Vertrouwenspersoon

Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Heeft u een vertrouwelijk probleem dan kunt u het aan haar kenbaar maken. Hier gaat het niet om een losliggende stoeptegel of een klapperend hekje, dat kunt u rechtstreeks aan de directeur melden.  Heeft u een probleem met een leerkracht waar u niet uit komt of is de relatie met uw kind niet optimaal, dan kunt u dit melden aan juf Jenneken (leerkracht en vertrouwenspersoon). Zij gaat u begeleiden naar het juiste loket voor een oplossing. Soms is dat op schoolniveau bv.  de schoolleiding of de Medezeggenschapsraad en soms is dat een externe instantie. De gesprekken blijven vertrouwelijk zolang ze binnen alle wettelijke kaders blijven. Is dat niet het geval dan zal juf Jenneken van tevoren melden dat ze het moet melden. Zij heeft ook deze functie naar leerlingen. Willen zij onbevangen over hun zorgen praten dan kunnen ze bij juf Jenneken terecht.  Zij maakt dit jaar een toer door de klassen om iedereen over haar functie te informeren.

Juf Jenneken is gehouden aan de meldcode kindermishandeling en ze zal overeenkomstig reageren. Mochten er zaken van kindermishandeling dan wel (seksuele) intimidatie boven komen dan meldt ze dit conform de meldcode aan de betreffende instanties. Van een melding wordt de schoolleiding op de hoogte gebracht maar de inhoud blijft bij in de regel bij de interne vertrouwenspersoon.