Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederlands is gratis. De activiteiten die op school door de Activiteitencommissie (AC) en/of leerkrachten worden georganiseerd (denk aan Sinterklaas, Kerst, Schoolreis, Koningsspelen, Excursies, Schoolkamp, etc.) worden echter niet door de overheid betaald. 

We vragen alle ouders daarom eens per jaar om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen van € 40-, per leerling per schooljaar. Dit geld gebruiken wij voor de hierboven genoemde activiteiten. In september ontvangen alle ouders een rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage van de directeur. Het bedrag kan in twee termijnen betaald worden. Omdat wij voor groep 8 ieder jaar een schoolkamp willen organiseren vragen wij alle ouders van onze groep 8 leerlingen om in het laatste jaar € 80-, te betalen. Ook zij ontvangen hiervoor in september een rekening en kunnen in termijnen betalen. 

Ieder jaar legt de Activiteitencommissie samen met de directeur van De Kosmos verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 

In verband met het Coronavirus en de gevolgen daarvan voor de activiteiten in school is besloten om in het schooljaar 2020-2021 ouders een vrijwillige bijdrage te vragen van €20,- per kind. Indien we op schoolreis gaan, zal hiervoor nog een aparte bijdrage worden gevraagd.  

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Stichting Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan. 

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor overige vergoedingen.