Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

We hebben even alle vrije dagen (en vakantieperiodes) van dit schooljaar op een rijtje gezet.

DagDatum
 Herfstvakantie maandag 16 okt. t/m vrijdag 20 okt. 2017
Kerstvakantiemaandag 25 dec. t/m vrijdag 5 jan. 2017
Voorjaarsvakantiemaandag 26 feb. t/m vrijdag 2 maart 2017
Goede Vrijdagvrijdag 30 maart 2018
Paasmaandag (2e Paasdag)maandag 2 april 2018
Meivakantievrijdag 27 april t/m 11 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
Pinkstermaandagmaandag 21 mei 2018
Zomervakantiemaandag 16 juli t/m  26 aug. 2018

 

Margedagen / studiedagen

Margedagen zijn dagen die niet tot een reguliere vakantie behoren maar die voor de leerlingen wel een vrij moment betekenen. Margedagen worden veroorzaakt doordat er een maximum gesteld is aan het aantal lesuren dat leerlingen per jaar mogen maken. Het maximum dat leerlingen van de bovenbouw mogen maken is 1000 uur in een schooljaar. Zitten er meer uren in een schooljaar dan worden die als vrije dagen aangemerkt. De school is vrij om deze uren te plannen. Veelal gebruiken scholen deze uren om voor het schoolteam nascholing te verzorgen.

De margedagen/studiedagen voor schooljaar 2017-2018 zijn:

  • woensdag 25 oktober 2017
  • woensdag 7 februari 2018
  • woensdag 13 juni 2018

Op De Kosmos spreken we met de kinderopvang af dat deze op de margedagen opvang verzorgen.

Vakantieregio

Nederlandse scholen zijn ingedeeld in 3 regio’s te weten, Noord, Midden en Zuid. Deze regio’s hebben vaak op andere momenten vakantie i.v.m. de vakantiespreiding.

Op de website van de overheid vindt u een meerjarig vakantieoverzicht. www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties .