Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederlands is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie (AC) en/of leerkrachten worden georganiseerd (denk aan sinterklaas, kerst, schoolreis, Koningsspelen, excursies, schoolkamp, etc) worden echter niet door de overheid betaald.

We vragen alle ouders daarom eens per jaar om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen van €40-, per leerling per schooljaar. Dit geld gebruiken wij voor de hierboven genoemde activiteiten. In september ontvangen alle ouders een rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage van de directeur. Het bedrag kan in twee termijnen betaald worden. Omdat wij voor groep 8 ieder jaar een schoolkamp willen organiseren vragen wij alle ouders van onze groep 8 leerlingen om in het laatste jaar €80-, te betalen. Ook zij ontvangen hiervoor in september een rekening.

Ieder jaar legt de Activiteitencommissie samen met de directie van De Kosmos verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit doen zij in de maand voorafgaand aan de zomervakantie.

Stichting Leergeld

Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten.