Activiteitencommissie (AC)

Onze school heeft een activiteitencommissie (AC). Deze houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten, zoals dierendag, sinterklaas- en kerstviering, lente lunch etc.

De AC verleent ook hulp bij alle andere feesten en bijeenkomsten, zoals de Koningsspelen, Lopathon etc.

De school waardeert de inzet van de AC, want de AC is een grote steun voor leerlingen en leerkrachten bij het (mede) organiseren en begeleiden van genoemde activiteiten en feesten. Tevens beheert de penningmeester van de AC de vrijwillige ouderbijdrage.

Regelmatig is er in de nieuwsbrief van de Kosmos (De Satelliet) een stukje te vinden over de activiteiten die er geweest zijn of gaan komen. Om activiteiten goed te kunnen laten verlopen, hebben wij vaak de hulp nodig van u, als ouder. Mocht u op zo’n moment in de gelegenheid zijn om mee te helpen, hoort de AC dit natuurlijk graag. Ook als u ideeën of tips heeft.

U kunt uw vragen of opmerkingen kwijt bij de voorzitter van de AC, mw Marith Singel en uiteraard bij de school zelf. Het mailadres van de AC is ACKosmos@leerplein055.nl.

Delen via