nieuwsbrief openbare basisschool De Kosmos 14 februari 2020

Directienieuws, 14 februari 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De maand februari is alweer in volle gang en de voorjaarsvakantie komt er snel aan. Voor het zover is, hebben we volgende week donderdag eerst nog een feestje tegoed. Op donderdagavond 20 februari hebben we onze, inmiddels welbekende, Kosmos-Disco! U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen en we hopen alle kinderen die avond feestelijk gekleed op school te zien.  

De afgelopen weken is er in alle groepen hard gewerkt aan de Cito-toetsen. De leerkrachten zijn op dit moment deze resultaten aan het verwerken en analyseren. Daarnaast zijn ze druk bezig met het schrijven van de rapporten. Na de voorjaarsvakantie ontvangen alle kinderen van groep 2 t/m 8 op woensdag 4 maart hun rapport. U kunt dan ook een uitnodiging voor een gesprek hierover verwachten.  

In de vorige Satelliet heeft u allemaal de foto van pasgeboren Eise kunnen bewonderen. Donderdag 20 februari komt Juf Karlijn 's middags met Eise op school om beschuit met muisjes te trakteren! We zullen dan ook het gezamenlijke cadeau overhandigen.  

Tot slot wil ik u graag informeren over de opening van het schoolplein voor de onderbouwBij zo’n prachtig plein hoort natuurlijk een officiële opening!
Wat er precies gaat gebeuren, kan ik u nog niet vertellen… Wel vraag ik u om vrijdag 6 maart 8.30 uur alvast in uw agenda te reserveren!  

Vriendelijke groet,
Marit Limburg  

Kanjertraining

Juf Kim heeft in januari de cursus voor kanjercoördinator gevolgd en met succes behaald. Dit betekent dat zij vanaf nu officieel verantwoordelijk is voor de kanjertraining op De Kosmos. Zij bekijkt onder andere de ingevulde lijsten door kinderen en leerkrachten en gaat waar nodig in gesprek met de leerkracht om dingen aan te pakken of te verbeteren. Mocht u als ouder vragen hebben over de kanjertraining, schroom niet en kom gezellig langs.

De nieuwe regel van de maand is: We houden de school netjes!

Denkt u hierbij aan: de jassen netjes ophangen, de tafels netjes houden, opruimen waar nodig, stoelen aanschuiven als je ergens weg loopt, afval gaat in de prullenbak, als je per ongeluk iets laat vallen ruim je het op en we zijn zuinig op de spullen van jezelf en de ander...

Deze regels/ afspraken zijn waarschijnlijk ook bij u thuis van toepassing. U kunt de regel van de maand dus ook thuis gebruiken.

Aandacht voor onderwijs!

Aandacht voor onderwijs!

De opkomst tijdens de manifestatie op vrijdag 31 januari was groot. Een lange stoet mensen uit het onderwijs liep door het centrum van Apeldoorn en wij hebben van ons laten horen! Ook in de toekomst willen we aandacht aan onze leerlingen geven. Daar is tijd en geld voor nodig, maar ook is het belangrijk meer mensen voor werken in het onderwijs te enthousiasmeren. Kortom, grote zorgen die breed gedeeld worden.

Samen met collega's van de andere schoolbesturen (Veluwse Onderwijsgroep en PCBO) is er getekend voor de toekomst van het onderwijs in Apeldoorn.

Gezondheid in groep 1

Maandag zijn we in groep 1 (deels ook groep 2) gestart met een nieuw thema: "Gezondheid". Wat moet je doen/laten om gezond te blijven en wat gebeurt er als je ziek wordt. In de hal heeft u vast en zeker onze apotheek gezien! In de klas hebben we een doktershoek, kunnen de kinderen een ziekenhuis bouwen in de bouwhoek en gaan alle lessen, liedjes en werkjes over het nieuwe thema. Ook heeft u de ouderbrief meegekregen, waarin leuke activiteiten staan om thuis samen met uw kind mee aan de slag te gaan.

Vorige week hebben de kinderen genoten van een voorstelling van het cultuurmenu. Het ging over de tweeling IK en JIJ die wel zeven moeders hadden. Dit was soms erg veel, vooral als ze allemaal een traktatie maken voor je verjaardag... Dat ging dus ook helemaal mis. De tweeling heeft ons uiteindelijk getrakteerd op een …

Meer lezen.

Groep 2/3, letterfeest en een nieuw schoolplein

Groep 2/3, letterfeest en een nieuw schoolplein

Wat genieten we van ons prachtige, nieuwe schoolplein. De kinderen kunnen er klimmen, klauteren, glijden, fietsen, koken en lekker smeren!

Groep 3 heeft inmiddels het letterfeest gevierd. Aan het eind van kern 6 hebben ze alle letters geleerd en vieren we natuurlijk feest. We hebben de hele dag van alles met letters gedaan: een slinger gemaakt, lettermemory voor thuis, naamarmbandjes, letterspelletjes, letterbingo en nog veel meer. Aan het eind van de dag kregen alle kinderen hun letterdiploma en een klein cadeautje. (voor foto's klik op meer lezen onderaan dit bericht.)

Vanaf kern 7 leren de kinderen klanken, zoals nk, ng en sch. Ook gaan we oefenen met vlot lezen en natuurlijk steeds iets moeilijkere woorden en teksten.

Groep 2 werkt in deze periode hard aan de Cito-toetsen taal en rekenen. Dit doen we steeds in kleine groepjes, omdat het natuurlijk nog best moeilijk is. Na de vakantie krijgen alle kinderen hun rapport en zijn er 10-minuten gesprekken.

Meer lezen.

Cito toetsen in groep 4/5

Cito toetsen in groep 4/5

In de klas zijn de Cito-toetsen inmiddels tot een eind gekomen. De stand van zaken wordt opgemaakt en de rapporten worden binnenkort ingevuld. Ook worden er inmiddels door beide groepen boekbesprekingen gehouden. De eerste leerlingen zijn al aan de beurt geweest. Deze leerlingen hadden alles goed voorbereid. Het zag er allemaal goed uit.

Workshop stagefight en voorstelling 'Rovers' - groep 4/5 en 6/7

Workshop stagefight en voorstelling 'Rovers' - groep 4/5 en 6/7

Op maandag 20 januari startte het Cultuurmenuproject 'Rovers' met de workshop stagefight. De workshop werd in het speellokaal gegeven. Een medewerker van Coda leerde ons allerlei technieken om net te doen of je hard valt, tegen een muur loopt of een stomp in je maag krijgt.

Op maandag 10 februari jl. was de voorstelling in Orpheus. Het was een korte flitsende voorstelling waarin niet gesproken werd. Drie rovers gingen op ruimtereis. Op de klanken van muziek maakten ze van alles mee. Er waren veel lichtbeelden en er werd prachtig gedanst, gevochten en gemusiceerd. Een feest voor oor en oog.  

Groep 6/7 op bezoek bij wooncentrum Berghorst

Groep 6/7 op bezoek bij wooncentrum Berghorst

Donderdag 6 februari jl. hebben wij (groep 6/7) bij woonzorgcentrum Berghorst een spelletjesmoment georganiseerd. Voor de kerstvakantie hebben we kerstkaarten geschreven aan de ouderen van de Berghorst.

Gisteren konden we kennis maken met deze ouderen en zorgen voor een gezellige activiteit. Wat vonden we het gezellig! En de ouderen zag je ook zichtbaar genieten! Leuk! Mooie uitspraken:
'Ik vond het heel fijn een spelletje te kunnen spelen met de oude mevrouw.'
'Het was heel mooi om te zien dat de ouderen ook met ons een spelletje wilden spelen.'
'Ik heb van de mevrouw heel veel geleerd, hoe je langzamer moet praten enz.'
'Door deze dag zal ik vaker bij mijn oma op bezoek gaan.'
'Ik had al respect voor oudere mensen maar nu helemaal, ze zijn zo lief!'
'De mevrouw was heel blij, weet niet of dat kwam door mij of omdat ze het spelletje gewonnen heeft.'
'Ik zal nog vaak …

Meer lezen.

ZwemChallenge - Groep 6 t/m 8

ZwemChallenge - Groep 6 t/m 8

Op woensdag 15 januari hebben de groepen 6 tot en met 8 meegedaan aan de Nationale ZwemChallenge. Dit was eigenlijk een “natte gymles" in het zwembad van Malkander. Met de Nationale ZwemChallenge wordt getest hoe zwemveilig de leerlingen zijn ten opzichte van de Nationale Norm Zwemveiligheid. Na afloop ontvingen de kinderen allemaal een deelnamecertificaat met eventueel een persoonlijk advies.  

Robin en Aslan uit groep 7 vertellen wat zij van de ZwemChallenge vonden:

Hallo allemaal,

Wij gaan meer vertellen over de ZwemChallenge, waar ze kijken naar de veiligheid van de kinderen.
Voor de ZwemChallenge moesten we eerst op school laten zien welke diploma's we hebben, dit was ook voor de veiligheid.
We gingen met groep 6, 7 en 8 op de fiets naar Malkander. Het was niet zo ver.
Het zwemmen was zwaar, vooral met een spijkerbroek aan! Maar we hebben ook veel leuke spelletjes gedaan.
Daarna gingen we weer weg. Het was heel leuk!

Gemaakt door: Aslan en Robin

De groepen 7 werken samen

Na de kerstvakantie is juf Angélique op maandag, dinsdag en donderdag begonnen met extra ondersteuning bij ons op school. Zij ondersteunt dan voornamelijk de groepen 6 tot en met 8. Tom en Mike vertellen graag hoe dat gaat:

Groep 6/7 en groep 7/8 zijn combinatieklassen. Natuurlijk hebben kinderen in 6/7 ook vrienden in groep 7/8 en ook andersom. De klassen komen ook soms bij elkaar. Bijvoorbeeld rekenen, werkwoordspelling en soms taal krijgen we van juf Angélique. Bij juf Joyce doen we natuur, geschiedenis en wereldzaken. Groep 6 krijgt deze vakken van juf Angelique en groep 8 van juf Rianne. 

Maar er zijn ook dingen die we niet samen doen, bijvoorbeeld voorstellingen in Orpheus of andere uitstapjes.

Ook hebben 6/7 en 7/8 spreekbeurten. Die zijn anders dan spreekbeurten in groep 4/5. Want in hogere klassen moet je een leerzaam onderwerp kiezen. Bijvoorbeeld aardbevingen, natuurrampen en het klimaat.

Gemaakt door Mike en Tom

Adviesgesprekken en voorlezen bij de peuters - Groep 8

Adviesgesprekken en voorlezen bij de peuters - Groep 8

Adviesgesprekken

In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 8 hun definitieve schooladvies ontvangen. Dit vonden ze best spannend. Kalissa en Rietjé na hebben hun ervaring opgeschreven:

Wij gaan vertellen over de adviesgesprekken van groep 8. De adviesgesprekken waren van 3 tot en met 10 februari en waren met onze juffen: Juf Marit, Juf Rianne en Juf Angelique. Je krijgt te zien welke cijfers je hebt gescoord bij de toetsen en naar welke scholen je kan gaan met jouw advies. De meeste kinderen weten al naar welke school ze willen gaan. De juffen sturen dan alle informatie naar de school waar je naartoe wil. Daarin staat je advies, je sterke kanten en waar je nog aan zou kunnen werken. Bij sommige scholen kan je kiezen voor een plusvak, een profiel of een speciale richting. 

Groetjes,
Kalissa en Rietjéna

Voorlezen bij de peuters

Van 22 januari tot en met 1 februari vonden de Nationale Voorleesdagen plaats. Tijdens de voorleesdagen hebben kinderen van groep 8  voorgelezen aan kinderen van de peuterspeelzaal. Hieronder leest u hoe de kinderen van groep 8 het hebben ervaren:

Vandaag vertellen we jullie wat over het voorlezen bij de peuterspeelzaal. Kinderen van groep 8 zijn daar geweest om voor te lezen. Wij en de peuters vonden het geweldig. We lazen prentenboeken voor per tweetal. De peuters mochten zelf weten bij wie ze gingen zitten en ook zelf weten wat ze wilden horen. De kinderen van groep 8 mochten zelf een prentenboek meenemen. Om half 11 gingen we naar beneden. De peuterspeelzaal is beneden is het lokaal van de BSO. In totaal hebben er acht kinderen voorlezen. Ze vonden allemaal dat de tijd voorbij vloog en zouden graag nog een keer willen voorlezen!  

Groetjes,
Kayleigh en Julia

Gratis techniekactiviteiten in Dok-Zuid

Gratis techniekactiviteiten in Dok-Zuid

CODA Bibliotheek is dit jaar gestart met een gratis wekelijkse activiteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar in bibliotheek Dok Zuid: FabLab op locatie.

Belangrijke informatie:

• Het is gratis; 

• Elke maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur; 

• Voor kinderen van de bovenbouw (8 t/m 12 jaar);

• Verschillende activiteiten met techniek, knutselen en robotica.

Sportinstuif voorjaarsvakantie

Sportinstuif voorjaarsvakantie

YES! Vakantie! Weet jij al wat je gaat doen in de Voorjaarsvakantie? Kom lekker spelen en sporten samen met je vrienden bij jou in de buurt!

Klik hier voor de flyer.

Sport van de maand maart 2020

Sport van de maand maart 2020

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kunnen je kinderen ontdekken welke sport het beste bij hen past. Er is keuze uit meer dan 25 verschillende sporten! Heb je nog geen account om je kind(eren) aan te melden voor Sport van de maand?
Maak direct een account aan! Dat kan hier

De sporten van de maand februari zijn: (Let op: inschrijven kan tot 21-02-2020) Voor meer info klik hier 

Turnen Gr. 6 t/m 8, woensdag 4, 11, 18 en 25-03-'20
Hiphop Teens Gr. 6 t/m 8, dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31-03-'20  Rugby Gr. 3 t/m 8, woensdag 18 en 25-03-'20 
Voetbal Gr. 4 t/m 8, maandag 2, 9, 16, 23 en 30-03-'20 

De Kosmos is onderdeel van Leerplein055