebben en krijgen dat ze welkom zijn. We richten ons bij te laat komen daarom expliciet tot de ouder(s)/verzorger(s);
  • Afgelopen maandag heeft juf Inge uitleg gegeven over onze nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Vanaf nu (blok 2, want blok 1 was een herhalingsblok) ontvangen ouder(s)/verzorger(s) vanaf groep 3 ongeveer eens per maand een ouderbrief over het rekenonderwijs op onze school. Deze ouderbrief bevat informatie over rekenonderwerpen die in het nieuwe blok (een lessenreeks van 20 lessen) worden behandeld. Hierin staan ook tips hoe u uw kind(eren) thuis kunt helpen op een leuke en uitdagende manier. Want rekenen is overal: in de winkel, op straat en thuis;
  • 6 november staakt het team van De Kosmos niet en is de school gewoon open. We vinden écht dat er meer geld naar het onderwijs moet, maar staan niet achter deze milde stakingsactie. Onderwijsmedewerkers zijn namelijk opgeroepen om vanuit huis te staken via social media. En Juf Kim verwoordde het heel mooi: ik wil met een tractor naar Den Haag of ik blijf thuis op De Kosmos. 😉;
  •  Ouder(s)/verzorger(s) die de Leerplein-app nog niet geïnstalleerd hebben, ontvangen deze week informatie over hoe zij dit alsnog kunnen doen;
  • Wilt u denken aan de ouderbijdrage? Zie hiervoor de mail van 10 oktober 2019. Dank aan iedereen die inmiddels een betaling heeft gedaan!

Nog zo’n twee weken en dan ga ik met zwangerschapsverlof. Juf Marit Limburg staat te popelen om het stokje over te nemen en zal met alles wat we in gang hebben gezet, verder gaan. Het team is ondanks de uitkomst van het inspectiebezoek onverminderd gemotiveerd. Hier ben ik natuurlijk apetrots op en erg blij mee. Ik heb geluk om leiding te mogen geven aan zulke gemotiveerde mensen.

Tot in het voorjaar van 2020!

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge

 

Delen via