nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 4 februari 2019

Directienieuws 4 februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Iedere ochtend is het toch een beetje spannend in Huize De Jonge: zou mijn telefoon gaan omdat iemand zich ziek moeten melden?

Nederland heeft last van een griepgolf en er zijn in Apeldoorn en omgeving bijna geen vervangers meer beschikbaar. Op lerarentekortisnu.nl leest u wat vandaag de gevolgen hiervan zijn op verschillende scholen. Afgelopen vrijdag kregen in Nederland ruim 400 kinderen geen les. Ze werden naar huis gestuurd omdat er geen andere oplossing mogelijk was. Triest he? Er is een actie gaande vanuit de AVS waarbij schoolleiders geen vervangers regelen. Hier doe ik niet aan mee, omdat ik het een onprettige actie vind. Ik hoop wel dat het lerarentekort stevig wordt aangepakt. Dit heeft het onderwijs keihard nodig! 

Gelukkig hebben we ook fijn nieuws. Op De Kosmos wordt keihard gewerkt door alle kinderen en medewerkers en er gebeuren mooie dingen. Naast de nieuwe Zaakvakmethode die we dit jaar in gebruik hebben genomen zijn er nog een aantal veranderingen gaande. Ronkende computers en haperende digiborden zijn vervangen door Chromebooks en smartboards, De Kanjertraining-lessen gaan steeds beter, het handenarbeidlokaal is opgeruimd en we werken hard aan onze verbeterpunten: didactisch handelen en zicht op ontwikkeling.

Na schooltijd komen we als team altijd even samen en blikken we terug op de dag. Bijna wekelijks hebben we een korte vergadering of werkbijeenkomst waarin we stap voor stap verbeteringen bespreken. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.. Heeft u ideeën voor de school: we krijgen graag feedback, tips of suggesties.

Dan nog een oproep aan u. De leerpleinapp is vanaf nu beschikbaar. Deze app vervangt Klasbord en What’s-App groepen. Wilt u de app alstublieft installeren op uw telefoon? De mail hierover heeft u -als het goed is- vandaag gekregen. De activatiemail volgt deze week en geeft u toegang tot de gesloten community van de groep van uw zoon of dochter. Hierdoor kunnen we u nog makkelijker informeren over wat we doen op school en/of uw hulp inschakelen.

Dan nog twee belangrijke data: 14 februari hebben we weer een studiedag en 21 februari de Disco!

Hartelijke groet,

Karlijn de Jonge

Meer lezen.

IB Nieuws februari 2019

Alle kinderen zijn deze periode druk geweest met het maken van de CITO toetsen. Deze toetsen meten hoe vaardig onze leerlingen op dit moment zijn op de hoofdvakgebieden; Rekenen-Wiskunde, Spelling, Technisch lezen, Begrijpend lezen en Woordenschat. Deze toetsen zijn een hulpmiddel om de ontwikkeling van een leerling inzichtelijk te maken en maken dan ook deel uit van ons leerlingvolgsysteem.

De leerkrachten zullen de aankomende weken deze toetsen gaan analyseren en deze informatie gebruiken om hun onderwijsaanbod voor het komende periode te plannen.

Na het analyseren van de toetsen hebben alle leerkrachten een groepsbespreking met de intern begeleider. Samen bekijken ze de analyses, het geplande aanbod en bespreken zij de vragen die er na de analyses nog zijn.

Op deze manier houden we met elkaar zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen op De Kosmos.

Meer lezen.

Winter en voorlezen in groep 1/2

Winter en voorlezen in groep 1/2

Vorige week waren weer de Nationale voorleesdagen. Natuurlijk hebben we hier aandacht aan besteedt in de klas, (voor)lezen is immers erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Er hebben moeders voorgelezen in de klas en groep 6/7 heeft voorgelezen. Daarnaast is juf Lieke bij ons komen voorlezen over een ijsbeer die iedereen liet schrikken. Boe! Lieke kan erg goed voorlezen en veel verschillende stemmetjes doen. Wat een lol hadden de kinderen!

 

Het thema winter hebben we inmiddels afgesloten (met gelukkig ook echte sneeuw!) en we starten nu met het thema communicatie. Wat is communicatie? Praten, post, lezen, telefoon, berichten... In de klas komt een postkantoor en we sturen kaarten naar elkaar. We 'schrijven' ook een boek, want we hebben allemaal wat te vertellen.

Meer lezen.

winternieuws uit groep 3/4

En toen... was het winter: ijs en sneeuw. Dit zorgt voor veel plezier en ontdekkend leren: stukjes ijs vinden en bewaren in een bakje in de klas. Wat gebeurt er dan? Hoe komt dit? Hoeveel water zien we in het bakje? En ervaren dat je vingers en tenen echt heeeel koud kunnen voelen. Eenmaal binnen na de pauze worden je handen dan zelfs rood en gaan prikken. Er wordt druk over gepraat door de kinderen. Een mooi thema!!!

Maar binnen werd er hard gewerkt. We hebben de cito-toetsen gemaakt. Trots op de kinderen die goed hun best hebben gedaan en allemaal steeds graag en gemotiveerd aan de slag gingen!

De komende weken gaan we  weer verder volgens rooster met op woensdagmorgen nu van 8.30-8.50 "raketlezen" met een leesmaatje uit groep 5/6. De kinderen oefenen dan in lezen op tempo.

De vrijdagmiddagen zullen in het teken staan van knutselen, gezelschapsspelletjes doen,  muziek maken. Kortom: creativiteit! Enkele leerlingen uit groep 8 helpen ons daarbij.

Regelmatig praten we over 'kanjertaal', 'kanjergedrag', en lezen we in het boek van 'Max en de klas'. Het zonnetje van de dag krijgt voor het naar huis gaan, complimenten van de klasgenoten. Leuk om te krijgen en leuk om te geven. De kinderen doen het graag!

 

 

 

 

 

 

Meer lezen.

Groep 5/6 aan de slag met Chromebook

Door 2 leerlingen geschreven:

Vorige week zijn we gestart met het werken op de chromebooks. Meester Jan heeft ons uitleg gegeven hoe we ermee om moeten gaat en hoe we hem moeten gebruiken. Op deze laptops kunnen we het volgende doen: natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen, taal en spelling. Meestal zitten we er 1 keer per dag op. Wij vinden dat erg leuk.

Vanaf begin van het jaar krijgen we schoolfruit. Groep 5/6 maakt elke dag alles op, ze zijn er gek op. We krijgen groentes en fruit wat we al kennen maar maken ook kennis met nieuwe. Het valt op dat er steeds meer kinderen ook zelf fruit meenemen voor in de pauze, leuk hoor!

We hebben nog niet alle rapporten terug. Het zou fijn zijn als die spoedig deze kant op komen.

 

 

 

Meer lezen.

Nationale voorleesdagen, sneeuw en lege flessen groep 6/7

Nationale voorleesdagen, sneeuw en lege flessen groep 6/7

Nationale voorleesdagen in en met groep 6/7

De nationale voorleesdagen begonnen 23 februari.  Naast juf Joyce hebben juf Jenneken en juf Eline ook uit een lievelingsboek voorgelezen. In groep 6/7 konden papa's, mama's, opa's en oma's komen voorlezen. Bedankt voor de leuke verhalen uit de boeken! We hebben erg genoten.
Wij hebben zelf in groep 1/2 mogen voorlezen. Een leuk stukje daarover staat ook op de site ;)

Sneeuw

Wij zijn dol op sneeuw! Je kunt er van alles mee doen of van maken. De mooiste creaties zijn voorbij gekomen. Sneeuwpoppen, sneeuwengelen of lekker sleeën en sneeuwballen gooien. Gelukkig hebben we over dat laatste op De Kosmos duidelijke afspraken. We weten ook waar we wel en geen sneeuwballen mogen gooien zodat voor het voor iedereen leuk blijft om met sneeuw te spelen.

Lege flessen 

In groep 6/7 zijn we druk bezig om lege flessen in te zamelen. Dit onderstaande zelf geschreven bericht geeft aan waarom;
Beste papa´s en mama´s,
Wij als klas willen heel graag een keer naar Bounz. Maar dan heb je geld nodig.
Ruben wilt daar graag zijn talentmoment doen en laten zien. Omdat zijn talentmoment trampoline springen is.
5 euro kost de entree maar sommige ouders hebben daar geen geld voor.
Dus wij als klas willen lege flessen inzamelen.
We hebben daar een sommetje voor gemaakt. Voor 1 lege fles krijg je 0,25 cent. We zijn met 24 kinderen en 1 juf. Voor elk kind heb je 20 lege flessen nodig. Dus de som wordt 25x20= 500 lege flessen. We mogen dan 1 uur springen.

In ons tussen lokaal verzamelen we de legen flessen en houden we de aantallen bij.
En als u nog lege flessen heeft kunt u die dan bewaren?

Liefs groep 6/7 het is geschreven door Dylan en Ruben

 

 

 

Meer lezen.

Groep 6/7 leest voor aan de kleuters

Groep 6/7 leest voor aan de kleuters

In het kader van de Nationale voorleesdagen kregen de kinderen van groep 6/7 vorige week de opdracht om een leuk voorleesboek uit te kiezen voor de kleuters. In tweetallen moesten ze dit voorbereiden. De opdracht was om het boek interactief voor te lezen, dus niet alleen lezen, maar ook vragen stellen en praten over het boek en de plaatjes.

Woensdag werden de kleuters uit de klas opgehaald. Het was prachtig om te zien hoe betrokken en enthousiast ze waren! De kinderen van groep 6/7 hebben het heel goed gedaan!

 

Meer lezen.

Bezoek en spelletjesmoment bij woonzorgcentrum Berghorst

Bezoek en spelletjesmoment bij woonzorgcentrum Berghorst

Donderdag 10 januari hebben we (groep 6/7) bij woonzorgcentrum Berghorst een spelletjesmoment georganiseerd.
Voor de kerstvakantie hebben we kerstkaarten geschreven naar eenzame ouderen en aan de ouderen van de Berghorst.
Gisteren konden we kennis maken met deze ouderen en zorgen voor een gezellige activiteit.
Wat waren we enthousiast! En je ze zag de ouderen zichtbaar genieten.
We kregen een glaasje ranja en een plakje cake die de bewoners zelf hadden gemaakt.

Meer lezen.

Creatief in groep 8

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 8 gewerkt aan hun eigen zonnestelsel!
Met een passer hebben ze planeten getekend en deze vervolgens met wasco ingekleurd.
Daarna mochten ze met ecoline de ruimte een kleur geven.
Als laatst hebben ze een raket gemaakt en deze een mooie plek in het zonnestelsel gegeven.

De resultaten mogen er zeker zijn:

Wilt u ze in het echt bewonderen? Dat kan; ze hangen op de gang van de bovenbouw!

Meer lezen.

Kanjertraining in groep 8

Iedere dinsdag en donderdag heeft groep 8 kanjertraining van de leerkrachten (juf Marit en meester Jan).
Het gaat als volgt; we gaan naar de kleine gymzaal, dan pakken we allemaal een stoel en gaan in een kring zitten. Iedereen krijgt een Legoblokje, dan leggen we eerlijk neer wat we van diegene vinden, dan gaat diegene in het midden staan en de rest gaat als blaadjes eromheen staan.
Over een paar maanden is er een 2e kans om te bekijken of ze zichzelf hebben verbeterd!

Groetjes de leerlingen van groep 8

Wat hebben we verder gedaan?

Afgelopen donderdag hebben we onszelf voorgesteld aan de klas. We hebben hierbij gelet op: elkaar aankijken, duidelijk spreken, stevig staan en eventueel iets vasthouden. Vervolgens hebben we elkaar eens goed in de ogen gekeken. Wat blijkt... in groep 8 hebben heel veel kinderen bruine ogen!
Deze les hebben we afgesloten met de oefening 'een steuntje voor elkaar'. Bij deze oefening mochten de kinderen elkaar op verschillende manieren steun geven (bijvoorbeeld met de ruggen tegen elkaar). Hierbij moesten ze laten zien dat ze te vertrouwen zijn.

De komende tijd gaan we door met het pettenkwadrant en gaan we verder met het leren elkaar goede complimenten te geven.

Meer lezen.

Carnavalsdisco op de Kosmos

Carnavalsdisco op de Kosmos

Net als voorgaande jaren organiseren we dit schooljaar weer een disco. Het thema zal dit jaar Carnaval zijn.
Donderdag 21 februari om 18:30 zal het feest weer los barsten op de Kosmos.
Hoe kom jij verkleed? Welke klas wint de prijs als best verklede klas?
Ouders zullen nog een uitnodiging via de mail ontvangen met verdere uitleg.
De activiteiten commissie is nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen/willen helpen!
->U kunt zich opgeven bij Lilian of mailen naar acdekosmos@gmail.com <-

Meer lezen.