nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 1 april 2019

Directienieuws 1 april 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u heeft kunnen lezen in de mail van vorige week, is juf Karlijn ziek. Zij herstelt van een longontsteking. Gelukkig gaat het steeds weer een beetje beter. Deze week zal ze zo af en toe op school aanwezig zijn en dit langzaam opbouwen. We hopen dat ze gauw weer helemaal beter is! 

Hartelijke groet, 
Team Obs De Kosmos

Schoolontwikkeling

Afgelopen dinsdag heeft het team een studiedag gehad om verder te werken aan de missie en visie van De Kosmos. Deze dag was een vervolg van de studiedag die we in september gehad hebben. Onder leiding van onderwijskundig begeleider Theo Hoekstra is er hard gewerkt.
Het doel van deze dag was om helder te krijgen hoe we met elkaar omgaan (de pedagogische doorgaande lijn) en hoe we lesgeven op onze school (de didactische doorgaande lijn). De afgelopen periode hebben twee werkgroepen zich over deze onderwerpen gebogen. Op de studiedag is dit aan elkaar gepresenteerd. Vervolgens bracht discussie en overleg ons tot een verder aangescherpte lijn. 
Dit alles wordt weggezet in een schoolplan voor de komende vier jaar. Juf Karlijn zal u hier deze maand verder over informeren. 

Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. De methode die we nu gebruiken om de kinderen te leren lezen en schrijven in groep 3, willen we vervangen. We gaan kijken welke methodes er nu verkrijgbaar zijn en welke aansluiten bij onze visie op leren op De Kosmos. Daarbij zoeken we ook gelijk een methode voor technisch lezen om het leesniveau van de groepen 4 tot en met 8 te verbeteren en te onderhouden. 
Wanneer hier meer nieuws over is, zullen we u uiteraard informeren.

Lopathon 

Op 19 maart hebben alle kinderen van De Kosmos zich enorm ingezet voor de lopathon! Zoals u eerder heeft kunnen lezen, willen we de opbrengst gebruiken voor drie doelen: verteltassen voor de onderbouw, buitenspeelgoed voor de midden- en bovenbouw en voor het gekozen doel door de kinderen: medicijnen en eten voor Dierenasiel de Kuipershoek. 
Denkt u nog even aan het inleveren van het geld? Dit kan ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Wanneer we van iedereen het geld gekregen hebben, zullen we u informeren over het bedrag dat bij elkaar gelopen is. 
Hierbij willen de kinderen graag bedanken voor hun sportieve inzet en alle hulpouders voor hun bijdrage in het goed verlopen van de organisatie! 

Logopedie en fysiotherapie in de school

Sinds kort is het mogelijk om logopedie en fysiotherapie te krijgen op school. We vinden het erg belangrijk dat kinderen gemakkelijk toegang hebben tot verschillende soorten zorg en dat we dit kunnen aanbieden op school en onder schooltijd. 

Voor logopedie zijn we een samenwerking aangegaan met Taalreis. Taalreis is een organisatie die logopedie biedt in eigen praktijken en op scholen.

Taalreis biedt logopedie op onze school voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Logopedie richt zich op verschillende probleemgebieden, zoals bijvoorbeeld articulatie, verstaanbaarheid, taal en meertaligheid, de auditieve voorwaarden (hakken, plakken, enz), mondmotoriek, etc. Het aanpakken van logopedische problemen is belangrijk en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Logopedie op onze school wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

Er voor logopedie bij Taalreis een verwijzing nodig is van de huisarts. De screeningslijst zal door de leerkracht worden ingevuld. Deze kan u meenemen naar de huisarts, wanneer u de verwijsbrief aanvraagt. Zodra de verwijzing aanwezig is, zal de logopedist een afspraak inplannen met ouders waarin het traject verder uitgelegd wordt. 
Wilt u hierover meer informatie? U kunt dit opvragen via de leerkrachten. 

De fysiotherapie wordt gegeven door Fysio Apeldoorn Zuid en is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie. Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met schrijven, evenwicht of heeft uw kind een sportblessure of vaak pijn? De behandelingen kunnen zich richten op zowel fijne als grove motoriek. 
U kunt een afspraak maken voor een intake en onderzoek. Een intake vindt altijd plaats op de praktijk, de behandelingen kunnen vervolgens op school onder schooltijd aangeboden worden. U kunt als ouder bij de behandelingen aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? U kunt contact opnemen met Marjolein Bot via 055-5332424 of marjolein@fysiotherapieapeldoornzuid.nl.

Doordat de logopedie en fysiotherapie op school aanwezig zullen zijn, is het voor ouders en leerkrachten makkelijker om contact te leggen. Daarnaast gaat er minder schooltijd verloren in het heen-en-weer gaan naar een externe praktijklocatie.

Leerplein055-app

Heeft u de Leerplein055-app al gedownload? Onlangs is deze, speciaal ontwikkelde app, in gebruik genomen Een mooie manier om met u als ouder te communiceren. Helaas werken nog niet alle functies zoals het zou moeten. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering! 

IB-wisseling

Naast onze vaste IB-er Monique, maakten groep 5/6 en groep 8 gebruik van de expertise van Maaike Houtman van het detacheringsbureau ‘Zien in de klas’. Maaike heeft per 1 april een nieuwe baan, haar taken worden overgenomen door Ragmar Berendsen. Ook zij werkt via ‘Zien in de klas’. Ragmar zal afwisselend aanwezig zijn op maandag of woensdag. We heten Ragmar van harte welkom en wensen haar veel succes op De Kosmos! 

Schoolvoetbalteam groep 7/8 door naar finale

Schoolvoetbalteam groep 7/8 door naar finale

Na een aantal weken getraind te hebben in heel slecht weer was het schoolvoetbalteam van groep 7/8 klaar voor de voorronde van het schoolvoetbaltoernooi. De trainingen werden voor een groot deel zelf gegeven door de kinderen onder leiding van Meester Jan. Al snel bleek dat we dit jaar te maken hebben met een groep talentvolle voetballers. Het voetbalteam bestaat uit Valerie, Luuk, Dani en Dylan uit groep 7 en uit Jayda, Caitlin Strong, Liza, Jazzy, Noah, Lorenzo, Justin, Marnix en Colin uit groep 8. Op woensdag 27 maart was het zover. Iedereen was om 13.15 uur aanwezig op het veld van Victoria Boys. We speelden op veld 3B tegen de Koningin Julianaschool, de Prinses Julianaschool en de Beemte. De eerste wedstrijd van 15 minuten was al meteen raak. De ouders langs de kant waren nog niet klaar met juichen of het volgende doelpunt werd al weer gescoord. We wonnen de …

Meer lezen.

---
Heel Apeldoorn Rein

Heel Apeldoorn Rein

Op maandagmiddag 1 april om 13:00 deden groep drie tot en met acht van de Kosmos – in totaal 107 leerlingen – mee aan de actie ‘Heel Apeldoorn Rein’. Gekleed in gele veiligheids-hesjes en gewapend met handige grijpertjes en plastic vuilniszakken, gingen de kinderen super enthousiast op pad om in een mum van tijd maar liefst 143 kilo (!) vuilnis uit de nabije omgeving van de school te plukken. Groep 3/4 bleef rondom het schoolgebouw; groepen 5 t/m 8 trok verder de wijk in. Wilt u meer weten over dit mooie initiatief, dan kunt u terecht op de website www.apeldoorn.nl/rein of op https://www.facebook.com/ApeldoornRein/  

---
Nieuws uit groep 8

Nieuws uit groep 8

Spreekbeurten In groep 8 zijn we op dit moment druk met de spreekbeurten! De onderwerpen zijn afwisselend en erg leerzaam. Na elke spreekbeurt geven de kinderen elkaar tips en tops en komen we samen tot een beoordeling. Het is leuk om te zien hoe goed ze elkaar opbouwende tips geven! Caitlin nam ons voor haar spreekbeurt mee naar de brandweerkazerne. Na haar verhaal mochten we allemaal een keer spuiten met een echte brandweerslang en kregen we een uitgebreide uitleg van wat er zich allemaal in een brandweerauto bevindt. Wat een leuk en leerzaam uitje! Project ‘Hanna’s reis’ Ook zijn we in groep 8 bezig met een project over de Tweede Wereldoorlog. We maken hierbij gebruik van het boek ‘Hanna’s reis’ en een vertelkoffer van Coda. Het boek gaat over een 15-jarig Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog vanuit Amsterdam terechtkomt in het Apeldoornsche Bosch (vroeger een Joodse psychiatrische inrichting, nu het terrein van …

Meer lezen.

---

groep 3/4 zegt: "welkom lente"

Op 21 maart, de dag dat we de lopathon hadden gepland, was het prachtig weer. Een mooie start ook van de lente! Wat hebben de kinderen enthousiast gelopen en elkaar aangemoedigd. Nu op naar de koningsspelen! In de klas wordt ook hard gewerkt: rekenen, taal, spelling, lezen. Groep 4 oefent de komende tijd met de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10: uit het hoofd opzeggen en daarna door elkaar de antwoorden weten. Het is belangrijk dat ze deze tafels goed beheersen! Het is fijn als u er thuis ook aandacht aan besteedt: samen oefenen... De kennismaking met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur vinden de kinderen in groep 3 en 4 erg leuk! Het Kanjervoorleesboek over 'Max en de klas' is bijna uit. Herkenbare situaties waar we goed over kunnen praten en waarin de kinderen oplossingen bedenken. Oplossingen die we zelf ook in de praktijk kunnen gebruiken. …

Meer lezen.

---
Nieuws uit groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2

Wat heerlijk dat de lente aanbreekt! We kunnen weer meer buitenspelen. Ons grote klimrek met de glijbaan wordt deze dagen geschuurd en geschilderd, zodat de kinderen er binnenkort weer heerlijk op kunnen spelen. Vorige week hebben we de lopathon gehad. Wat hebben de kinderen weer hun best gedaan! Super knap! In de klas hebben we allemaal kunnen stemmen op het goede doel voor dit jaar en de opbrengst gaat naar de dieren in het dierenasiel. Denken jullie er allemaal aan om het sponsorgeld in te leveren op school? Ondertussen zijn we ook druk bezig met het opknappen van de klas. Er zijn al veel nieuwe materialen binnen gekomen, nieuwe kasten zijn besteld en sinds een paar weken werken we met het digikeuzebord. De kinderen kunnen op het digibord kiezen wat ze willen doen en voor de juf wordt er zo een mooie administratie bijgehouden: wie speelt graag met wie, wie …

Meer lezen.

---

Groep 5/6 rekent, doet spreekbeurten werkt samen met 6/7

Op alle woensdagen rekenen we niet uit de methode, maar zetten we extra in op keersommen, deelsommen, klokkijken(analoog en digitaal) en doen we aan pre-teaching voor wat nog komen gaat. Zo sluiten we beter aan bij de einddoelen gevraagd worden bij de Cito-toets. Elk kind geeft dit jaar een spreekbeurt, we zitten ongeveer op de helft en zijn erg tevreden met de presentaties die we zien. Uiteraard zijn sommige kinderen best zenuwachtig, maar iedereen staat z'n mannetje. Knap hoor! Naast de spreekbeurten gaan we binnenkort ook beginnen met het maken van een werkstuk, dit mogen de kinderen in tweetallen doen. Wist  u dat wij op sommige momenten samenwerken met groep 6/7. Tijdens de zaakvakken komen de groepen 6 samen om dezelfde les te volgen. Ook als groep 7 op donderdagen 'de week van techniek' of het verkeersexamen heeft komt groep 6 bij 5/6 in. We werken dan samen en krijgen …

Meer lezen.

---
---
Lopathon was weer een succes!

Lopathon was weer een succes!

Op donderdag 19 maart hebben we ons weer in het zweet gewerkt voor het goede doel! De lopathon was weer een succes! Na een goede warming up mocht eerst de onderbouw van start gaan. Wat werden ze goed aangemoedigd  door de bovenbouw! Hierna was de bovenbouw aan de beurt. Erg leuk dat er zoveel familie kwam kijken hoe de kanjers van De Kosmos renden voor het goede doel! 

Na afloop van al dat harde rennen kregen de kinderen een certificaat met daarop het aantal gelopen rondjes. Hiermee kunnen ze het geld ophalen bij hun sponsors. 

---
Groep 6/7 gaat naar Bounz

Groep 6/7 is naar Bounz geweest

Yes! Het is gelukt! We hebben ons doel behaald! Zoals jullie wel eerder op de site van de Kosmos hebben kunnen lezen was groep 6/7 bezig met een inzamelingsactie. Deze actie is tot stand gekomen omdat Ruben zijn talent wil laten zien op de trampoline. En omdat we het wel heel gaaf vonden om een keer met elkaar (als klas) naar Bounz te kunnen. Het doel was; 500 lege statiegeldflessen inzamelen om de entree te kunnen betalen. Dat hebben we gehaald!

---
Laatste gymles juf Anneke

Laatste gymles juf Anneke

Vrijdag 22 februari gaf juf Anneke haar alllller laatste gymles aan groep 6/7 op De Kosmos. Juf Anneke was jarenlang onze vakdocent gym op de Kosmos. We hebben met de klas en de rest van de school een prachtig persoonlijk cadeau gegeven. Een boek vol met tekeningen, foto's, gedichten en verhaaltjes. Na heel wat jaren gymlessen geven aan verschillende basisscholen in Apeldoorn gaat juf Anneke nu genieten van haar pensioen. Bedankt voor alle sportieve lessen!

---
Kosmos Disco - Thema Carnaval

Kosmos Disco - Thema Carnaval

Donderdag 21 februari vond onze gezellige kosmosdisco plaatst. Onze dj was niemand minder dan Dj Chiel! Het thema dit jaar was carnaval en iedereen was daarom ook heel bijzonder gekleed. We hebben onze tofste dansmoves laten zien en zijn uit ons dak gegaan op de leukste carnavals muziek. We hebben er weer een feestje van gemaakt! Maar dat kon niet zonder alle hulp. Bedankt DJ Chiel, AC en alle hulpouders om deze avond te laten slagen! Wisten jullie dat Dj Chiel ook les geeft? Kinderfeestjes, DJ workshops en DJ lessen - United DJ School- , gevestigd in STOOM. Kijk voor meer informatie op:  https://apeldoorn.uniteddjschool.com/