010318 DiginwsKosmosP055()
nieuwsbrief De Kosmos | april 2021

Directienieuws 16 oktober 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds deze week is Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te stoppen. Voor het eerst raakte Corona ons als Kosmos-gemeenschap ook. Na onze mail van dinsdagavond spraken we met een behoorlijk aantal ouders. Soms via de mail, telefoon, voor het plein en via Teams. Wat ons bij blijft: bijna iedereen maakt zich zorgen en bijna iedereen hoopt dat het onderwijs voor de kinderen gewoon kan doorgaan. In de klassen merken we ook dat het Coronavirus de kinderen bezighoudt. Het is dan fijn om er samen over te praten en ook prettig om daarna weer lekker aan de slag te gaan! En wat wordt er hard gewerkt en gespeeld...

Loop je rond 09.00 uur door de gang, dan zijn alle kinderen bezig met het rekenonderwijs. Na een korte instructie wordt steeds gecheckt door de leerkracht of de kinderen het begrepen hebben. Vroeger stak je dan je vinger op. Weet u dat nog? En als je echt lang moest wachten, dan had je een extra hand nodig om je opgestoken arm te ondersteunen. Dat is nu echt iets van vroeger.. 😉

Tegenwoordig schrijven de kinderen hun antwoord op een wisbordje dat ze na de controlevraag van de juf omhoog houden. Hierop staat dan bijvoorbeeld het antwoord van een rekensom die de juf net heeft uitgelegd. Wie de nieuwe lesstof begrepen heeft en dus het goede antwoord op zijn wisbordje heeft staan, die mag dan vaak aan de slag. Wie het nog lastig vindt, die oefent nog eens met de juf. En kent u Kahoot al? Dat is het maken van een online quiz over de nieuwe lesstof. Hartstikke hip in de bovenbouw!

De kleuters die leren door te doen en hebben hier tegenwoordig lekker de ruimte voor. In de huishoek liggen ze zelfs te slapen… om dag en nacht te oefenen, zeggen ze. Met de nieuwe houten blokken bouwen de kinderen de prachtigste bouwwerken. En de leerkrachten? Die geven niet zomaar een opdracht om een bouwwerk te maken, maar ‘verstopte rekenopdrachten’.

We wensen jullie een goede herfstvakantie!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge en Marit Limburg

Voortgang verbetertraject

Tijdens de studiedag van 29 september 2020 hebben we de introductie gehad van het werken met datateams. Dit is een methode om intern de resultaten van de kinderen te bespreken. Tijdens de studiedag van 2 november worden we hier verder in getraind en sluit Alfons Flik aan. Hij is als coach betrokken bij de school en gaat ons helpen om de betrokkenheid van leerlingen nog verder te vergroten. Een goede doorgaande lijn van groep 1 - 8 en het geven van uitdagende instructies en opdrachten aan kinderen, helpen hierbij.

Herinnering: wilt u de tevredenheidspeiling invullen?

Op 5 oktober 2020 heeft u een mail ontvangen met hierin de vraag of u de tevredenheidspeiling in wilt vullen. 33 Ouders hebben dit inmiddels gedaan, erg fijn! Heeft u de peiling nog niet ingevuld? Zou u dit dan alsnog willen doen? Hartelijk dank!

Kanjertraining

Houd altijd de witte pet onder een andere kleur, dan is het voor iedereen leuk! Begin november is het weer tijd om te kijken hoe elk kind zich op school voelt. Daarvoor vullen alle kinderen vanaf groep 4 de leerlingenvragenlijst, sociale veiligheidslijst en een sociogram in. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 vult de leerkracht een docentenvragenlijst in, waarmee ze een goed beeld krijgen van de kinderen in de groep. Mochten er opvallende zaken uitkomen, dan zal de kanjercoördinator samen met de leerkracht naar een goede oplossing zoeken.

Kanjertraining

Dierendag

Vorige week hebben alle kinderen van De Kosmos een vetbolletje voor de vogels in de tuin mee naar huis gekregen. De opa en oma van Yara uit groep 8 hebben hiervoor gezorgd in het kader van Dierendag. Heel erg bedankt!

Dierendag

Helpt u mee aan een veilige situatie rondom de school?!

Nu de zomer echt voorbij is en het weer vaker regent, merken we dat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Dit levert soms onveilige situaties op, vooral voor de kinderen die willen oversteken bij het zebrapad (Kooikerplaats). Wilt u daarom extra opletten bij het parkeren en oversteken bij het zebrapad? U kunt de auto ook parkeren langs het veld (Voldersdreef) en vervolgens lopen naar het hek bij de waterspeelplaats. We willen graag dat de Kooikersplaats overzichtelijk en veilig blijft voor de iedereen en hebben dit daarom ook besproken met onze buurschool De Kring. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Helpt u mee aan een veilige situatie rondom de school?!

Kinderboekenweek

Het is weer Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is 'En toen?'. Eline heeft ervoor gezorgd dat er een prachtig boekenpakket in dit thema is aangeschaft voor onze schoolbibliotheek. Dank je wel Eline!

Kinderboekenweek

Wat ziet het er weer netjes uit!

In de eerste week van de grote vakantie was er een nieuwe plek voor de containers gemaakt. Dit moest omdat ze buiten het hek op de grond van de gemeente stonden. De afgelopen dagen is deze plek nu voorzien van nieuwe tegels. Klik op meer lezen voor de foto's.

Erick

Meer lezen

Welkom op onze school

Tess begint na de herfstvakantie op onze school in groep 1 en Loïs is al gestart in groep 1. Wij wensen jullie een hele fijne tijd op onze school.
Welkom op onze school
Groep 1 start met een nieuw thema

Groep 1 start met een nieuw thema

De afgelopen periode hebben we gewerkt binnen het thema herfst. Na de herfstvakantie starten we met een nieuw thema; communicatie. Er komt een o.a. een postkantoor in de klas, boekenkasten worden gebouwd in de bouwhoek en we oefenen met het schrijven van eigen namen. Weet u dat wij nu aan het leren zijn met welke letter onze naam begint? We hebben deze letter zelfs in scheerschuim geschreven op de tafel. De meeste kinderen kunnen hem inmiddels schrijven, dat willen ze thuis vast aan u laten zien. Sommige kinderen kunnen zelfs al hun hele naam schrijven. Knap hoor! De komende periode zullen er best veel kinderen instromen in onze klas. We hebben met de kanjertraining geleerd dat het belangrijk is om elkaar te helpen, zeker als er nieuwe kinderen in de klas komen. We zorgen er met z'n allen voor dat ze zich welkom voelen en dat ze ook snel gewend …

Meer lezen
Een nieuw thema in groep 2/3

Een nieuw thema in groep 2/3

In groep 2/3 zijn we bezig met het thema 'dag en nacht'. We spelen, werken en leren over alles wat te maken heeft met dag en nacht, de tijd en seizoenen. In de huishoek kun je 'slapen' in het donker en in de bouwhoek bouwen we een klokkentoren (zelfs hoger dan de juf). We knutselen klokken, de zon en de maan en bomen in elk seizoen. Woordenschatlessen hebben te maken met het thema en alle leesboekjes ook. Groep 2 leert tijdens dit thema rijmen, vergelijken en ordenen, begrijpend vertellen en een aantal letters. Daarnaast zijn we bezig met de dagen van de week, meten met een stopwatch en patronen rijgen. Groep 3 leert de letters n-t-ee-b-oo lezen en schrijven. Ondertussen kunnen de kinderen al heel wat woordjes lezen! We lezen zelfs al boekjes samen. Met rekenen zijn we bezig met meten met een liniaal, getallen splitsen en optellen en aftrekken …

Meer lezen

Een kijkje in groep 4 en 5

En ... daar is de herfstvakantie alweer... Wat is de tijd snel gegaan zeg. Er wordt hard gewerkt in groep 4 en 5. En als de sommen of de taal-en spellingsopdrachten klaar zijn in hun schrift, kunnen ze al heel goed verder werken door gebruik te maken van hun weektakenpakketje. We hebben de afgelopen weken ook regelmatig 'samenwerken aan opdrachten' geoefend. Want ook dat moet je leren... zeker is in ieder geval dat ze het graag doen. Evenals zingen en creatief bezig zijn. Op de foto is te zien hoe ze werken aan een tekenopdracht: de picasso-tekening. Nu eerst genieten van de vakantie!! Fijne vakantie allemaal!
Een kijkje in groep 4 en 5

Even wennen voor groep 6/7

De afgelopen periode was even wennen voor groep 6/7; juf Joyce ging op 2 oktober jl. met zwangerschapsverlof en juf Nathalie neemt nu voor 4 maanden deze gezellige klas over! Ze zijn de afgelopen weken veelal druk geweest met rekenen en spelling/taal. De leerlingen hebben een hoop nieuwe rekenstrategieën geleerd, waardoor groep 7 nu o.a. kan werken met het metriek stelsel. Groep 6 heeft geoefend met klokkijken; analoge en digitale tijd. Ook hebben de leerlingen een hoop nieuwe woorden en uitdrukkingen geleerd. Omdat groep 6/7 graag even beweegt en ontspant doen we tussen de lessen regelmatig energizers en spelletjes. Sinds kort heeft juf Nathalie haar gitaar mee naar school zodat de klas ook gezellig samen liedjes kan zingen. Om te oefenen met tekenen en verhoudingen zijn we nu bezig met het maken van selfies in de stijl van Minecraft, er wordt hard aan gewerkt zoals te zien op de foto’s.
Even wennen voor groep 6/7

Een kijkje in groep 8

De eerste periode in groep 8 zit erop. Er wordt hard gewerkt en daarnaast is het ook nog eens reuzegezellig in de groep. We zijn bezig om ons voor te bereiden op de laatste reguliere Cito-toetsen in november.   Wat doen we dan zoal? Bij binnenkomst starten we gelijk met een opdracht. De ene dag komt een nieuwe categorie van spelling aan bod: eerst de woorden oefenen en daarna bij elkaar een dictee afnemen. De andere dag gaan we aan de slag met werkwoordspelling.   Een andere, vaste activiteit in de ochtend is het automatiseren bij rekenen. Elke week werken we aan een nieuw doel. De leerlingen houden voor zichzelf bij hoeveel sommen ze denken te kunnen maken in 15 minuten. En niet te vergeten, ze moeten ook bedenken hoeveel ze er goed denken te hebben. Aan het eind van elke automatiseringsopdracht bekijken we hoeveel procent van de sommen de leerlingen samen …

Meer lezen
Een kijkje in groep 8

Agenda

26 apr

Administratiedag gr. 8, Juf Marit vervangt

27 apr

Koningsdag, alle leerlingen vrij

3 mei
t/m
7 mei

Meivakantie

10 mei

Administratiedag gr. 1, Juf Marit vervangt

13 mei
t/m
16 mei

Hemelvaartweekend, leerlingen vrij

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...