Het team

Op De Kosmos werken de volgende medewerkers:

Groep 1 Juf Kim (ma, di, do, vr)
Juf Diana (woe)
kvanderheijden@leerplein055.nl
dspruit@leerplein055.nl
Groep 2/3 Juf Susanne (ma, di, woe, do)
Juf Jenneken (vr)
sbot@leerplein055.nl
jvosselman@leerplein055.nl

Groep 4/5

 

Juf Inge (ma, di, woe, vr)
Juf Jenneken (do)
ibraam@leerplein055.nl
jvosselman@leerplein055.nl
Groep 6/7 Juf Joyce (ma t/m vr) jvloedgraven@leerplein055.nl
Groep 7/8 Juf Rianne (ma, di, do)
Juf Marit/Juf Angélique (woe, vr)
rruijling@leerplein055.nl
mlimburg@leerplein055.nl
avantuyl@leerplein055.nl
Extra begeleiding Juf Myra (ma t/m vr)
Juf Angélique (ma, di en do)
mvandieen02@leerplein055.nl
avantuyl@leerplein055.nl
Intern begeleider Juf Mariëlle (woe, do) mveldwijk@leerplein055.nl
Directeur Juf Karlijn (ma, di, do, vr) kdejonge@leerplein055.nl
Waarnemend directeur Juf Marit mlimburg@leerplein055.nl
Conciërge Meester Erick (om de week fulltime aanwezig) ejannes@leerplein055.nl
Administratie Juf Vreni (do) vpoelemeijer@leerplein055.nl
Vertrouwenspersoon Juf Jenneken (di, woe, do, vr) jvosselman@leerplein055.nl
Vakleerkracht Gym Meester Bart (woe, vrij) bterwisscha@accres.nl

Directeur

Mevr. Karlijn de Jonge is directeur van OBS De Kosmos. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Karlijn is geregistreerd schoolleider en verantwoordelijk voor de algemene schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Afwezigheid leerkracht

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/ eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een student van de PABO die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijk-heid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school

Er worden regelmatig gastlessen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Amnesty International, de Kindertelefoon en Boer in de klas.