protocol te laat komen geplaatst op de website

vrijdag 1 november 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf nu kunt u ons protocol te laat komen vinden op onze website. We hebben het protocol geplaatst in de schoolgids, onder het kopje schoolverzuim.

Hoe gaan we vanaf nu om met kinderen die vaak te laat komen?

Wanneer een leerling te laat op school komt, willen we het kind allereerst laten merken dat we blij zijn dat hij/zij (weliswaar te laat) er is. We vinden het daarnaast ook belangrijk om een kind en vooral de ouder(s)/verzorger(s) uit te leggen dat te laat komen vervelend is. Het stoort de groep, de leerkracht en de leerling mist de mogelijkheid om samen met zijn klasgenoten de dag te beginnen.

Wanneer de lesdag begonnen is, gaan we het gesprek over het te laat komen met ouder(s)/verzorger(s) niet aan, omdat dit ten koste gaat van de les en de klas. We spreken ouder(s)/verzorger(s) wel aan op hun verantwoordelijkheid. Dit doen we vooral achteraf en via de mail zodat we ons als team vooral kunnen focussen op het verzorgen van goed onderwijs aan alle kinderen.

Samengevat: Bij frequent verzuim kijken we niet weg, maar treden we op zonder dat het onderwijs hieronder lijdt.

Het protocol is ook hier te vinden: Protocol te laat komen

 

 

 

Delen via