Wetenschap en techniek

In het jaar 2020 moeten alle basisscholen techniek in hun programma hebben opgenomen. De Kosmos was hier een voorloper in. Hoe jammer is het dan ook, dat dit de afgelopen jaren een beetje naar de achtergrond is geraakt. De komende jaren willen we weer doen waar we eens zo goed in waren: boeiende technieklessen geven!

In eigen huis hebben we de techniektorens ….  http://www.techniektorens.nl  Kasten met allerlei proefjes met betrekking tot techniek. Zo leren leerlingen in de technieklessen hoe je banden plakt, een muurtje metselt, een hotel schakeling maakt met lampjes en hoe je zelf tandpasta kunt maken. Deze lessen zijn met enige regelmaat op de donderdagmiddag.

Al jaar en dag maakt sterrenkundige vereniging Triangulum een onlosmakelijk deel uit van De Kosmos. In eerste instantie zijn zij gericht op een programma voor volwassenen en dan ook nog van een behoorlijk niveau. Maar we zitten ook om de tafel om te kijken hoe we sterrenkunde in theorie en in de praktijk kunnen aanbieden aan de leerlingen.  Onze eigen juf Inge geeft lessen in ons eigen planetarium en sterrenkijkavonden organiseren we met de telescopen van De Kosmos en van Triangulum. U hoeft niet vreemd op te kijken als uw kind met de boodschap thuis komt dat het vanavond sterrenkijken op De Kosmos is.

In het schooljaar 2018/2019 zal er een techniekweek gaan plaatsvinden voor de groepen 5 t/m 8.

Al die techniek in ons lesprogramma doen we niet zomaar. We willen leerlingen graag interesseren voor techniek en de mogelijkheden van dat vak in de toekomst benadrukken. Nu haalt Nederland technische deskundigen uit het buitenland. Dat kan natuurlijk in de toekomst met onze eigen jongens en meisjes die technisch zijn opgeleid.