010318 DiginwsKosmosP055()

Directienieuws 23 december 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een geslaagd kerstfeest was het gisteravond! Nogmaals, bedankt voor jullie hulp en inzet als ouders bij het maken van de heerlijke hapjes en de gezelligheid tijdens de viering. Een mooie afsluiting van een fijne decembermaand!
We hebben deze maand ook genoten van de ASK-voorstelling voor groep 4 t/m 8, Sinterklaas op school en de kerstknutselactiviteiten in de verschillende groepen. Ook hier hebben verschillende ouders zich voor ingezet, fijn!

Na de kerstvakantie starten we met inloopactiviteiten. Heeft u zich al ingetekend via Parro? In alle groepen wordt van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur een kanjeractiviteit georganiseerd.
U bent van harte welkom!

Vanmiddag begint de kerstvakantie... We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed 2023!
Tot ziens in het nieuwe jaar!

Vriendelijke groet, ook namens het team,
Marit Limburg

Het team van OBS de Kosmos wenst u fijne dagen en een goed 2023!

Kanjertraining op de Kosmos

Kanjertraining

Op onze school verwachten we dat kinderen, leerkrachten, directie en ouders hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

We praten op school regelmatig over gewenst en ongewenst gedrag, zo ook over plagen en pesten.
Er is een groot verschil tussen plagen en pesten:

Plagen
Wanneer kinderen grapjes met elkaar uithalen die niet kwetsend bedoeld zijn spreken we van plagen.
Dit is te herkennen aan:
- Bij plagen is niemand de baas
- Plagen gebeurt onder vriendjes die elkaar niet echt pijn willen doen
- Ieder om de beurt plaagt de ander wel eens
- Plagen is nooit gemeen
- Niemand voelt zich bang of verdrietig
- Wanneer iemand het plagen niet meer leuk vindt, kan die gewoon vragen om te stoppen

Pesten
Wanneer één of meer kinderen een ander kind vaak en expres pijn doen, uitlachen, buitensluiten of op een andere manier lastigvallen spreken we van pesten.
Dit is te herkennen aan:
- De pester is duidelijk de baas
- De pester is sterker (fysiek of emotioneel) of ouder
- Andere kinderen kijken naar de pester op
- Sommige kinderen zijn bang van de pester
- De pester wil iemand anders pijn doen
- De pester stopt niet
- Soms duurt het pesten weken of maanden lang

Wij leren kinderen om eerst zelf aan te geven wat ze wel en niet fijn vinden. Daarnaast leren ze ook dat je aan de ander kunt zien hoe ze zich voelen, daar kunnen ze dan rekening mee houden. Mocht dit nog niet voldoende resultaat hebben dan moet een kind om hulp vragen. Dit kan zijn bij een klasgenoot of bij een leerkracht. Die helpt dan om het probleem op te lossen of uit te spreken.

Ook u, als ouder, kunt meehelpen de sfeer of school en uiteraard thuis goed te houden. Kinderen doen opvoeders en volwassenen na. Als we rustig en respectvol een conflict aangaan, dan ziet het kind hoe op een fatsoenlijke manier conflicten zijn op te lossen. Onze lichaamstaal straalt uit wat we denken.

Hieronder ziet u hoe wij op school de kinderen aanspreken, wellicht wilt u thuis dezelfde taal spreken.
· Gebruik de ‘ik boodschap’: “Ik zie, ik hoor, ik voel… daar heb ik last van, wil je daar mee stoppen?” Je benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal. Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag.
· Je benoemt hier: wat je ziet/hoort, wat het met je doet, en wat je wilt Situatie → effect op jou → gewenste situatie.
· Bedank een kind als het positief reageert: “Fijn, dank je wel”.
· Complimenteer dit kind wat later met haar/ zijn positief gedrag: “Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet, nu is het gezellig voor ons allemaal.

Groep 1

De afgelopen periode is groep 1 een hechte groep kinderen geworden. De sfeer is gemoedelijk en we kunnen goed vertellen wanneer we iets niet leuk vinden. Samen vinden wij altijd een oplossing. De Kanjertraining helpt ons daarbij.De thema’s waarbinnen de kinderen van groep 1 hebben gewerkt zijn Communicatie, Sint en Kerst. Bij het thema communicatie hebben we geleerd hoe je met elkaar in contact kunt komen. Wat gebeurt er eigenlijk als je een brief post? En hoe zag een telefoon er vroeger uit?Op 5 december kwam, als hoogtepunt van het thema Sint, Sinterklaas zelf in de klas. Wat was dat gezellig! Samen hebben we gezongen en gesnoept van al het lekkers dat de pieten meenamen.En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we ook heerlijk gesmuld van het kerstdiner. We hadden goed geoefend want het gehele thema was de huishoek omgetoverd tot een restaurant.Na de vakantie gaan we starten met het thema winter. Zal het ook gaan sneeuwen? Prettige dagen en alvast een gelukkig 2023 gewenst!

Groep 2

De afgelopen periode volop geleerd, gespeeld en leuke dingen beleefd.
Er was een leuk sinterklaasfeest en we gingen op pad met een grote bus op weg naar de Ukkiepukkiewedstrijd in Omnisport. Het leek wel een minischoolreisje vonden de kinderen.
En teruggekomen met een prachtige beker voor onze school: dik verdiend hoor groep 1 en 2!!

Na de kerstvakantie gaan we starten met het thema: ‘Waar woon jij?’
We gaan nieuwe letters leren als: h, w, a, woorden in klankgroepen verdelen, versje nazeggen en we gaan het hebben over post, brieven en kaarten.

Met rekenen gaan we verder met het opzeggen van getallen 1 t/m 20, maken van een bouwwerk volgens tekening, meetkundige figuren leren herkennen zoals driehoek, vierkant, kubus, balk.

En…. dan nu naar huis met een verrassingspakket. Leuk voor in de kerstvakantie.

Veel plezier allemaal en rust lekker uit.
Tot ziens in het nieuwe jaar

Feest in groep 3

December is een maand vol feest in groep 3!

Natuurlijk hebben we het Sinterklaasfeest gehad met veel gezelligheid en vieren we kerst op school met een kerstdiner, maar ons allergrootste feest is dat wij alle letters hebben geleerd! De letterboom is compleet en daarom vieren nóg een feestje!

Er wordt ook veel geknutseld en getekend deze maand. We hebben ballen voor in de boom gemaakt, placemats voor het kerstdiner en kersthangers van ijsstokjes.

Na deze gezellige weken is het nu tijd voor kerstvakantie. Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen, een gezellige vakantie en alle goeds voor 2023!

Tot in januari!

Groetjes juf Marjo en juf Susanne

Groep 4-5

De afgelopen weken stonden in het teken van de grote feesten. Eerst sinterklaas. Iedere dag naar het Sinterklaasjournaal kijken tijdens het fruit eten. Er werd door iedereen naar uitgekeken.
De groep is heel druk geweest met hun Pietjes Mondriaan. Gekleurde pieten naar het voorbeeld van de schilder Piet Mondriaan. En ook met alle kleurtjes en vormen waren de werkjes heel herkenbaar als een Pietje. Met als hoogtepunt natuurlijk de dag zelf. Helaas ging groep 4/5 die ochtend uit elkaar. Groep 5 beleeft het feest toch iets anders dan groep 4. 's Middags waren we gelukkig weer bij elkaar. We hebben een Zweeds renspel (Zweet-en-renspel, volgens een paar kinderen), gedaan. De betrokkenheid was groot, aan de rode en bezwete hoofden te zien.
Tussen de feestperikelen door werd er natuurlijk ook nog gewerkt. Met rekenen is groep 4 begonnen met het rekenen over het tiental. Hierbij wordt een stappenplan aangeleerd. Het antwoord van een som is dan minder belangrijk dan de manier waarop een som wordt uitgerekend. De kinderen moeten daarvoor goed de getallen kunnen splitsen. Dit wordt geoefend bij rekensprint. De kinderen werken allemaal aan hun eigen doelen. Dit doen ze dagelijks op de Chromebooks. Ook begint groep 4 aan de tafels. De tafel van twee was als eerste aan de beurt. Een paar kinderen kennen de tafel al zo goed, dat hun naam al staat te schitteren op de blauwe datamuur. Met spelling maakt groep 4 kennis met de spellingregels. We oefenen nu de stomme e. Je hoort een u maar je schrijft een e.
Groep 5 gaat verder met klokkijken. Kwart voor en kwart over, over en voor half, voor en over het hele uur. Digitaal en analoog. Dat is heel lastig. We letten de hele dag door op de tijd. Sommige tijden kennen ze allemaal heel goed. 10:00uur ,10:15 uur, 12:00 uur en 14:30 uur zitten er heel goed in. 😉
De tafels zijn we weer aan het herhalen. Als ze een tafel goed kennen, komt hun naam op de datamuur. Met spelling doen we even een stapje terug. De spellingcategorieën van het afgelopen blok herhalen we tot de kerstvakantie.

De afgelopen week was groep 4/5 druk met de voorbereiding voor het kerstdiner. We hebben het heel erg gezellig gehad en er was heel veel eten. Bedankt nog hiervoor.

Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft met fijne feestdagen en in januari 2023 weer uitgerust op school komt.

Groep 5/6

De afgelopen maand stond in groep 5-6 voor een groot deel in het teken van onze grote Spaanse kindervriend met zijn helpers niet veel later gevolgd door zijn iets minder oude collega uit het verre noorden.

De opwinding en spanning was al dagenlang voelbaar voordat Sinterklaas op maandag dan eindelijk voet aan vaste wal (lees: schoolplein) zette. Hierbij werd hij opgewacht door een aantal potentiële kandidaten uit onze groep voor het junior songfestival die onder leiding van Klaas (geen familie van) de maneschijn uit de bomen zongen. Eenmaal binnen school werd het enthousiasme groter met de minuut. Zou er voor mij wel een cadeautje zijn? Sta ik niet in het grote boek? En misschien wel de belangrijkste vraag: “zijn de Pieten de pepernoten niet vergeten?” Allemaal hele belangrijke vragen en om de spanning bij jullie weg te halen, het kwam allemaal meer dan goed. Wie goed speurt komt af en toe nog wel ergens een verdwaalde pepernoot tegen in de klas. Gelukkig waren er voor alle kinderen maar liefst twee een cadeautjes. Wat een belevenis! Dat de grote kindervriend ook nog even in de klas kwam was de bekende kers op de taart. Dit gaf ook een aantal meiden de kans om een dansje voor de beste te doen. Maar ook de tijd van Sinterklaas was spaarzaam en dus werd de beste man onder luid gezang een goeder reis gewenst richting de andere kinderen op de Kosmos.

En terwijl de grote kindervriend nog nauwelijks van boord was gestapt in Madrid was zijn collega alweer onderweg door de kosmos met zijn 8 rendieren op weg naar Apeldoorn. In verband met de te verwachten drukte op de kerstman-snelweg is hij dit jaar een paar dagen eerder vertrokken waardoor we hem ook ruim op tijd op school konden verwelkomen. Geheel in de traditie van de Kosmos hadden de ouders/verzorgers/kinderen de meest heerlijk gerechten en hapjes klaargemaakt. Of alles in de schijf van vijf terug te vinden is laat ik in het midden maar het schooljaar werd op deze manier heerlijk afgesloten. Van oliebollen via cup-cakes naar mini-loempia’s en veel meer. Wat een verwennerij allemaal met als klap op de vuurpijl het optreden van groep 5-6 voor een heel papa’s, mama’s en andere enthousiaste mensen. Wat een spetterend optreden zeg. Daar gaat nog lang over gesproken worden in de Maten door iedereen die erbij was.

Na een rustig begin van een Cool Kerstfeest werden vol overgave de ballen uit de boom gebeukt waarop de hele zaal uit hun dak ging. Met Hazem als de nieuwe Freddie Mercury werden de pannen van het dak gerockt en ik weet zeker dat dit optreden tot ver in de kosmos te horen is geweest.

Aan alles komt echter een eind en toen tegen kwart voor zeven de lichten aangingen was het buffet leeg en waren de kinderen vol. Vol van het eten en vol met enthousiasme en energie van hun toegift. Het was een geweldige avond en nu op naar een verdiende vakantie.

Groep 7-8

Wat vliegt de tijd! Zo is het herfst en zo gaan we alweer de kerst vieren. Gelukkig mag dat nu weer, samen op school met kinderen en ouders. Een mooie en gezellige tijd om samen te vieren en te genieten. De afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt aan allerlei nieuwe doelen op leergebied. Maar ook op sociaal gebied zijn de kinderen lerende.

Hoe wil je omgaan met je klasgenoten?
Hoe wil je dat zij met jou omgaan?
Hoe zorgen we er samen voor dat er rust in de klas is om te leren?
Op welke manier kunnen we elkaar helpen?

Er komen mooie momenten voorbij en soms ook nog lastige. Maar ondanks dat er ook al beginnende puberperikelen zijn, weten de kinderen elkaar te vinden en te helpen. Samen met de juffen, maar ook in samenwerking met de ouders. Het blijft altijd fijn om samen met ouders, kinderen verder te helpen in het groter groeien en zich te kunnen ontwikkelen als een prachtig individuen. Voor mij het mooiste vak van de wereld, leerkracht.

Allemaal hele fijne feestdagen en voor iedereen een prachtig en leerzaam Nieuwjaar gewenst!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...