010318 DiginwsKosmosP055()
nieuwsbrief De Kosmos | oktober 2022

Directienieuws 21 oktober 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag begint de herfstvakantie. Dat betekent dat de eerste periode van het schooljaar er alweer op zit! We hopen dat jullie kunnen genieten van een fijne en gezellige week met elkaar.

Zoals u in deze Satelliet zult lezen, zijn we het schooljaar goed gestart! In alle groepen is de afgelopen weken volop ingezet op elkaar leren kennen, afspraken maken en er is natuurlijk door alle leerlingen ook hard gewerkt.
Het team heeft ook zeker niet stil gezeten. Tijdens de startdagen voor het nieuwe schooljaar, personeelsvergaderingen en de afgelopen studiedag hebben we als team gewerkt aan afspraken maken en afstemming zoeken met elkaar. Zo zijn druk met ons leesonderwijs nog verder te verbeteren, zijn we bezig met borging van alle afspraken om te zorgen voor een doorgaande lijn, hebben we regelmatig onderwijsinhoudelijke gesprekken en hebben we ons verdiept in het voeren van kindgesprekken.
Vandaag heeft uw kind de informatie voor de kindgesprekken mee naar huis gekregen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de twee weken na de herfstvakantie. Heeft u zich al ingetekend via Parro?

Helaas hadden we de afgelopen weken ook weer meer te maken met Corona. Gelukkig hebben we alle groepen nog goed op kunnen vangen. Samen met de MR hebben we ondertussen wel verder vooruitgekeken en hebben we een plan (Sectorplan Coronabeleid) klaarliggen. We hopen natuurlijk dat we het niet nodig zullen hebben, maar het geeft wel rust en duidelijkheid dat we nagedacht hebben over maatregelen op het moment dat het toch nodig is. Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van het plan? Het ligt ter inzage bij mij op kantoor en zal na de herfstvakantie gedeeld worden via Parro.

Fijne herfstvakantie allemaal!

Vriendelijke groet,
Marit Limburg

Kanjertraining

Onze school is een Kanjerschool. Elke week krijgen de kinderen 2 lessen kanjertraining, dat kan zijn een verhaal, een vertrouwensoefening, een kringgesprek of een Energizer.
Naast de lessen heeft de kanjertraining ook een leerlingvolgsysteem. Hierin kunnen kinderen (bovenbouw) en leerkrachten aangeven hoe zij de sfeer op school en in de klas ervaren. De kanjercoördinator analyseert deze uitslagen en bespreekt dit met de leerkrachten. Mochten er zorgen zijn, dan geeft de coördinator advies, hulp aan individuele kinderen of hulp in de klas. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Kanjertraining

Groep 1

De eerste weken van het schooljaar laten we inmiddels achter ons. We hebben de afgelopen periode nog vaak van het lekkere weer kunnen genieten.
Ons natuurlijke speelplein leende zich hier perfect voor. We genoten van buiten gymmen, van het water, van speurtochten en van de loopfietsen. Wat zijn die populair! De kinderen van groep 1 kunnen snel en behendig over het plein crossen. Veel ouders hebben dit ook gezien tijdens de loopfietsrace op het grote plein. En dit gebeurt veilig hoor, want het thema "Verkeer" is door alle kinderen afgesloten met een verkeersdiploma.
Tijdens dit thema kwam zelfs de politie langs om hun politieauto te laten zien, gaaf die sirenes! Het thema "Verkeer" ging over in het thema "Herfst".
Ons klaslokaal werd langzaam omgetoverd tot een bos. Overal lagen herfstmaterialen zoals eikeltjes, bladeren en dennenappels. Er werd veel geschilderd met herfstkleuren en de creatieve weektaken werden met plezier gemaakt. Bij …

Meer lezen
Groep 1

Groep 2

Herfst in groep 2
Alweer 9 weken in groep 2 en wat hebben we al veel beleefd en gedaan. In de klas binnen de thema’s ‘jij en ik’, ‘verkeer’, ‘beestenboel in de herfst’ gespeeld, geknutseld, gezongen en boekjes bekeken en voorgelezen.
Maar de ‘Ukkiepukkiefietswedstrijd’ was toch wel het allerleukste! De medailles die de kinderen na afloop kregen zijn veel gedragen de weken daarna. Wat waren ze er trots op!!!
De kinderen lijken helemaal gewend in groep 2. Ze weten wat de afspraken zijn en hoe we met elkaar om willen gaan: aardig zijn voor elkaar, elkaar helpen, samen spelen, samen delen. Daar helpen de kanjertraining-petten en de kanjerlessen goed bij.
Op dit moment lezen we het boek ‘Max en het dorpje’. Na de herfstvakantie gaan we starten met het thema ‘dag en nacht’. We gaan het hebben over de verschillen tussen dag en nacht, licht en donker, functie van …

Meer lezen
Groep 2

Groep 3

Wat wordt er hard gewerkt in groep 3!
Wij zijn zo trots op alle kinderen. Ze hebben al 19 letters geleerd! Ze kunnen deze lezen, schrijven en ze kunnen woorden maken met deze letters.
De kinderen kunnen plus- en minsommen maken tot 10, ze kunnen getallen splitsen en kennen de getallenlijn al tot 20!
Naast rekenen, lezen en spelling is er gelukkig ook nog tijd voor andere leuke dingen. Zo hebben we de Kinderboeken-week gehad met allerlei leuke activiteiten en vandaag hadden we een tanden-poetsles. Een paar studenten kwamen ons van alles vertellen over tanden en kiezen en we hebben geleerd hoe je goed moet poetsen en waarom dat zo belangrijk is. Natuurlijk kreeg iedereen een tanden-borstel en tandpasta om mee naar huis te nemen. We hebben allemaal ons poetsdiploma gehaald!
Na al dit harde werken zijn we allemaal wel toe aan een weekje vakantie volgende week. Wij wensen jullie …

Meer lezen
Groep 3

Groep 4/5

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we bonen in een glazen potje gestopt.
Zo konden wij het ontkiemen van de boontjes goed volgen. Bij het ene kind ontkiemden de bonen sneller dan bij het andere kind. Maar uiteindelijk was er bijna bij iedereen iets te zien.
De kinderen in groep 4-5 waren erg enthousiast om dit proces te volgen.
De observaties werden ook goed bijgehouden. Sommige stengels waren al 15 cm hoog.
Vandaag mochten de bonenpotjes mee naar huis. In de vakantie gaat het proces gewoon verder.
Tip: het papier in de potjes moet vochtig blijven. Niet kletsnat. Het bevochtigen gaat het beste met een plantenspuit.
Ik ben benieuwd naar het resultaat. De kinderen van groep 4 leren bij rekenen klokkijken. De hele en de halve uren kennen de kinderen al heel goed. Kwart over en kwart voor is voor de meeste kinderen nieuwe leerstof. Hier gaan we na de herfstvakantie weer …

Meer lezen
Groep 4/5

Groep 5/6

We zijn al weer een paar maanden verder in het nieuwe schooljaar. En wat zijn we fijn gestart! We mogen nu al een paar weken smullen van het schoolfruit.
Deze week zijn er waspenen, druiven en appels geleverd. Door EU-schoolfruit kunnen we elke week verschillende groenten en fruitsoorten proeven.
Wisten jullie dat meester Erick en onze goede schoolhulp Michel hier voor zorgen? En dat Fruitbedrijf Uijttewaal onze gezonde tussendoortjes verzorgd?

Het thema waar we nu in werken van Atlantis (onze leesmethode) is ‘In het wild’. We hebben hierover ook een thema tafel in de klas gemaakt. Na de herfstvakantie starten we in een nieuw thema ‘Sterke verhalen’.
Die keersommen? Pfff waarom blijven sommige tafels niet gewoon in ons hoofd zitten. We kunnen hier best een beetje hulp bij gebruiken. Door veel herhaling zullen ze vast wel een keer blijven zitten 😉 Naast de keersommen oefenen we ook met rekensprint de …

Meer lezen
Groep 5/6

Groep 7/8

Wat gaat de tijd toch snel! We zijn alweer 9 weken aan de slag in dit schooljaar.
Voor groep 8 het laatste jaar op De Kosmos. De informatieavond van de voortgezet onderwijsscholen is inmiddels geweest. En bijna alle kinderen hebben zich al ingeschreven voor een Doe-middag op een school waar ze straks misschien heen gaan. Elke woensdag in november kunnen de leerlingen van groep 8 alvast een beetje ruiken aan wat er volgend schooljaar gaat gebeuren.
Best een spannende tijd om een nieuwe school te kiezen die bij je past. Ga je het liefst naar de school waar je vriendjes heengaan of naar de school ie het dichtste bij is? Iedereen moet vooral de school kiezen die het beste bij zijn of haar niveau past en bij jou als persoon.
Maar voorlopig zitten ze nog op De Kosmos. Begin november gaan ze aan de slag met de gewone Begin Cito’s. …

Meer lezen
Groep 7/8

Agenda

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...