ouderbijdrage

Heeft de activiteitencommissie (AC) uw vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen? Vond uw kind het cadeautje van Sinterklaas ook zo leuk? Heeft uw zoon of dochter genoten van de ASK-voorstelling? Kwam uw kind in december ook vol trots thuis met eigen gebakken pepernoten of met een versierde speculaaskoek?

Deze activiteiten worden betaald met het geld dat de school via de Vrijwillige Ouderbijdrage ontvangt. Aan het begin van het schooljaar heeft uw kind een brief meegekregen waarin u werd gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage van €22,50 per kind over te maken.  De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die door de Activiteitencommissie van de school worden georganiseerd en die niet kunnen worden betaald uit het schoolbudget.

Zo hebben wij uw geld bijvoorbeeld nodig voor:

 • Koningsspelen
 • de dierentraktaties voor dierendag
 • alle activiteiten rond Sinterklaas
 • de kerstviering
 • het lentelunch
 • Avond4Daagse
 • afscheid groep 8
 • schoolreisjes
 • voorleesontbijt
 • lopathon
 • disco-avond

U ziet het: wij doen er graag van alles aan om de school voor uw kind nog leuker en gezelliger te maken. Maar zonder financiën gaat dat helaas niet.  Wij vragen u namens de AC en de school om toch vooral – indien u dit nog niet heeft gedaan – de vrijwillige bijdrage over te maken, zodat wij de bovenstaande activiteiten kunnen blijven uitvoeren en nog meer leuke dingen voor uw kind kunnen bedenken.

Mocht u vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met onze Activiteitencommissie.

Met vriendelijke groet,

Namens de AC van De Kosmos,
Lilian Keizer,
Voorzitter

Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt €22,50 per kind. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer: NL16INGB0005525628 ten name Ouderraad de Kosmos. Onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet zodat wij alle reeds geplande en nieuwe activiteiten voor uw kind(eren) optimaal kunnen financieren en uitvoeren.

Ouders met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. 

Delen via