Kanjertraining in groep 5/6

donderdag 1 november 2018

Na de studiedagen zijn we in de klas direct aan de slag gegaan. We zijn begonnen met het herhalen van het verhaal van Max en het dorp. Daarbij kwamen de petten en hun betekenis ook aan de orde. De meeste kinderen wisten nog goed hoe dit werkt.

Ook hebben we vertrouwensoefeningen gedaan. In tweetallen deden we de volgende oefening. Een kind deed z’n ogen dicht en werd geleid door een ander. Zo werd er door de klassen gelopen. Uiteraard moet je degene die je leid kunnen vertrouwen. Dit is voor de oefening ook aan elkaar gevraagd: Kan ik je vertrouwen?

Een andere oefening die we gedaan hebben is “Motor en benzine“.

Motor en benzinepomp

Dit is een oefening dat als doel heeft rust (terug) te brengen in de groep. Deze belangrijke oefening is ontwikkeld door de Kanjertraining. Het maakt kinderen – die niet willen pesten – bewust van het feit dat zij onbedoeld voeding geven aan pestgedrag. En het leert kinderen die zich onmachtig en bang voelen dat zij meer invloed kunnen uitoefenen dan zij zich bewust zijn. Kern van deze aanpak: Doe niet mee, dan doe je veel. Geef geen benzine aan vervelend gedrag. Veel grensoverschrijders hebben namelijk jouw aandacht nodig, jouw applaus, jouw ergernis en angst om voort te kunnen gaan met vervelend gedrag. Enerzijds: Laat je niet op de kast jagen. Ga er niet tegenin, neem afstand, irriteer je niet, word niet bang. Zoek steun, doe iets anders. Anderzijds: als jouw vriendin of vriend vervelend gedrag vertoont en jij staat daar steeds bij, of je moet erom giechelen, dan moedig jij jouw vriend aan om door te gaan. Loop weg bij vervelend gedrag. Je bent stoer als je nee durft te zeggen tegen vervelend gedrag van jouw vrienden.

De kinderen hebben de lessen als prettig ervaren. Binnenkort starten we met het verhaal van Max en de zwerver.

 

 

Delen via