Tussenschoolse opvang (TSO)

In onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. Kinderopvang OOK zorgt er met hulp van vrijwilligers en pedagogisch medewerkers voor dat het eten en drinken netjes gebeurt en houdt in de gaten dat het spelen goed verloopt. Kinderopvang OOK coördineert de tussenschoolse opvang. Betalen gebeurt d.m.v. overschrijving. Zo hoeven de kinderen zelf geen geld mee te nemen.

zie voor het aanmeldingsformulier hier: tso aanmeldingsform OOK