Nieuws vanuit directie

vrijdag 13 juli 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag begint de zomervakantie. Ik hoop dat jullie genieten van de rust, tijd met elkaar en mooi weer. Hoewel ik nog maar 9 schoolweken heb meegemaakt, heeft De Kosmos mijn hart gestolen. De betrokkenheid van de kinderen, het team en u als ouder(s)/verzorger(s), heeft diepe indruk op me gemaakt.

Afgelopen week was verdrietig en vrolijk. We namen afscheid van groep 8, Juf Monique, Juf Marlies en vierden een mooi feestje tijdens De Kosmos Disco! Het was fijn dat u hierbij aanwezig was. Via deze weg wil ik Juf Marlies en Juf Monique nog één keer hartelijk danken voor hun inzet op De Kosmos.

De afgelopen weken hebben we aan een aantal punten gewerkt waarvan u volgend schooljaar hopelijk het verschil merkt. Nieuwe lesroosters, een deels nieuw lesaanbod (nieuwe methode voor de zaakvakken, Kanjertraining) en werken & leren in een rustige(re) schoolomgeving met duidelijke regels voor iedereen.

Na de zomervakantie gaan we werken met een continurooster. Hiermee gaat een wens van veel ouder(s)/verzorger(s) in vervulling. Op de lange dagen lunchen de leerlingen 15 minuten in de eigen groep met de eigen leerkracht. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur hebben de leerkrachten 30 minuten pauze. De kinderen spelen dan 30 minuten buiten. Er blijft een korte fruit/drinkpauze rond 10.00 uur.

Onze nieuwe schooltijden
Groep 1-2
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 uur – 12.00 uur
Groepen 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur – 12.00 uur

Pleinwachten gezocht!
We zoeken nog pleinwachten voor de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Voldoende pleinwachten zijn belangrijk. Het draagt bij aan een gezellige pauze en de veiligheid. Kunt u ons één of meerdere keren per week helpen tijdens de pauze van 12.00 uur en 12.30 uur, dan kunt u dit melden bij mij: kdejonge@leerplein055.nl. Samen met een aantal medewerkers van De Kosmos loopt u dan rond op het plein. Na de zomervakantie kan ik u meer vertellen over de vergoeding die hier tegenover staat. Dit is (heel vervelend) nog niet goed afgestemd met afdeling Financiën van Leerplein055.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor volgend schooljaar en de data van de 6 studiedagen in schooljaar 2018-2019. Deze 6 studiedagen zijn op wisselende dagen. Hiervoor hebben we gekozen zodat (parttime) werkende ouders allemaal ‘belast’ worden. Studiedag 2 en 3 zorgen voor u voor een lang weekend. Het team heeft dan twee dagen Kanjertraining! De meivakantie is volgend jaar één week. Met Pinksteren zijn we ook een week vrij. De periode tussen de meivakantie en zomervakantie zou anders erg lang zijn.

Herfstvakantie
20 oktober 2018 tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
23 februari 2019 tot en met 3 maart 2019
Goede vrijdag en Pasen
19 april 2019 tot en met 22 april 2019
Meivakantie
27 april 2019 tot en met 5 mei 2019
Hemelvaartsdag
30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie
8 juni 2019 tot en met 16 juni 2019
Zomervakantie
20 juli 2019 tot en met 1 september 2019

Studiedag 1
Vrijdag 7 september 2018
Studiedag 2 = Leerplein055-dag
Dinsdag 25 september 2018
Studiedag 3 en 4
Vrijdag 12 oktober 2018 en maandag 15 oktober 2018
Studiedag 5
Donderdag 14 februari 2019
Studiedag 6
Dinsdag 26 maart 2019

Ouderavond Kanjertraining
Dinsdag 16 oktober 2018 19.30 uur – 21.00 uur

De overige data (rapporten, afscheid groep 8, schoolreisjes, e.d.) volgen in het nieuwe schooljaar.

Calamiteiten tijdens de zomervakantie
We hopen natuurlijk dat iedereen een fijne en gezonde zomervakantie heeft. Mocht er onverhoopt iets gebeuren waarover u contact wilt met ons, dan kunt u mij mailen. In de vakantie kijk ik iedere dag even op mijn mail. De leerkrachten gaan in de vakantie echt even offline. Dat verdienen ze, na een mooi én hectisch jaar.

Tot maandag 27 augustus 2018! Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar.

Vriendelijke groet, ook namens het team,
Karlijn de Jonge
Directeur Obs De Kosmos

Delen via