Nieuw lid Medezeggenschapsraad.

vrijdag 13 juli 2018

Na de vakantie keert Diana Schopman niet terug in de MR. Wij willen haar hartelijk danken voor al haar inzet! Dat betekent dat er een plaats in de oudergeleding vacant is. Mocht u wat meer informatie willen voor u zich aanmeldt, dan kunt u zich wenden tot juf Inge. Na de vakantie hoort u dan meer.

Delen via