Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


De geschiedenis van de school

Onze naam staat symbool voor de verbondenheid die bestaat tussen alle bij de school betrokkenen. Zoals we allemaal deel uit maken van het grote geheelLees meer


Het lesgeven in groep 1 t/m 3

Alle kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar krijgen beneden les of bezoeken beneden de kinderopvang/peuterspeelzaal. Iedere groep heeft een eigen lokaal en vaste groepsleerkrachten.Lees meer


Het lesgeven in groep 4 t/m 8

Ook in de bovenbouw hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. De meeste vakken volgen de kinderen in hun eigen combinatiegroep. Voor andere vakken volgen de kinderen deLees meer


Korte introductie van de school

De Kosmos is een lichte en moderne school, voorzien van allerlei hedendaagse voorzieningen op o.a. ICT-gebied. Het gebouw is uitstekend geschikt om de moderne eisenLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolcultuur

De leerkrachten van De Kosmos zijn van mening dat de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatieLees meer