010318 DiginwsKosmosP055()
nieuwsbrief De Kosmos | april 2023

Directienieuws 14 april 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eindelijk wordt het dan écht voorjaar! Daar zijn we met z'n allen enorm aan toe. ☀️

Even terugdenkend aan de afgelopen periode... wat hebben we geweldig leuke en leerzame Kosmosweken gehad! Bezoekjes aan ons eigen planetarium en het mobiele planetarium van meneer Martin, muurkranten maken, zingen over Mars, raketten knutselen, de tentoonstelling... we hebben ervan genoten! U toch ook?!

Voor de komende weken staan er veel activiteiten op het programma: de eindtoets voor groep 8, schoolvoetbal, Koningsspelen, schoolkamp, de lopathon en natuurlijk ook de schoolreisjes!
Over de schoolreisjes gesproken... u hoort hier volgende week meer over!
Bij deze wil ik u ook nog herinneren aan de vrijwillige ouderbijdrage. Via een brief en Parro hebben we u hierover geïnformeerd. We hebben het geld van de vrijwillige bijdrage nodig om alle feestjes te kunnen vieren en op schoolreis/kamp te kunnen gaan. Twijfelt u of u al betaald heeft? Laat het gerust weten, dan kijken we het voor u na.

Vriendelijke groet,
Marit Limburg

Brengen, halen en start van de dag

Aan het begin van het schooljaar hebben we u geïnformeerd over het brengen en halen van kinderen op school. Inmiddels zijn we over de helft van het schooljaar en zijn er tussendoor ook nieuwe kinderen en ouders gestart. We merken dat de afspraken voor het halen en brengen daardoor verwaterd zijn. Om te zorgen voor een rustige start van de dag voor alle groepen willen we u aandacht vragen voor het volgende:

In de ochtend
We vinden zelfstandigheid bij kinderen erg belangrijk, daarom gaan alle kinderen zelf naar binnen. We vragen u om bij de deur afscheid te nemen van uw kind(eren).
De kinderen van groep 1 worden gebracht bij hun eigen ingang, de kinderen van groep 2 t/m 8 gaan naar binnen via de hoofdingang. De ingang van groep 1 wordt om 8.20 uur opengedaan door een medewerker van De Kosmos, de hoofdingang voor de groepen 3 t/m 8 openen we om 8.25 uur.
We zullen ervoor zorgen dat er in de ochtend een medewerker bij de deur staat, zodat u
belangrijke mededelingen aan ons door kunt geven.
Het kan zijn dat u bij de kleuteringang ouders met jonge kinderen naar binnen ziet gaan, dit zijn ouders van de peuterspeelzaal en/of van kinderen die aan het wennen zijn.

In de middag
Ouders van groep 1 mogen hun (jongste) kind ophalen bij de voordeur van groep 1. Groep 2 en groep 3 komen met de leerkracht door de hoofdingang naar buiten en wachten op u op een zichtbare plek ter hoogte van het speellokaal. De groepen 4 t/m 8 komen zelf naar buiten.

Start van de dag
We openen de schooldeuren om 8.20 en 8.25 uur zodat alle kinderen rustig naar binnen kunnen gaan. Om 8.30 uur beginnen de lessen in alle groepen. Helaas merken we dat niet alle kinderen op tijd op school komen. Kinderen die te laat komen missen een deel van de les en verstoren op dat moment anderen. Daarnaast kan veelvuldig te laat komen zorgen voor een achterstand.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? Alvast bedankt!

Groep 1

De afgelopen periode zijn we swingend doorgekomen. Bij de Kosmosdisco konden we alle lievelingsliedjes van de kinderen horen, wat een dansplaatjes! En ook tijdens de Kosmosweek hebben we opgetreden met een dans en onze zangkunsten. Het podium in onze hal leent zich daar perfect voor. Genoeg ruimte om het publiek, de ouders en de opa’s en oma’s, te laten genieten van onze kunsten.
Want ook op creatief gebied liet groep 1 heel wat zien. Tijdens de Kosmosweek hebben we schoolbreed prachtige rakketen geknutseld.
Wij vonden het thema ‘de ruimte’ super interessant!


Meer lezen
Groep 1

Groep 2

Lente in groep 2.

Daar hebben we wel naar uitgekeken…..en ja….daar is het zonnetje wat vaker te zien en de handschoenen, mutsen en sjaals hoeven zo langzamerhand niet meer mee naar school.

In de klas hebben we een prachtige bloemenwinkel. Zingen, knutselen, tekenen, boekjes bekijken en voorgelezen worden over de lente! Daar worden we wel vrolijk van.


Meer lezen
Groep 2

Groep 3

Wat gaat het schooljaar toch snel. Het voorjaar is begonnen en de maand april is alweer bijna voorbij.

We lezen nu allerlei letterclusters zoals: sch, ng ,nk ,ooi ,aai ,oei woorden en samengestelde woorden zoals zandbak, fietsbel, hijskraan enz. We vinden het geweldig om aan elkaar voor te lezen op de voorleesstoel.

Meer lezen
Groep 3

Groep 4/5

Tijdens de Kosmosweek maakten wij zichtbaar deel uit van het omniversum.We hebben met de hulp van de moeder van Cataleya ons zonnestelsel gemaakt. Die bungelen nu in de klas boven de tafelgroepjes. We hebben een bezoek gebracht aan een mobiel planetarium. Ondanks dat het het verhaal in het Engels was, waren de kinderen onder de indruk van de beelden. Het was ook prachtig.


Meer lezen
Groep 4/5

Groep 5/6

De meivakantie staat voor de deur en dat betekent dat we alweer een heel eind op weg zijn in dit schooljaar. Het lijkt wel of de tijd sneller gaat dan we soms zouden willen. Maar elke poging om de klok stil te zetten is gedoemd te mislukken. Voordat we het weten gaan de meeste kinderen uit onze groep rechtsaf wanneer ze de trap op komen lopen in plaats van rechtdoor.

Voordat het echter zover is moet er nog wel het één en ander gebeuren. Oppervlaktes moeten worden berekend, breuken moeten worden ontleed, getallen moeten worden opgeteld en was gebeurd/gebeurt nu met een t of was toch een d?


Meer lezen
Groep 5/6

Groep 7/8

Bijna op kamp Groep 7/8 gaat over twee weken op schoolkamp. En om wat extra geld voor kamp te hebben, hebben de kinderen twee acties gehouden. De eerste was tijdens de tentoonstelling over ”De Ruimte”. Met koffie, thee, limonade en popcorn hebben ze al veel geld opgehaald, ruim 100 euro. Gisteren was er de wasstraat die druk bezocht werd. Er werd druk geboend en gepoetst. Alle fietsen, auto’s, scooters en scootmobiels gingen weer blinkend naar huis. Groep 7/8 kreeg zelfs ondersteuning van een aantal broertjes en zusjes uit andere groepen en zelfs moeders waren aan het helpen.


Meer lezen
Groep 7/8
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...