Kanjertraining

maandag 17 oktober 2022

Kanjertraining

Onze school is een Kanjerschool.

Elke week krijgen de kinderen 2 lessen kanjertraining, dat kan zijn een verhaal, een vertrouwensoefening, een kringgesprek of een Energizer. Naast de lessen heeft de kanjertraining ook een leerlingvolgsysteem. Hierin kunnen kinderen (bovenbouw) en leerkrachten aangeven hoe zij de sfeer op school en in de klas ervaren. De kanjercoördinator analyseert deze uitslagen en bespreekt dit met de leerkrachten. Mochten er zorgen zijn, dan geeft de coördinator advies, hulp aan individuele kinderen of  hulp in de klas.

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

 

Delen via