Voortgang verbetertraject

vrijdag 18 september 2020

Dit schooljaar zijn we begonnen met een startvergadering. In deze startvergadering zijn de doelen voor dit schooljaar besproken. Deze doelen delen we ook graag met u:

– het didactisch handelen (hoe geven we les?) en zicht op ontwikkeling (hoe zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind?) verder verbeteren. Hiervoor werken we als team intensief samen met een onderwijsadviseur en een coach.
– werken met een korte-, middellange-, en lange cyclus. Wat hebben kinderen deze les/week geleerd? Wat hebben de leerlingen dit blok/thema geleerd? En wat hebben de leerlingen deze CITO periode geleerd? Door dit cyclisch te volgen en op een handige manier te noteren, kun je onderwijs beter afstemmen op ieder kind.
– een vernieuwd aanbod voor kinderen van groep 1 tot en met 3. Werken rondom ‘levendige’ thema’s en meer ruimte om spelend te leren horen hierbij.
– werken met datateams. Toetsresultaten van kinderen (data) kun je gebruiken om als team het onderwijs te evalueren en te leren van en met elkaar. We gaan voortaan werken volgens deze methode tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en evaluaties.
– we starten een onderzoek naar ons leesonderwijs en stellen een verbeterplan op.

Vanuit de PO-Raad worden we goed begeleid door mevrouw Van Rens en de coach waarmee we samenwerken heet Alfons. Tijdens de komende studiedagen ook zij steeds aanwezig. Dit werkt heel prettig. 

De neuzen staan dezelfde kant op en de betrokkenheid van het team is groot. We maken vorderingen en als we kijken naar de leerresultaten, dan zien we tekenen van herstel. Dit motiveert natuurlijk enorm.

In december volgt een nieuw onderzoek door de onderwijsinspectie.

Delen via