GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Leerplein055

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Leerplein055 Apeldoorn is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van de scholen die vallen onder het gezag van de Stichting Leerplein055. Hieronder zijn de scholen van het openbaar primair onderwijs Apeldoorn verenigd.

Op de agenda van de GMR staat het meedenken over het beleid van ons bestuur, Leerplein055, centraal. De vergaderingen, die 1 keer per maand plaatsvinden, worden dan ook altijd bijgewoond door een afvaardiging van ons bestuur.

Elke school binnen ons bestuur heeft een afgevaardigde voor de GMR. Dit kan een een lid van de oudergeleding of de personeelsgeleding zijn van de school MR.  De GMR telt ongeveer 30 leden.

Delen via