Nieuws vanuit directie

zondag 30 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De kinderen en het team van De Kosmos hebben de afgelopen maand hard gewerkt. In de berichtjes hieronder kunt u lezen wat de hoogtepunten waren. Ook hebben we de kennismakingsgesprekken  weer achter de rug. We kijken terug op goede gesprekken: informatief, eerlijk en open. Daar houden we van!

Ook hebben we onze administratie weer bijgewerkt en zijn we verder gegaan met opruimen. Vindt u het leuk om een oude schoolkast in uw huis (of clubgebouw) te hebben? Vraag dan eens of u mag kijken in het technieklokaal. Hier staat nog wat oud meubilair. Op de tafel vlakbij de keuken liggen nog oude biebboeken. Ook deze mag u meenemen.

Op 7 september hadden we op De Kosmos een hele productieve studiedag. We hebben nagedacht over de toekomst van de school, opgeschreven waar we trots op zijn en verbeterpunten geformuleerd. Nu willen we u (ouder(s)/verzorger(s)) vragen om binnenkort hetzelfde te doen. Wilt u tussen 8 en 19 oktober op grote posters in de gemeenschapsruimte opschrijven wat u goed vindt aan De Kosmos en wat volgens u de verbeterpunten zijn? Hierna zijn onze leerlingen aan de beurt. De informatie van het team, ouder(s)/verzorger(s), onze leerlingen en de onderwijsinspectie gaat samen de inhoud van het schoolplan bepalen. Dit is een verplicht document voor iedere school waarin de doelen voor de komende vier jaar beschreven staan. Zo werken we (team-ouders-leerlingen-onderwijsinspectie) samen aan de verbetering van ons onderwijs.

Op 16 oktober komt de onderwijsinspectie voor het kwaliteitsonderzoek naar De Kosmos. Dit bezoek is voor de zomervakantie niet doorgegaan. Zij vinden uw input vast ook erg waardevol en prettig om te lezen. Het inspectiebezoek zien wij overigens met vertrouwen tegemoet. De uitkomst zal vast nog niet voldoende zijn (dit kan ook niet anders, de achterstand is groot), maar we weten wat we moeten doen. Sterker nog.. we zijn al begonnen. Dat geeft rust. Op 16 oktober is ook de ouderavond over de Kanjertraining. We starten graag een kwartier eerder: om 19.15 uur. Zo kan ik u meteen informeren over de uitkomst van het inspectiebezoek. Om 19.30 uur gaat de Kanjer-ouderavond echt van start. Om 21.00 uur is het afgelopen. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs!

Vergeet u niet dat we op 12 en 15 oktober twee studiedagen hebben? We krijgen dan twee dagen les in de Kanjertraining. Zo worden we weer een echte Kanjer-school!

Vriendelijke groet,

Karlijn de Jonge
Directeur Obs De Kosmos

Delen via