Kanjertraining

donderdag 17 oktober 2019

In november is het weer tijd, om bij de kinderen na te gaan, hoe zij zich voelen op school. Hiervoor wordt onder meer de veiligheidslijst gebruikt.

Het doel van deze lijst is om in kaart brengen hoe veilig de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich voelen op school en hoe prettig zij zich voelen tussen hun klasgenoten . Hoe wordt er met elkaar omgegaan? En zijn de leerlingen bang voor elkaar in de klas of juist niet? De lijst geeft individuele uitslagen, maar ook voor de klas als geheel en de school als geheel . De functie van de lijst is om naar aanleiding van de uitslag te bepalen wat de volgende stappen zijn. Ook de leerkrachten vullen een leerkrachtenvragenlijst in over de kinderen van de klas. Kortom er wordt goed gekeken naar wat er speelt en welke acties er nodig zijn.

 

 

Delen via