computers en digitale schoolborden

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Wij beschikken over een mediaprotocol om de kinderen zo veilig mogelijk met computers te leren omgaan. Dit protocol is op school opvraagbaar.

Computers

Elke groep vanaf groep 1 beschikt over een aantal groepsgebonden computers. In de gangen van de school en in een aantal lokalen kan met computers worden gewerkt. Dit is in 2012 uitgebreid worden met een draadloos netwerk en de school is voorzien van een 25-tal laptops. In het schooljaar 2017/2018 gaan we ons ICT-beleid opnieuw bekijken. Wat hebben we nodig en wat past bij De Kosmos?

Digitale schoolborden (Active Board)

In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active board). Voor de kleuters zijn er grote touchscreens beschikbaar. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!