Het team

Op De Kosmos werken we, schooljaar 2023-2024, met de volgende medewerkers:

  Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag  
Groep 1/2  Wendy  Wendy 

Jenneken 

Wendy 

Jenneken 

Jenneken  Wendy 
Groep 3  Susanne  Marjo  Susanne  Susanne  Marjo 
Groep 4  Petra  Petra  Petra  Sophie  Petra 
Groep 5  Kim  Kim  Sophie  Kim  Sophie 
Groep 6  Roosmarie  Roosmarie  Roosmarie  Willemijn / Joyce  Willemijn / Joyce 
Groep 7/8  Barbera  Barbera  Barbera  Nienke  Barbera 
OA  Myra  Myra  Myra  Myra  Myra 
IB  Marieke      Marieke   
Directie  Marit   Marit    Marit   Marit 

Afwezigheid leerkracht

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen. Als gevolg van het lerarentekort kan het zijn dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd en gevraagd uw kind(eren) thuis te houden.

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een student van de PABO die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school

Er worden regelmatig gastlessen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Amnesty International, de Kindertelefoon en Boer in de klas.