Uitkomsten tevredenheidspeiling

vrijdag 19 februari 2021

In oktober hebben we onder ouders, kinderen en teamleden tevredenheidspeilingen gehouden.  

Uit de tevredenheidspeiling onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 kwam naar voren dat zij erg tevreden zijn over onze school. Ze geven De Kosmos het rapportcijfer 8,6! 
Het meest tevreden zijn de leerlingen over dat de school een gezellige school is. Daarnaast vinden ze dat hun leraar een aardige en goede leraar is. De leerlingen willen wel graag meer betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de school.  

De respons onder ouders was 26%. Dit lijkt weinig maar de enquête is naar beide ouders verstuurd en waarschijnlijk in veel gevallen door één van de tweede ouders ingevuld, hierdoor is de respons tussen de 26% en 52%. We hebben er een paar belangrijke punten uit kunnen halen. Zo gaan heel veel kinderen met plezier naar school! Daarbij geven ouders aan dat de meeste kinderen zich ook veilig voelen. Als aandachtspunt kwam naar voren dat ouders beter geïnformeerd willen worden over de dagelijkse gang van zaken. Ze willen ook vaker op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van hun kind(eren). Juf Marit gaat dit (het verbeteren van de ouderbetrokkenheid op De Kosmos) het komende half jaar gebruiken voor haar afstudeeronderzoek.  

Inmiddels zijn de resultaten ook besproken in de MR. 

Delen via