010318 DiginwsKosmosP055()
De Kosmos | oktober 2021

Directienieuws 14 oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste weken van het schooljaar zijn omgevlogen en wat is er alweer hard gewerkt!
Vanaf groep 4 werken we sinds de zomervakantie met de nieuwe leesmethode Atlantis. Dit is een leesmethode die technisch- en begrijpend lezen aanbiedt. Tussendoor zijn er leesplezier-lessen waarbij de kinderen kennismaken met verschillende soorten boeken en schrijvers. Bij elk thema hoort een voorleesboek. Hieruit lezen de leerkrachten voor tijdens het eten en drinken.
Het thema tijdens deze eerste periode is ‘andere plaatsen, andere tijden’. In groep 4 ging het vooral over ‘op reis gaan’. In groep 5/6 is veel gelezen over ‘het verschil tussen Nederland en andere landen’. In groep 7/8 stonden ‘samenlevingen en beschavingen uit het verleden’ centraal. Vlak na de herfstvakantie gaan we over naar het tweede thema: ‘wetenschap en techniek’.

Ondertussen wordt er door een aantal fanatieke hulpouders en vaste vrijwilliger Ria hard gewerkt aan onze schoolbieb. Alle boeken worden uitgezocht op de thema’s van Atlantis. Er zijn nieuwe boekenkasten besteld waarin de boeken per groep gesorteerd worden. Elke klas krijgt een eigen boekenkast voor tijdens de stil-lees-momenten. In de kasten kunnen de kinderen boeken kiezen die passen bij het thema van Atlantis. Tijdens de komende thema’s willen we de kinderen graag betrekken bij het kiezen van nieuwe boeken voor de school- en klassenbieb. Hoe dat precies zal gaan, hoort u snel van ons. Ook de groepen 1/2 en 2/3 krijgen nieuwe boekenkasten en boeken. Wanneer alles ingericht is, geven we u graag een update van hoe het eruitziet!

In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van juf Inge. Een weekje later dan de bedoeling was, maar wat was het een gezellige dag! Groep 8 heeft haar in alle vroegte uit bed getrommeld en vervolgens heeft juf Inge de hele dag genoten van alle optredens speciaal voor haar door de verschillende groepen. De kinderen hebben haar allemaal een zelfgemaakte bloem gegeven, in de hogere groepen ook met een persoonlijke boodschap erbij, en de kinderen hebben een gezamenlijk kunstwerk aan juf Inge gegeven. Tot slot hebben alle kinderen haar uitgezwaaid onder begeleiding van groep 8 op de trommels. Nu mag juf Inge echt gaan genieten van haar pensioen!

We wensen u allemaal een heel fijne herfstvakantie!

Vriendelijke groet,
Karlijn de Jonge en Marit Limburg

Welkom op De Kosmos

Sinds de zomervakantie zijn er een paar nieuwe leerlingen begonnen op onze school

In groep 1/2 zijn gestart:
Ariyan
Lina
In groep 2/3 is gestart:
Aya
In groep 4 is gestart:
Safiya

We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school!

De AC (activiteitencommissie) stelt zich aan u voor!

Wie zijn wij? Even voorstellen:

Wij zijn van Activiteitencommissie De Kosmos! Deze commissie bestaat uit meerdere ouders en twee leerkrachten.

Op 26 oktober hebben we onze eerste vergadering. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we praten over de activiteiten die we dit schooljaar gaan organiseren. Achter de schermen gaan we aan het werk en we wisselen we graag ideeën uit. We vergaderen meerdere keren per jaar over de activiteiten die eraan gaan komen, verdelen de taken en plannen dan samen wat er moet gebeuren. De voorzitter van de AC is sinds dit schooljaar Marith Singel. Zij is de moeder van Daan uit groep 4.

We hopen op veel gezellige activiteiten en mooie feestjes!

Voor AC De Kosmos zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders! Lijkt het je leuk om te helpen? Opgeven kan via acdekosmos@gmail.com.

* Stel je voor dat je niet elke keer aan kunt sluiten, maar soms wel wil helpen, stuur dan gerust ook een berichtje. Zo weten we wie wij eventueel kunnen benaderen.

Berna Velderman - Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Berna Velderman en ik ben werkzaam als schoolmaatschappelijk werker bij jullie op school.

Wanneer kun je als ouders/verzorgers bij mij terecht?
Soms maak je je als ouder(s)/verzorger(s) zorgen over je kind. Je kunt daar altijd over praten met iemand op school, bijvoorbeeld met de leerkracht of de intern begeleider, maar je kunt ook in gesprek gaan met mij als schoolmaatschappelijk werker.
Je kunt me benaderen voor vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind, maar ook wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind. Denk hierbij aan lusteloos of juist overactief, moeite hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij mij terecht.

Aanwezigheid op school
In de komende periode ben ik elke twee weken op woensdagmorgen op school:
– woensdag 6 oktober
– woensdag 27 oktober
– woensdag 10 november
– woensdag 24 november
– woensdag 8 december
– woensdag 22 december

Van 11.45 tot 12.15 uur ben ik aanwezig om vragen te beantwoorden of mee te denken bij zorgen.

Mocht je nu al een vraag hebben of graag iets willen bespreken met mij, dan kunt u mailen naar: b.velderman@stimenz.nl

Vriendelijke groet,
Berna Velderman
Schoolmaatschappelijk Werker
Berna Velderman - Schoolmaatschappelijk werk

Onze leerlingen & Social Media

Heeft u al iets over de populaire serie Squid Game gehoord? Dit is een nieuwe Netflix serie waarin veel geweld te zien is. Fragmenten van deze serie komen regelmatig voorbij op TikTok en andere sociale media. Onze leerlingen praten hier over en sommige kinderen zijn bang of juist heel nieuwsgierig. Het jeugdjournaal heeft hier een item over gemaakt:

Zorgen over kinderen die de populaire serie Squid Game kijken | NOS Jeugdjournaal

Veel experts zeggen dat het belangrijk is om regelmatig met uw kind(eren) over content (filmpjes, spellen, foto’s) op internet te praten. Enkele vragen die u aan uw kind(eren) kunt stellen: Wat kijk je? Wat vind je leuk om te kijken? Wat vind je eng of niet leuk om te kijken of te doen? En natuurlijk wat mogen ze van u wel en niet op internet?

Op school leren we de kinderen dat films en spellen met geweld, kinderen bang of juist boos (agressief) kunnen maken. Daarom adviseren we ze om dit nog niet te kijken. Tegelijkertijd weten we ook dat Fortnite en Roblox onder onze leerlingen heel populair is 😉. Daarom leggen we onze leerlingen uit dat ze samen met hun ouder(s)/verzorger(s) moeten bespreken wat ze wel en niet mogen doen op internet. Ook bespreken we de Kijkwijzer, zie ook: Actueel - kijkwijzer.nl

Zien we dat kinderen op school in hun spel gewelddadige films of spellen nadoen? Dan gaan we hierover met onze leerlingen in gesprek. Juf Kim, onze burgerschap- en Kanjercoördinator, ondersteunt het team hierbij.

Groep 1 geniet van de herfst!

Wij zijn in de klas bezig met het thema: "herfst". In de klas hebben wij een kabouterhuis waarin wij kunnen spelen, we rekenen met eikels en kastanjes, hebben de h van herfst geleerd en knutselen bij dit thema.
We hebben zelfs een herfstwandeling gemaakt in het Matenpark. Wat was het er mooi. Eind deze week gaan we genieten van de herfstvakantie!
Groep 1 geniet van de herfst!

Groep 2/3

De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op. Ondertussen zijn we allemaal gewend aan het reilen en zeilen in groep 2/3.

Groep 2 leert deze periode over tijd, de seizoenen en de dagen van de week. We zijn aan het tellen en terugtellen, patronen aan het leggen, ordenen, begrijpend luisteren en rijmen.

Groep 3 leert de letters n, t, ee, b en oo lezen en schrijven. Met rekenen maken we al plus- en minsommen, leren we splitsen en meten met een liniaal.

Deze week is het Kinderboekenweek en natuurlijk besteden we daar ook aandacht aan. Maandag zijn we gestart met de dans en een beroepenjacht. In groepjes gingen de kinderen op het veld op zoek naar de kinderen van groep 8, die een beroep uitbeeldden. Als ze het beroep raadden kregen ze een kaartje met een letter. Alle letters vormden samen het woord ‘voorleesboek’.

Morgenmiddag gaan we met de hele school knutselen bij het thema. Vrijdag mogen alle kinderen de tentoonstelling van elke klas bekijken.

Wat hebben we al hard gewerkt de afgelopen weken met zijn allen. Voor nu een hele fijne herfstvakantie en tot over een week!
Groep 2/3

Groep 4 aan het werk

IMG_6088
In groep vier wordt de rekenles gestart met automatiseren.
We beginnen meestal in de kring. De kinderen die naast de juf zitten pakken een naam uit het beurtenbakje. Iedereen let goed op. Je kan zomaar aan de beurt zijn.

Het automatiseren wordt ook geoefend met spelletjes. Er wordt heel fanatiek gespeeld. Iedereen wil graag het spel winnen. Ondertussen worden de sommen heel goed geoefend.

Spelling starten we altijd met een minidictee op het wisbordje.
Zo kan ik als leerkracht in één oogopslag zien wie meteen aan het werk kan en wie extra hulp nodig heeft.
Er zijn natuurlijk ook spelletjes bij spelling. Op de foto zijn Lizzy en Djazlin woorden aan het meppen.
IMG_6089
IMG_6087

Nieuwtjes uit groep 5/6

In groep 5/6 zijn we druk bezig om de tafels weer te oefenen en op te frissen. Zo zorgen we ervoor dat we (weer) ons tafeldiploma kunnen behalen. Dit gaat al heel erg goed!

Deze week staat in het teken van de Kinderboekenweek. We hebben de week geopend met een lied en een dans.
Vandaag hebben we een leuke creatieve opdracht gedaan. Morgen tijdens de tentoonstelling wordt dit gepresenteerd. En gaan we ook bij de andere groepen kijken wat er geknutseld is.

Na de vakantie krijgen we onze eerste Engels toets. Hiervoor moeten we woordjes leren die bij het thema passen.
Toetsen die we al hebben gemaakt; Natuurzaken, Taal, Rekenen, Spellingdictee. We doen ons best om goed te leren zodat we een goede beoordeling halen. Bij natuurzaken hebben we een aantekeningenschrift waar we tijdens de les aantekeningen kunnen maken. Voor spelling oefenen we door (natuurlijk goed mee te doen tijdens de les) ’s ochtends bij binnenkomst woorden op te schrijven in ons woordjes schrift. Zo komen we rustig binnen, herhalen we spelling categorieën en kunnen we daarna fijn lezen in ons leesboek.
Over dat laatste zijn we erg enthousiast, zeker nu we de nieuwe methode Atlantis hebben!
Dus broer(tje), zus(je), pap, mam, opa of oma… zullen we thuis samen lezen?

We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!
Nieuwtjes uit groep 5/6

Nieuws uit groep 7/8

Groep 7/8 heeft in deze eerste periode niet stilgezeten…
In de eerste weken hebben we vooral aandacht besteed aan hoe iedereen het fijn en gezellig kan hebben in de klas.
Daar hoort aardig zijn voor elkaar bij, maar ook zeker een goede werkhouding en rust tijdens de lessen.
Hier hebben we het regelmatig over en het blijft iets om met elkaar aan te werken!

De afgelopen week stond in het thema van de kinderboekenweek. Maandag hebben we de week geopend met het lied van de kinderboekenweek en het beroepenspel. De kinderen van groep 8 waren verdeeld en beeldden allemaal een beroep uit. De kinderen van groep 7 waren begeleiders van een groepje die de beroepen moesten raden en daarmee konden ze een letter verdienen. Alle verzamelde letters samen vormden een woord. Dit was erg leuk!
Vandaag hebben de kinderen in tweetallen een beroep uitgebeeld. Morgen mogen de andere groepen tijdens de tentoonstelling de beroepen raden. We zijn benieuwd naar wat andere groepen gemaakt hebben!

De komende tijd gaan we in groep 7/8 beginnen met huiswerk. Het eerste maakwerk is al meegegeven en de kinderen krijgen ook regelmatig een samenvatting mee om te leren voor de toets. Daar komen ook snel Engelse woordjes bij, na de herfstvakantie krijgen de kinderen een toets.

Voor nu eerst een fijne en gezellige herfstvakantie!
Nieuws uit groep 7/8
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...