• Open dag

Open dag

Open dag basisscholen Apeldoorn gaat niet door

Dinsdag 29 september heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de aanmeldplicht voor de open dag vinden we het nu onwenselijk om twee of drie gezinnen tegelijkertijd in scholen rond te leiden. 

De schoolbesturen PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep hebben om deze reden besloten de open dag op woensdag 7 oktober niet door te laten gaan. Het is daarom niet meer mogelijk om aan te melden voor deze dag. Heeft u zich al aangemeld voor de open dag? Dan nemen wij contact met u op. 

We kunnen u wel ontvangen voor een één-op-één gesprek. Dat doen we op een veilige manier en we nemen er de tijd voor. Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u het kennismakingsformulier invullen https://www.de-kosmos.nl/nieuwe-ouder/kennismaken/.
Wij nemen dan contact met u op
.  

Onze school

De wereld in de school halen. Dat doen we op De Kosmos. In een speels en modern schoolgebouw hebben we alle aandacht voor wereldoriëntatie en techniek. In de kleuterklassen werken we met themahoeken en in ons eigen planetarium leren we over de sterren en het zonnestelsel. Taal en rekenen staan natuurlijk centraal. En elke dag starten alle klassen met lezen uit de boeken van onze eigen bibliotheek.

De Kosmos heeft alle aandacht voor de ontwikkeling van ieders eigen talent. We werken regelmatig groepsdoorbrekend. Bij ‘duo-lezen’ leest groep 3/4 bijvoorbeeld samen met groep 6/7. Zo’n oudste groep leert daarmee verantwoordelijkheid te nemen en krijgt zelfvertrouwen. ‘Helpen om de ander wat te leren is een fijn gevoel’, zo noemde een leerling dat. Met de Kanjertrainingen en de ‘ster van de week’ besteden we ook groepsbreed aandacht aan je prettig, veilig en vertrouwd voelen in de school.

We maken de kinderen bewust van hun eigen kansen en leren ze doelen te stellen. Daarbij vinden we de driehoek ouder, kind en leerkracht heel belangrijk.

Kanjertraining

Op De Kosmos hebben we heel veel kanjers. Kanjers van kinderen wel te verstaan. Kinderen die door middel van de kanjertraining goed weten hoe ze zich sociaal moeten gedragen om volwaardig mens te zijn. Dat is een lang proces want sociaal gedrag is niet aangeboren maar moet geleerd worden. Hoe ga ik om met mijn medeleerling. Hoe wil ik zelf benaderd worden en hoe laat ik mezelf zien aan anderen. Vragen waar de Kanjer geen pasklaar antwoord op geeft maar waar de Kanjertraining wel helpt om je eigen antwoorden te vinden.

Programma

Ouders krijgen een mooie rondleiding van onze leerlingen uit de bovenbouw. De kinderen verheugen zich op uw komst. Uiteraard krijgt u ook een kopje koffie of thee en iets lekkers aangeboden bij binnenkomst.

Mocht u een gymnastiekles willen bijwonen, wordt u door de directeur rondgeleid.

Groep 1 & 2

08.30-08.50 Inloop

08.50-09.15 Taal

09.15-10.15 Speelwerken

10.15-10.30 Terugkijken

10.30-10.50 Eten & drinken

10.50-11.20 Muziek

11.20- 12.15 Bewegingsonderwijs

Groep 3 & 4

08.30-08.50 Lezen

08.50-09.10 Rekenen

09.30-10.30 Gymnastiek

10.30-10.45 Pauze

10.45-11.45 Veilig leren lezen

11.45-12.15 Kanjerles

Groep 5 & 6

08.30 – 09.00 Lezen

09.00 – 09.30 Rekenen

9.30- 10.15 Nieuwsbegrip

10.15-10.30 Eten en drinken

10.30-10.45 Buitenspelen

11.00-12.00 Gymnastiek

Groep 6 & 7

08.30-09.00 Stillezen/ woordjes schrijven (spelling)

09.00-10.15 Rekenen

10.15-10.30 Eten & drinken

10.30-10.45 Buitenspelen

10.45-11.15 Taal

11.15-11.45 Spelling

11.15 12.15 Weekagenda afmaken & computertijd

Groep 7 & 8

08.30-09.30 Gymnastiekles

9.45-10.00 Eten en drinken

10.00-10.30 Taal

10.45-11.15 Rekenen

11.15-11.45 Rekenen op de computer

11.45-12.15 Weekagenda afmaken en nakijken

  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0625
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_1144
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0205
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0104
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_1042

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via