IB Nieuws februari 2019

maandag 4 februari 2019

Alle kinderen zijn deze periode druk geweest met het maken van de CITO toetsen. Deze toetsen meten hoe vaardig onze leerlingen op dit moment zijn op de hoofdvakgebieden; Rekenen-Wiskunde, Spelling, Technisch lezen, Begrijpend lezen en Woordenschat. Deze toetsen zijn een hulpmiddel om de ontwikkeling van een leerling inzichtelijk te maken en maken dan ook deel uit van ons leerlingvolgsysteem.

De leerkrachten zullen de aankomende weken deze toetsen gaan analyseren en deze informatie gebruiken om hun onderwijsaanbod voor het komende periode te plannen.

Na het analyseren van de toetsen hebben alle leerkrachten een groepsbespreking met de intern begeleider. Samen bekijken ze de analyses, het geplande aanbod en bespreken zij de vragen die er na de analyses nog zijn.

Op deze manier houden we met elkaar zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen op De Kosmos.

Delen via