Het team

Op De Kosmos werken we, schooljaar 2022-2023, met de volgende medewerkers:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 Kim Kim Wendy Kim Wendy
Groep 2 Wendy Wendy Jenneken Jenneken Jenneken
Groep 3 Susanne Marjo Susanne Susanne Marjo
Groep 4/5 Petra Petra Petra/Marjo Petra Petra
Groep 5/6 Roosmarie Roosmarie Joyce Joyce Joyce
Groep 7/8 Barbera Barbera Nienke Barbera Barbera
OA Myra Myra Myra Myra Myra
Conciërge *

om de week

Erick Erick Erick Erick Erick
Administratie         Vreni
Vakdocent Gym Monique     Monique  
Directie Marit Marit   Marit Marit

 IB-ers: Juf Marieke en Juf Marije

Afwezigheid leerkracht

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen. Als gevolg van het lerarentekort kan het zijn dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd en gevraagd uw kind(eren) thuis te houden.

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een student van de PABO die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school

Er worden regelmatig gastlessen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Amnesty International, de Kindertelefoon en Boer in de klas.