Directienieuws, 10 januari 2020

donderdag 9 januari 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Namens het hele team van De Kosmos wens ik u een heel goed 2020! 

Wat was het fijn om iedereen na twee weken weer op school te zien! 
Voor de kerstvakantie hebben we allemaal genoten van de kerstmarkt, het was een groot succes. Wat hebben veel kinderen en ouders hun handen uit de mouwen gestoken om wat lekkers klaar te maken of een activiteit te organiseren of te begeleiden. De kinderen hebben in de klassen hard gewerkt om tijdens de kerstmarkt de mooiste kunstwerken te kunnen verkopenHierbij wil ik iedereen die geholpen heeft, natuurlijk ook met het opruimen van alle kerstspullen, hartelijk bedanken! 

In de kerstvakantie ontvingen we babynieuws van juf Karlijn. Eise is op eerste Kerstdag geboren, wat een mooi nieuws! Voor degenen die het bericht in de leerplein-app gemist hebben, verderop in deze satelliet kunt u het bericht lezen  

Voor de maand januari staan de Cito-toetsen op de planning. Vanaf volgende week zullen deze worden afgenomen. De kinderen worden in deze periode getoetst op het gebied van rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Het is fijn als de kinderen goed uitgerust zijn.  

De afspraak van de maand januari is: ‘Wij zorgen voor een rustige leeromgeving’. Vanaf nu herhalen we de basisafspraken om na te gaan of we allemaal nog weten waar het over gaat en om te kijken waar het beter kan. Heeft u er thuis ook al eens over gesproken?  

Tot slot worden deze week de werkzaamheden aan het schoolplein voor de onderbouw afgerond. Heeft u het een beetje in de gaten gehouden? Er is een waterspeelplaats, een fietsparcours, een voetbalveldje, een speeltunnel en nog veel meer. In het voorjaar wordt nog voor verdere aanplanting gezorgd. De kinderen kijken ernaar uit om er te kunnen gaan spelen! 

Vriendelijke groet,
Marit Limburg  

Delen via