Het team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, intern begeleider, groepsleerkrachten, vakdocent gym en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, daarbij hechten wij aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

Op De Kosmos werken de volgende medewerkers:

Groep 1/2Juf Susanne (ma, di, woe, do)
Juf Anly (vr)
sbot@leerplein055.nl
Volgt binnenkort
Groep 3/4Juf Inge (ma, di, woe, vr)
Juf Jenneken (do)
ibraam@leerplein055.nl
jvosselman@leerplein055.nl
Groep 5/6Juf Kim (ma, di, do)
Juf Jenneken (woe, vr)
kvanderheijden@leerplein055.nl
jvosselman@leerplein055.nl
Groep 6/7Juf Joyce (ma t/m vr)jvloedgraven@leerplein055.nl
Groep 8Juf Marit (ma, woe, vr)
Juf Rianne (di, do)
mlimburg@leerplein055.nl
Volgt binnenkort
Intern begeleiderJuf Monique (woe, do)mresoort@leerplein055.nl
DirecteurJuf Karlijn (ma, di, do, vr)kdejonge@leerplein055.nl
ConciërgeMeester Erick (om de week fulltime aanwezig)ejannes@leerplein055.nl
VertrouwenspersoonJuf Jenneken (woe, do, vr)jvosselman@leerplein055.nl

Directeur

Mevr. Karlijn de Jonge is directeur van OBS De Kosmos. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Karlijn is geregistreerd schoolleider en verantwoordelijk voor de algemene schoolontwikkeling en kwaliteitszorg.

Conciërge

Onze school heeft om de week de beschikking over een conciërge; Erick Jannes. Hij is verantwoordelijk voor een gedeelte van het schoonmaakwerk, ondersteunende (administratieve) werkzaamheden en het verrichten van allerlei hand en span diensten.

Afwezigheid leerkracht

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/ eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een student van de PABO die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school

Er worden regelmatig gastlessen gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Amnesty International, de Kindertelefoon en Boer in de klas.