Onze school

De Kosmos heeft alle aandacht voor de ontwikkeling van ieders eigen talent. We werken regelmatig groepsdoorbrekend. Bij ‘duo-lezen’ lezen de groepen 3 en 4 bijvoorbeeld samen met de groepen 5/6 en 7/8. De oudste groepen leren daarmee verantwoordelijkheid te nemen en krijgen zelfvertrouwen. ‘Helpen om de ander wat te leren is een fijn gevoel’, zo noemde een leerling dat. Met de Kanjertrainingen en de ‘ster van de week’ besteden we ook groepsbreed aandacht aan je prettig, veilig en vertrouwd voelen in de school. We maken de kinderen bewust van hun eigen kansen en leren ze doelen te stellen. Daarbij vinden we de driehoek ouder, kind en leerkracht heel belangrijk.

Elke dag staan rekenen, taal en lezen centraal. Niet alleen in de taal of rekenles zelf, ook op andere momenten. Zo zetten we bij het buitenspelen met de kleuters soms een weegschaal neer om spelenderwijs inzicht te krijgen in gewichten. Ervarend en ontdekkend leren, daar houden we van!

Onze school werkt samen met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Kinderen uit groep 8 lezen een aantal vrijdagen in het schooljaar voor aan de peuters.

Techniek en workshops

Op het toneel staan en leren presenteren vinden we belangrijk. De Sterrenparade is daarom altijd weer een hoogtepunt. Twee keer per jaar organiseren we dit spektakel. Elke klas treedt dan op in de centrale ruimte van onze school, waar we overigens een mooi podium en geweldige licht- en geluidinstallatie voor hebben.  Ook modern techniekonderwijs krijgt veel aandacht. Bijzonder is de Sterrendag die we in samenwerking met de sterrenwacht Bussloo organiseren. Er zijn dan volop workshops van onder andere sterrenkundige Govert Schilling. Zo halen we de wereld de school in!

Modern en ruim schoolgebouw

De Kosmos is een ruim opgezette school op een groot schoolplein, met bijbehorend speelveld. De school heeft een apart kleuterplein, een speel-/gymzaal in de school en een grote gymzaal direct naast de school waar kinderen van onze vakdocent gym krijgen. In school valt de ruime centrale hal op en natuurlijk het planetarium. Ook hebben we een apart handenarbeidlokaal.

Openbaar onderwijs

Onze school is openbaar. En daar zijn we trots op. Het betekent namelijk dat we open staan voor iedereen. Ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst, zolang er maar respect voor elkaar en respect voor verschillen is.

Delen via