• Open dag

Open dag

Op woensdag 7 oktober staan de deuren van onze school open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. De open dag gaat in aangepaste vorm door zodat we ouders op een veilige manier de gelegenheid kunnen bieden om zich te oriënteren op een basisschool voor hun kind. Aanmelden voor de open dag is daarom noodzakelijk.

Aanmelden* voor de open dag kan via de website basisscholenapeldoorn.nl

We heten je op 7 oktober graag van harte welkom!

*Ouders die zich aanmelden voor de open dag ontvangen een dag van tevoren een e-mail met het bekende triage-formulier en het verzoek om bij verkoudheidsklachten het geplande bezoek af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken.
Stuur ons in dat geval een mail via het contactformulier https://www.de-kosmos.nl/contact/ of bel ons op nummer 055-5337946.

Onze school

De wereld in de school halen. Dat doen we op De Kosmos. In een speels en modern schoolgebouw hebben we alle aandacht voor wereldoriëntatie en techniek. In de kleuterklassen werken we met themahoeken en in ons eigen planetarium leren we over de sterren en het zonnestelsel. Taal en rekenen staan natuurlijk centraal. En elke dag starten alle klassen met lezen uit de boeken van onze eigen bibliotheek.

De Kosmos heeft alle aandacht voor de ontwikkeling van ieders eigen talent. We werken regelmatig groepsdoorbrekend. Bij ‘duo-lezen’ leest groep 3/4 bijvoorbeeld samen met groep 6/7. Zo’n oudste groep leert daarmee verantwoordelijkheid te nemen en krijgt zelfvertrouwen. ‘Helpen om de ander wat te leren is een fijn gevoel’, zo noemde een leerling dat. Met de Kanjertrainingen en de ‘ster van de week’ besteden we ook groepsbreed aandacht aan je prettig, veilig en vertrouwd voelen in de school.

We maken de kinderen bewust van hun eigen kansen en leren ze doelen te stellen. Daarbij vinden we de driehoek ouder, kind en leerkracht heel belangrijk.

Kanjertraining

Op De Kosmos hebben we heel veel kanjers. Kanjers van kinderen wel te verstaan. Kinderen die door middel van de kanjertraining goed weten hoe ze zich sociaal moeten gedragen om volwaardig mens te zijn. Dat is een lang proces want sociaal gedrag is niet aangeboren maar moet geleerd worden. Hoe ga ik om met mijn medeleerling. Hoe wil ik zelf benaderd worden en hoe laat ik mezelf zien aan anderen. Vragen waar de Kanjer geen pasklaar antwoord op geeft maar waar de Kanjertraining wel helpt om je eigen antwoorden te vinden.

Programma

Ouders krijgen een mooie rondleiding van onze leerlingen uit de bovenbouw. De kinderen verheugen zich op uw komst. Uiteraard krijgt u ook een kopje koffie of thee en iets lekkers aangeboden bij binnenkomst.

Mocht u een gymnastiekles willen bijwonen, wordt u door de directeur rondgeleid.

Groep 1 & 2

08.30-08.50 Inloop

08.50-09.15 Taal

09.15-10.15 Speelwerken

10.15-10.30 Terugkijken

10.30-10.50 Eten & drinken

10.50-11.20 Muziek

11.20- 12.15 Bewegingsonderwijs

Groep 3 & 4

08.30-08.50 Lezen

08.50-09.10 Rekenen

09.30-10.30 Gymnastiek

10.30-10.45 Pauze

10.45-11.45 Veilig leren lezen

11.45-12.15 Kanjerles

Groep 5 & 6

08.30 – 09.00 Lezen

09.00 – 09.30 Rekenen

9.30- 10.15 Nieuwsbegrip

10.15-10.30 Eten en drinken

10.30-10.45 Buitenspelen

11.00-12.00 Gymnastiek

Groep 6 & 7

08.30-09.00 Stillezen/ woordjes schrijven (spelling)

09.00-10.15 Rekenen

10.15-10.30 Eten & drinken

10.30-10.45 Buitenspelen

10.45-11.15 Taal

11.15-11.45 Spelling

11.15 12.15 Weekagenda afmaken & computertijd

Groep 7 & 8

08.30-09.30 Gymnastiekles

9.45-10.00 Eten en drinken

10.00-10.30 Taal

10.45-11.15 Rekenen

11.15-11.45 Rekenen op de computer

11.45-12.15 Weekagenda afmaken en nakijken

  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0625
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_1144
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0205
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_0104
  • header_deKosmos_SunnyGardeurFotografie_1042

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via