Juf Monique Resoort stelt zich voor en geeft uitleg over vaardigheidsscores

vrijdag 5 oktober 2018

Juf Monique Resoort stelt zich voor en geeft uitleg over vaardigheidsscores

Mijn naam is Monique Resoort en ik ben vanaf dit schooljaar de nieuwe intern begeleider op De Kosmos. Ik werk tevens als intern begeleider op De Mheen in Apeldoorn. Op de Kosmos zal ik iedere woensdag aanwezig zijn en op de dinsdag/donderdag ben ik wisselend op De Kosmos/De Mheen. Per week werk ik twee dagen op De Kosmos en twee dagen op de Mheen.

De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met de kinderen, ouders en collega’s op De Kosmos. Ik ben bij iedere groep op bezoek geweest om mijzelf voor te stellen aan de kinderen. Ik ben warm ontvangen en heb veel zin om dit schooljaar hier op school aan de slag te gaan.

Samen met alle teamleden ben ik afgelopen week bezig geweest met verschillende onderwerpen passend bij de zorg. We hebben gekeken naar de zorgroutes binnen het Samenwerkingsverband, hebben gesproken over vaardigheidsscores en -niveaus en hebben groepsoverzichten gemaakt per vakgebied waarin we doelen stellen voor de kinderen.

Over de vaardigheidsniveaus wil ik jullie als ouders ook een stukje informatie geven. Het woord zegt wellicht wat weinig, maar als ik aangeef dat dit weer wordt gegeven bij de CITO toetsen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys als A, B, C, D of E zal er meer herkenning zijn. Deze scores geven een schaal aan waarin we landelijk gezien alle kinderen op eenzelfde toets kunnen vergelijken. Echter zal deze schaal gaan veranderen en wordt er vanaf dit schooljaar op De Kosmos gesproken over de niveaus I, II, III, IV en V. De verdeling van de niveaus is ook aangepast (zie afbeelding). De nieuwe verdeling is niet strenger of soepeler dan de oude verdeling, het is anders ingedeeld. Met de nieuwe normering worden de niveaus gelijk ingedeeld, waardoor er een ‘gemiddelde groep’ ontstaat.

I= 20% hoogst scorende leerlingen
II= 20% boven het landelijk gemiddelde
III= 20% landelijk gemiddelde
IV= 20% onder het landelijk gemiddelde
V= 20% laagst scorende leerlingen

 

Delen via